Jak to jest z tym zawracaniem?

/ /

Jak to jest z tym zawracaniem?

Data publikacji: 23 lipca 2014, 14:44 Data aktualizacji: 23 lipca 2014, 14:50
Jak to jest z tym zawracaniem?
238
fot. sxc.hu

Pytanie: Szanowna redakcjo, zwracam się do Was z prośbą o wyjaśnienie oraz interpretację przepisów odnośnie zawracania. Niestety w ostatnim czasie spotkałem się z różną interpretacją odnośnie pierwszeństwa na skrzyżowaniu podczas wykonywania manewru zawracania. Przeszukałem fora internetowe jednak w dalszym ciągu mam pewne wątpliwości. Mianowicie chodzi o to w jakiej kolejności na skrzyżowaniu z ustalonym pierwszeństwem przejazdu należy wykonać manewr zawracania. W kodeksie drogowym, którego autorem jest Pan Zbigniew Drexler, pt. "Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem" wydanie III, w komentarzu do art. 22 pkt 6 jest napisane: "Należy zauważyć, że w komentowanej ustawie pominięto, obowiązujący przez wiele lat, przepis zobowiązujący zawracającego do ustąpienia pierwszeństwa również pojazdom wjeżdżającym z drogi podporządkowanej. A zatem pojazdowi zawracającemu na drodze z pierwszeństwem powinien ustąpić kierujący wjeżdżający na nią z drogi podporządkowanej, a to oznacza obowiązek starannej obserwacji przez niego pojazdów z włączonym lewym kierunkowskazem na drodze z pierwszeństwem. Musi bowiem upewnić się, czy pojazd ten skręca, czy zawraca." Moim zdaniem jasno i czytelnie wynika z tego, iż pojazd jadący drogą z pierwszeństwem przejazdu wykonując na skrzyżowaniu z drogami podporządkowanymi manewr zawracania ma pierwszeństwo przed pojazdami znajdującymi się na drodze podporządkowanej. Poniżej przedstawię ilustracje (rys. 1, rys. 2, rys. 3), które obrazują powyższą sytuację.

Rys. 1. Droga z pierwszeństwem przejazdu jest drogą jednojezdniową.

Rys. 2. Ciąg dalszy wykonywania manewru zawracania.

Rys. 3. Koniec manewru zawracania.

Niebieski pojazd będąc na drodze z pierwszeństwem przejazdu wykonał manewr zawracania. Pojazd czerwony znajdujący się na drodze podporządkowanej przejechał przez skrzyżowanie dopiero w momencie, gdy pojazd niebieski zakończył swój manewr. Jednak jak zachować się na skrzyżowaniu, gdy mamy drogę dwujezdniową. Poniżej dwie sytuacje. Sytuacja pierwsza to sytuacja, którą znalazłem na jednym z forum.

Rys. 4. Zdjęcie skrzyżowania.

Rys. 4. Zdjęcie skrzyżowania. "Poprzeczna ulica (jak widać po oznakowaniu poziomym) jest ulicą z pierwszeństwem przejazdu. Gdy dochodzi do wyjazdu z naprzeciwka dwóch pojazdów (z dróg podporządkowanych) lub gdy jeden wyjeżdża z drogi podporządkowanej a drugi zawraca z drogi z pierwszeństwem (i musi się zatrzymać na środku), zaczyna się loteria - kierowcy nie wiedzą kto ma pierwszeństwo przejazdu.

O rozwiązanie zagadki poprosiliśmy podinspektora Armanda Koniecznego z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Oto jego interpretacja: W tej sytuacji nie powinno być wątpliwości. Pierwszy powinien przejechać pojazd A. Kierowca z auta B skręca w lewo i ma obowiązek przepuścić pojazdy jadące z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcające w prawo." Dla mnie ta sytuacja również jest jasna i zrozumiała. Kierowca pojazdu B ma na swoim pasie poziomy znak ustąp pierwszeństwa i razem z pojazdem A są na równorzędnej drodze, dlatego stosujemy przepis, który nakazuje nam przepuścić pojazdy jadące z kierunku przeciwnego na wprost bądź skręcające w prawo.

Sytuacja druga - to sytuacja, która jest dla mnie niejasna i w przypadku której spotkałem się z różnymi interpretacjami.

Mamy skrzyżowanie dróg z drogami podporządkowanymi. Droga z pierwszeństwem jest drogą dwujezdniową. Jadąc drogą z pierwszeństwem (aleja Legionów), chcemy zawrócić na skrzyżowaniu z ulicą Woźniaka (poniżej rys.5 z opisem sytuacji, dla lepszego zobrazowania skrzyżowania można wykorzystać maps.google.pl wpisując Aleja Legionów, Bytom - zostaniemy przeniesieni dokładnie na to skrzyżowanie). Pojazd A był na drodze z pierwszeństwem, jednak wjechał na fragment jezdni, który oddziela kierunki jazdy. Na tym odcinku nie ma wyznaczonych znaków poziomych informujących o pierwszeństwie - jak to miało miejsce w sytuacji nr 1 (można to zobaczyć na rys. 6). W tej chwili na skrzyżowaniu znajduje się również pojazd B (na drodze podporządkowanej), który zamierza skręcić w prawo.

Który pojazd w tej sytuacji ma pierwszeństwo? Czy pojazd A, ponieważ wykonuje manewr zawracania będąc na drodze z pierwszeństwem, czy też pojazd B, któremu pojazd A zgodnie z art. 25 ma obowiązek "ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającego w prawo".

Ponadto jak wyglądałaby sytuacja, gdyby pojazd B chciał skręcić w lewo i wjechać na fragment jezdni oddzielającej kierunki? ostatnia sytuacja, jak wyglądałby przejazd, gdyby pojazd A nie jechał aleją Legionów, tylko wyjeżdżał z poniżej usytuowanej ul. Woźniaka, która jest drogą jednokierunkową? Moim zdaniem gdyby pojazd A był przed znakiem stop, pojazd B miałby pierwszeństwo w myśl art. 25, jednak jak dojedzie do pozycj, w której znajduje się na rysunku to znowu mamy niejasność dot. pierwszeństwa.

Rys. 5.

Rys. 6

 (Rysunki przesłane przez autora pytania)

Z góry serdecznie dziękuję za pomoc przy rozwiązaniu tej dość problematycznej sytuacji. Mam nadzieję, że któryś z Państwa ekspertów jednoznacznie wyjaśni jak zachowywać się na takich i podobnych skrzyżowaniach podczas zawracania. Pozdrawiam, Wasz czytelnik Łukasz

Odpowiedź: Aby wyjaśnić wątpliwości przedstawione przez p. Łukasza chcę zwrócić uwagę na to, że ustawa Prawo o ruchu drogowym nie zawiera przepisów szczegółowych dotyczących zawracania. W art. 22 ust. 6 znajdujemy jedynie postanowienia określające drogi lub ich odcinki, na których zawracanie jest bezwarunkowo zabronione (pkt 1-3) oraz jeden zakaz (pkt 4) generalny, jednak fakultatywny, zabraniający zawracania “w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.”

Dla tego manewru nie ma określonego sposobu postępowania, jak to przewidziano dla skręcania, np. zajęcie odpowiedniego pasa ruchu przed wykonaniem manewru. Kierujący pojazdem, na podstawie istniejących warunków (szerokości jezdni, wymiarów pojazdu, natężenia ruchu) musi sam ocenić, czy może w danym miejscu zawrócić i w jaki sposób? Czy może tego dokonać między skrzyżowaniami, czy na skrzyżowaniu? Jeżeli zaś nie może spełnić warunków przytoczonych wyżej w pkt 4, to zamiast zawrócić musi pojechać innymi drogami.

Zajmując się przez ponad 30 lat w Ministerstwie Komunikacji (Transportu) przepisami ruchu drogowego spowodowałem wprowadzenie do ustawy z 1983 r. przepisu stanowiącego, że zawracając kierujący ma ustąpić pierwszeństwa również wjeżdżającym z drogi podporządkowanej. Regulacja ta właśnie miała na celu zapobieżenie wątpliwościom dziś ponownie powstającym, którym p. Łukasz poświęcił swój obszerny list. Niestety autorzy nowej ustawy z 1997 r., która okazała się największym bublem w historii prawodawstwa o ruchu drogowym, regulację z 1983 r. usunęli. I oto znów na rozległych skrzyżowaniach, zwłaszcza dróg dwujezdniowych mamy “łamigłówki”, które najdobitniej ilustruje rys. 5 dołączony do listu.

Zauważmy, że w miejscu, w którym widzimy na środku skrzyżowania zawracający na ul. Legionów pojazd A, może również znaleźć się skręcający w lewo, jadący “od dołu” z ulicy podporządkowanej inny pojazd. I oto – zgodnie z obecną regulacją - kierujący pojazdem zawracającym ma pierwszeństwo wobec pojazdu B, który może skręcać w prawo (jak pokazano) lub jechać prosto, natomiast znajdujący się w tym samym miejscu kierujący pojazdem skręcającym w lewo, musi ustąpić pojazdowi B. Czy można wymagać, aby w takich warunkach, kierujący pojazdem B orientował się czy pojazd symbolizowany literą A, jest pojazdem zawracającym, czy skręcającym w lewo jadąc (z dołu) z kierunku przeciwnego?

Jedyna rada, jaką - mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu – mogę przekazać, to taka, aby kierujący zawracający na drodze z pierwszeństwem w pokazanej tu sytuacji (podobnie jest na rys. 4) nie korzystał z przysługującego mu formalnie pierwszeństwa i postępował tak, jak regulowała to ustawa z 1983 roku. Niestety obecnie przepis “kłóci się” tu z praktyką. Na pocieszenie mogę przekazać nieoficjalną informację, że resort transportu rozważa przywrócenie poprzedniej regulacji.

Odpowiedzi udzielił:

 Zbigniew Drexler, ekspert z zakresu prawa o ruchu drogowym, autor książek

 (496-35 fot. jola michasiewicz)

Komentarze

 1. Jacek Kaźmierski

  Jacek Kaźmierski   26 lipca 2014, 23:45

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Dla mnie zaskakująca jest interpretacja Pan Koniecznego dla ilustracji 4, skoro pojazd B zawraca na drodze z pierwszeństwem to ma pierwszeństwo przed pojazdem wjeżdżającym z drogi z pierwszeństwem, znak poziomy złożony z trójkątów nie reguluje pierwszeństwa, wyznacza tylko miejsce zatrzymania w związku ze znakiem A7. A co w sytuacji kiedy znaków P-13 nie będzie? Moim zdaniem sięganie do 170 nie ma za bardzo sensu, moim zdaniem wszystko czego nam trzeba to paragraf 1 rozporządzenia o znakach, ten co jest na drodze z pierwszeństwem ma pierwszeństwo przed tym co wjeżdża z podporządkowanej. Pomimo, że przepis jest czasami niebezpieczny to niestety jest jak jest. Warto też przypomnieć sytuacje z zawracaniem na pierwszeństwie łamanym, gdzie w mojej ocenie Pan Kopan skutecznie zapędził ekspertów w ślepy zaułek, a przynajmniej zmusił do innego spojrzenia na problem.

 2. Leszek Drugi

  Leszek Drugi   26 lipca 2014, 21:31

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Gonzo(...) nie możesz wykonać zawracania małym łukiem (rys. 6) bo stwarzasz zagrożenie, może dojść do zderzenia z pojazdem który chcąc przejechać na wprost będzie chciał poczekać aż Ty przejedziesz dokładnie w tym miejscu gdzie Ty będziesz wykonywał swój "mały łuk". Jak myślisz czyja będzie wina gdy się zderzycie?To zależy czy znak A-7 został umieszczony w obrębie skrzyżowania przed pierwszą jezdnią; raczej wątpliwe, bo ta zasada generalnie ma zastosowanie wobec drugiej jezdni. Niestety wiele osób jeździ krótkowzrocznie i skupia uwagę tylko na pierwszej jezdni, a dalej "jakoś pójdzie"; "nie pójdzie"; to błąd! Gonzo, nadjeżdżający drogą z pierwszeństwem posiada pierwszeństwo - rzecz banalna. Jak na przecince nie ma P-4 lub jej szerokość jest znikoma, to może stanąć w dowolnym miejscu na skrzyżowaniu, pomiędzy jezdniami - prawej lub lewej stronie..jak mu wygodniej.

 3. Gonzo

  Gonzo   26 lipca 2014, 20:00

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Robercie cały problem polega na tym, że jeżeli drogą podporządkowaną nadjeżdża pojazd to Ty nie możesz wykonać zawracania małym łukiem (rys. 6) bo stwarzasz zagrożenie, może dojść do zderzenia z pojazdem który chcąc przejechać na wprost będzie chciał poczekać aż Ty przejedziesz dokładnie w tym miejscu gdzie Ty będziesz wykonywał swój "mały łuk". Jak myślisz czyja będzie wina gdy się zderzycie?

 4. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   26 lipca 2014, 08:13

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Gonzo. Powieleniem jakich przepisów ? A w sytuacji nr 6 zawracając małym łukiem przy lewym krawężniku tez widzisz powielenie innych przepisów ? Przepis ci się zmienia w zależności od rodzaju drogi ?

 5. Gonzo

  Gonzo   26 lipca 2014, 06:21

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Rozumiem Leszku, że w sytuacji przedstawionej na rys. 5 gdybyś dojeżdżał do skrzyżowania jako pojazd "B" i widziałbyś stojący pojazd "A" to czekałbyś aż on przejedzie? Tylko co w sytuacji gdyby się okazało że źle oceniłeś sytuację i pojazd "A" czeka aż Ty przejedziesz bo skręca w lewo a nie zawraca? Odwrotna sytuacja jeszcze gorzej by się mogła zakończyć. Nie chodzi o to co może być, tylko o to, że przepisy są wystarczająco precyzyjne pod warunkiem, że stosuje się je całościowo a nie wybiera jeden i tylko tego się trzyma. Zapis o konieczności przepuszczania samochodów wyjeżdżających z podporządkowanej został usunięty z zapisów bo jest powieleniem innych zapisów.

 6. kopan

  kopan   25 lipca 2014, 23:56

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Goścu. Ja nie chce by przepisy ustawy zostały pomieszane z przepisami rozporządzenia - to jest wymysł twojej wyobraźni, Ja stwierdzam fakty. DYSPOZYCJE DO ZNAKÓW MOGĄ BYĆ WSZĘDZIE !!!

 7. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   25 lipca 2014, 23:53

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  a że kopan nie wie to żadna nowość

 8. Leszek Drugi

  Leszek Drugi   25 lipca 2014, 22:29

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Kopan też nie wie, co oznacza Art. 5.1. PoRD :/ Kopan chce, żeby przepisy ustawy zostały pomieszane z przepisami rozporządzenia dzu 170. Dyspozycje dla znaków znajdują WYŁĄCZNIE w rozporządzeniu ws ZiS! Proszę sobie ponownie przeczytać Art. 7 ustawy PoRD. Gorąco polecam.

 9. kopan

  kopan   25 lipca 2014, 21:33

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  To Leszek Drugi nie ma pięcia co oznacza art 5.1. Bo dla niego art ten oznacza że co w rozporządzeniu o znakach napisano to święte a zapisy ustawowe dotyczące znaków nie obowiązują bo - tak się mu u widziało. ((((Przepis z ustawy z 1983 roku : Art. 18. 4. Kierujący pojazdem zawracając jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa również pojazdom wjeżdżającym z drogi podporządkowanej.))) Człowieku to jasna jak słońce szczególna dyspozycja do znaku !!!!! Człowiek dyspozycja - zapisana w ustawie - czego ty nie dopuszczasz, bo tak !! No ale jak ktoś wyznaje wyższość "170-ątki" nad ustawą to to takie opowieści snuje.

 10. Leszek Drugi

  Leszek Drugi   25 lipca 2014, 18:06

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Gonzo, żadna bzdura :) Najzwyczajniej nie rozumiesz treści Art. 5.1., a podobno to forum dla instruktorów... Gonzo, zawracając poruszasz się czy się nie poruszasz? Jak chcesz zawrócić unieruchomionym pojazdem? Dlatego zasugerowałem aby pan Zbigniew Drexler wyjaśnił, jak technicznie ma nastąpić przywrócenie/wznowienie przepisu dot. ustąpieniu pierwszeństwa przy zawracaniu. D-1 mówi masz pierwszeństwo, gdy nadjeżdżasz - a przepis Ustawy mówi ustępuj pierwszeństwa. No to zgodnie z Art. 5.1. stosuję się do znaków, proste i logiczne.

Dodaj komentarz

Twój komentarz został wysłany do Moderatora. Zostanie opublikowany po akceptacji przez Administratorów portalu. Jeżeli chcesz uczestniczyć w dyskusji i publikować swoje opinie bez opóźnień zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w portalu.
Wystąpił błąd podczas dodawania komentarza.
Komentujesz artykuł jako Gość. Twój adres IP będzie zapisany do wiadomości administratora serwisu L-instruktor. Kontynuując zgadzasz się na ten warunek. Zaloguj się, aby Twój komentarz był od razu widoczny.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.