Jest uproszczony wniosek ZUS

/ /

Jest uproszczony wniosek ZUS

Data publikacji: 23 marca 2020, 19:14

W dniu dzisiejszym Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował uproszczony wniosek o odroczenie płatności składek, a precyzyjnie o Uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące. - Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku – poinformowała w poniedziałek prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czyli wniosek jest i już można skorzystać, jest dostępny na stronie internetowej ZUS [kliknij]. I tak dotyczhczasowa propozycja pomocy w postaci trzymiesięcznego odroczenia składek oraz zawieszenia realizacji umowy zawartej z ZUS został uproszczony. I tak przedsiębiorcy (niezależnie od sposobu prowadzenia księgowości) mogą skorzystać z tej pomocy. Na wniosku podaja podstawowe dane firmy (NIP, REGON, nr KRS, PESEL) oraz dane identyfikacyjne wnioskującego (nr dokumentu potwierdzającego tożsamość, imię nazwisko/nazwę, adres oraz e-mail). Sam wniosek sformułowany w trzech zdaniach (tu wystarczy zaznaczyć właściwą dla konkretnego wniosku kratkę), tyle samo miejsca przewidziano na jego uzasadnienie: - Uzasadnienie wniosku - wskaż, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na twoją sytuację finansową i brak możliwości opłacenia w terminie należności. I jedno zdanie oświadczenia: - Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. Ujawnienie okoliczności, wskazujących na wprowadzenie w błąd ZUS co do podstaw udzielenia ulgi, stanowić może podstawę do wypowiedzenia umowy przez ZUS ze skutkiem natychmiastowym. Wypełniony wniosek można przesłać elektronicznie (za pośrednictwem Platfory Usług Elektronicznych-PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS. Po rozpatrzeniu wniosku ZUS prześle umowę na wskazany przez przedsiębiorcę adres (e-mail lub pocztowy). I tu jak informuje przygotowana specjalna instrukcja należy dokument przeczytać i podpisać i zwrócić do ZUS (wysłać skan, oryginał dostarczyć później).

 

Komunikat ZUS/23.3.2020:

Uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek,

zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty,

 zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów a także w związku z opinią Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z którą odroczenie o 3 miesiące składek oraz zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowi pomocy publicznej, udostępniamy uproszczony wniosek dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z takiej formy wsparcia. Uproszczony wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.

Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, może skorzystać z uproszczonych form pomocy:

- odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,

- zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć Wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące (plik dot 92kb)

Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Można go złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZUS-EOP Wniosek o odroczenie płatności składek. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego Wniosku o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące.

Instrukcja jak złożyć Wniosek przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZUS-EOP (plik doc 1,1mb)

Wypełniony i podpisany Wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące można też złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub wysłać pocztą.

We wniosku trzeba wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy Wniosek, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą (jeżeli przedsiębiorca nie wskaże adresu mailowego).

Po otrzymaniu umowy należy ją przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę należy przekazać do ZUS.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisaną umowę (jej skan lub zdjęcie) można wysłać na adres e-mail oddziału ZUS (plik xls 66kb) i na tej podstawie udzielimy ulgi. Podpisaną umowę można też złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub przesłać pocztą.

WAŻNE! Jeśli przedsiębiorca skorzysta z możliwości przesłania umowy mailem, najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemii, musi wysłać do ZUS również papierowy oryginał dokumentu. Jeśli nie przekaże go w formie papierowej do ZUS, uznamy, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie on mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Aby uzyskać więcej informacji lub uzyskać wsparcie w wypełnianiu dokumentów zachęcamy do kontaktu z doradcami ds. ulg i umorzeń.

ZUS. 23.3.2020. „Uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące” [kliknij]

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.