Jak to jest z tym zawracaniem?

/ /

Jak to jest z tym zawracaniem?

Data publikacji: 23 lipca 2014, 14:44 Data aktualizacji: 23 lipca 2014, 14:50
Jak to jest z tym zawracaniem?
192
fot. sxc.hu

Pytanie: Szanowna redakcjo, zwracam się do Was z prośbą o wyjaśnienie oraz interpretację przepisów odnośnie zawracania. Niestety w ostatnim czasie spotkałem się z różną interpretacją odnośnie pierwszeństwa na skrzyżowaniu podczas wykonywania manewru zawracania. Przeszukałem fora internetowe jednak w dalszym ciągu mam pewne wątpliwości. Mianowicie chodzi o to w jakiej kolejności na skrzyżowaniu z ustalonym pierwszeństwem przejazdu należy wykonać manewr zawracania. W kodeksie drogowym, którego autorem jest Pan Zbigniew Drexler, pt. "Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem" wydanie III, w komentarzu do art. 22 pkt 6 jest napisane: "Należy zauważyć, że w komentowanej ustawie pominięto, obowiązujący przez wiele lat, przepis zobowiązujący zawracającego do ustąpienia pierwszeństwa również pojazdom wjeżdżającym z drogi podporządkowanej. A zatem pojazdowi zawracającemu na drodze z pierwszeństwem powinien ustąpić kierujący wjeżdżający na nią z drogi podporządkowanej, a to oznacza obowiązek starannej obserwacji przez niego pojazdów z włączonym lewym kierunkowskazem na drodze z pierwszeństwem. Musi bowiem upewnić się, czy pojazd ten skręca, czy zawraca." Moim zdaniem jasno i czytelnie wynika z tego, iż pojazd jadący drogą z pierwszeństwem przejazdu wykonując na skrzyżowaniu z drogami podporządkowanymi manewr zawracania ma pierwszeństwo przed pojazdami znajdującymi się na drodze podporządkowanej. Poniżej przedstawię ilustracje (rys. 1, rys. 2, rys. 3), które obrazują powyższą sytuację.

Rys. 1. Droga z pierwszeństwem przejazdu jest drogą jednojezdniową.

Rys. 2. Ciąg dalszy wykonywania manewru zawracania.

Rys. 3. Koniec manewru zawracania.

Niebieski pojazd będąc na drodze z pierwszeństwem przejazdu wykonał manewr zawracania. Pojazd czerwony znajdujący się na drodze podporządkowanej przejechał przez skrzyżowanie dopiero w momencie, gdy pojazd niebieski zakończył swój manewr. Jednak jak zachować się na skrzyżowaniu, gdy mamy drogę dwujezdniową. Poniżej dwie sytuacje. Sytuacja pierwsza to sytuacja, którą znalazłem na jednym z forum.

Rys. 4. Zdjęcie skrzyżowania.

Rys. 4. Zdjęcie skrzyżowania. "Poprzeczna ulica (jak widać po oznakowaniu poziomym) jest ulicą z pierwszeństwem przejazdu. Gdy dochodzi do wyjazdu z naprzeciwka dwóch pojazdów (z dróg podporządkowanych) lub gdy jeden wyjeżdża z drogi podporządkowanej a drugi zawraca z drogi z pierwszeństwem (i musi się zatrzymać na środku), zaczyna się loteria - kierowcy nie wiedzą kto ma pierwszeństwo przejazdu.

O rozwiązanie zagadki poprosiliśmy podinspektora Armanda Koniecznego z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Oto jego interpretacja: W tej sytuacji nie powinno być wątpliwości. Pierwszy powinien przejechać pojazd A. Kierowca z auta B skręca w lewo i ma obowiązek przepuścić pojazdy jadące z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcające w prawo." Dla mnie ta sytuacja również jest jasna i zrozumiała. Kierowca pojazdu B ma na swoim pasie poziomy znak ustąp pierwszeństwa i razem z pojazdem A są na równorzędnej drodze, dlatego stosujemy przepis, który nakazuje nam przepuścić pojazdy jadące z kierunku przeciwnego na wprost bądź skręcające w prawo.

Sytuacja druga - to sytuacja, która jest dla mnie niejasna i w przypadku której spotkałem się z różnymi interpretacjami.

Mamy skrzyżowanie dróg z drogami podporządkowanymi. Droga z pierwszeństwem jest drogą dwujezdniową. Jadąc drogą z pierwszeństwem (aleja Legionów), chcemy zawrócić na skrzyżowaniu z ulicą Woźniaka (poniżej rys.5 z opisem sytuacji, dla lepszego zobrazowania skrzyżowania można wykorzystać maps.google.pl wpisując Aleja Legionów, Bytom - zostaniemy przeniesieni dokładnie na to skrzyżowanie). Pojazd A był na drodze z pierwszeństwem, jednak wjechał na fragment jezdni, który oddziela kierunki jazdy. Na tym odcinku nie ma wyznaczonych znaków poziomych informujących o pierwszeństwie - jak to miało miejsce w sytuacji nr 1 (można to zobaczyć na rys. 6). W tej chwili na skrzyżowaniu znajduje się również pojazd B (na drodze podporządkowanej), który zamierza skręcić w prawo.

Który pojazd w tej sytuacji ma pierwszeństwo? Czy pojazd A, ponieważ wykonuje manewr zawracania będąc na drodze z pierwszeństwem, czy też pojazd B, któremu pojazd A zgodnie z art. 25 ma obowiązek "ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającego w prawo".

Ponadto jak wyglądałaby sytuacja, gdyby pojazd B chciał skręcić w lewo i wjechać na fragment jezdni oddzielającej kierunki? ostatnia sytuacja, jak wyglądałby przejazd, gdyby pojazd A nie jechał aleją Legionów, tylko wyjeżdżał z poniżej usytuowanej ul. Woźniaka, która jest drogą jednokierunkową? Moim zdaniem gdyby pojazd A był przed znakiem stop, pojazd B miałby pierwszeństwo w myśl art. 25, jednak jak dojedzie do pozycj, w której znajduje się na rysunku to znowu mamy niejasność dot. pierwszeństwa.

Rys. 5.

Rys. 6

 (Rysunki przesłane przez autora pytania)

Z góry serdecznie dziękuję za pomoc przy rozwiązaniu tej dość problematycznej sytuacji. Mam nadzieję, że któryś z Państwa ekspertów jednoznacznie wyjaśni jak zachowywać się na takich i podobnych skrzyżowaniach podczas zawracania. Pozdrawiam, Wasz czytelnik Łukasz

Odpowiedź: Aby wyjaśnić wątpliwości przedstawione przez p. Łukasza chcę zwrócić uwagę na to, że ustawa Prawo o ruchu drogowym nie zawiera przepisów szczegółowych dotyczących zawracania. W art. 22 ust. 6 znajdujemy jedynie postanowienia określające drogi lub ich odcinki, na których zawracanie jest bezwarunkowo zabronione (pkt 1-3) oraz jeden zakaz (pkt 4) generalny, jednak fakultatywny, zabraniający zawracania “w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.”

Dla tego manewru nie ma określonego sposobu postępowania, jak to przewidziano dla skręcania, np. zajęcie odpowiedniego pasa ruchu przed wykonaniem manewru. Kierujący pojazdem, na podstawie istniejących warunków (szerokości jezdni, wymiarów pojazdu, natężenia ruchu) musi sam ocenić, czy może w danym miejscu zawrócić i w jaki sposób? Czy może tego dokonać między skrzyżowaniami, czy na skrzyżowaniu? Jeżeli zaś nie może spełnić warunków przytoczonych wyżej w pkt 4, to zamiast zawrócić musi pojechać innymi drogami.

Zajmując się przez ponad 30 lat w Ministerstwie Komunikacji (Transportu) przepisami ruchu drogowego spowodowałem wprowadzenie do ustawy z 1983 r. przepisu stanowiącego, że zawracając kierujący ma ustąpić pierwszeństwa również wjeżdżającym z drogi podporządkowanej. Regulacja ta właśnie miała na celu zapobieżenie wątpliwościom dziś ponownie powstającym, którym p. Łukasz poświęcił swój obszerny list. Niestety autorzy nowej ustawy z 1997 r., która okazała się największym bublem w historii prawodawstwa o ruchu drogowym, regulację z 1983 r. usunęli. I oto znów na rozległych skrzyżowaniach, zwłaszcza dróg dwujezdniowych mamy “łamigłówki”, które najdobitniej ilustruje rys. 5 dołączony do listu.

Zauważmy, że w miejscu, w którym widzimy na środku skrzyżowania zawracający na ul. Legionów pojazd A, może również znaleźć się skręcający w lewo, jadący “od dołu” z ulicy podporządkowanej inny pojazd. I oto – zgodnie z obecną regulacją - kierujący pojazdem zawracającym ma pierwszeństwo wobec pojazdu B, który może skręcać w prawo (jak pokazano) lub jechać prosto, natomiast znajdujący się w tym samym miejscu kierujący pojazdem skręcającym w lewo, musi ustąpić pojazdowi B. Czy można wymagać, aby w takich warunkach, kierujący pojazdem B orientował się czy pojazd symbolizowany literą A, jest pojazdem zawracającym, czy skręcającym w lewo jadąc (z dołu) z kierunku przeciwnego?

Jedyna rada, jaką - mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu – mogę przekazać, to taka, aby kierujący zawracający na drodze z pierwszeństwem w pokazanej tu sytuacji (podobnie jest na rys. 4) nie korzystał z przysługującego mu formalnie pierwszeństwa i postępował tak, jak regulowała to ustawa z 1983 roku. Niestety obecnie przepis “kłóci się” tu z praktyką. Na pocieszenie mogę przekazać nieoficjalną informację, że resort transportu rozważa przywrócenie poprzedniej regulacji.

Odpowiedzi udzielił:

 Zbigniew Drexler, ekspert z zakresu prawa o ruchu drogowym, autor książek

 (496-35 fot. jola michasiewicz)

Komentarze

 1. Leszek Drugi

  Leszek Drugi   28 września 2015, 20:14

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Punkt 8.4. oraz rys. 8.5.4. w załączniku o wytycznych dla znaków poziomych. Zwłaszcza rysunek obnaża Twój brak wiedzy na temat znaku C-12. Rysunek przedstawia skrzyżowanie oznaczone na wlotach C-12 wraz z A-7, bo tylko taki zestaw pasuje :DDD Rozporządzenie nie dopuszcza skrzyżowania oznaczonego na wszystkich wlotach samym A-7.

 2. MrErdek1

  MrErdek1   28 września 2015, 18:35

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Leszek DrugiNa wszystkich wlotach skrzyżowania oznaczonych C-12 włącznie z A-7 umieszcza się na tych wlotach znak poziomy P-13. Na wszystkich wlotach skrzyżowania oznaczonych P-13 umieszcza się znaki pionowe C-12 wraz A-7. Tak stanowi prawo. Nie odróżniasz "węgla kamiennego" od "kamienia węgielnego" i dyskutujesz o prawie? POKAŻ MI TO PRAWO, które mówi, że "Na wszystkich wlotach skrzyżowania oznaczonych P-13 umieszcza się znaki pionowe C-12 wraz z A-7. Wg prawa UMIESZCZA SIĘ ZNAKI A-7 i tyle!!!! To wcale nie to samo co słuszne twierdzenie, że na wszystkich wlotach skrzyżowania oznaczonych znakiem C-12 łącznie z A-7 maluje się znak poziomy P-13. Nie dlatego, że stoi tam znak C-12, a z tego powodu, że stoi na wlocie znak A-7. Na "Skrzyżowaniu o ruchu okrężnym" oznaczonym tylko znakami C-12 masz znak P-14, a nie P-13. I kto tu pisze głupoty? Co z tego, że znasz prawo skoro go nie rozumiesz i robisz z siebie pośmiewisko.

 3. Leszek Drugi

  Leszek Drugi   28 września 2015, 17:56

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Na wszystkich wlotach skrzyżowania oznaczonych C-12 włącznie z A-7 umieszcza się na tych wlotach znak poziomy P-13. Na wszystkich wlotach skrzyżowania oznaczonych P-13 umieszcza się znaki pionowe C-12 wraz A-7. Tak stanowi prawo. Jeżeli Ci to nie odpowiada, zmień kraj albo przestań się udzielać pisząc głupoty.

 4. MrErdek1

  MrErdek1   28 września 2015, 17:02

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Leszek DrugiMrErdek1"Aż tak trudno ruszyć łepetynką, żeby wiedzieć, że jeżeli każdy wlot oznaczono znakiem P-13, to jednocześnie każdy wlot musi być oznakowany pionowo C-12 włącznie z A-7??? To ty filozofie jesteś typem, do którego żaden argument nie dotrze, bo bezmyślnie wierzysz w to co ci napisał Nikoś D. Zapamiętaj, że przy znakach P-13 musi być znak A-7 bo to tylko i wyłącznie linia warunkowego zatrzymania wynikającego ze znaku A-7 i nic więcej!!! Rusz wreszcie swoją łepetyną i jak nie rozumiesz pisanego to sobie popatrz na ten rysunek https://docs.google.com/drawings/d/15ljfok0SBecVC_thVClGPjrQvp_DhCl_7fZOxS2YJQc/edit?usp=sharing Może dotrze do ciebie, że to co dla ciebie jest takie oczywiste jest wymysłem a nie prawem. Obiekt na którym pasy ruchu, a zatem i jezdnia, nie biegną jedynie okrężnie nie może być znakowany znakami C-12, bo nie jest "Skrzyżowaniem o ruchu okrężnym" wg znaku C-12.

 5. Leszek Drugi

  Leszek Drugi   28 września 2015, 15:58

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  MrErdek1"Na wlotach nikt nie namalował znaków C-12 więc wszystko jest tu OK."Aż tak trudno ruszyć łepetynką, żeby wiedzieć, że jeżeli każdy wlot oznaczono znakiem P-13, to jednocześnie każdy wlot musi być oznakowany pionowo C-12 włącznie z A-7??? Reszty wypocin nie czytam, szkoda mi czasu na komentowanie wszystkich bredni tam zawartych. Zresztą jesteś typem, do którego żaden argument nie dotrze.

 6. MrErdek1

  MrErdek1   28 września 2015, 14:49

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Leszek DrugiErdek. Weź lupę do ręki i napisz "rozprawę doktorską"... Bez lupy widać podpis pod rysunkiem "Skrzyżowanie Z ruchem okrężnym" czyli ogólnie takim na którym można jechać dookoła wyspy centralnej wg ogólnych zasad ruchu - skręcając w lewo przy wyspie. Na "Skrzyżowaniu O ruchu okrężnym" w rozumieniu znaku C-12 pasy ruchu biegną jedynie dookoła wyspy lub, przy oddalonych od siebie wlotach, PLACU, tak jak to pokazuje piktogram znaku, więc objechanie wyspy to jazda przy prawej krawędzi jezdni ze zmiana kierunku jazdy na zjazdach. Na rysunku mamy OBIEKT będący w całości jednym złożonym skrzyżowaniem w formie placu składający się z czterech oddzielnych sterownych opisanych prawem zwykłych skrzyżowań typu X dwóch jednokierunkowych dróg i odcinków przeplatania strumieniu ruchu między nimi. Na wlotach nikt nie namalował znaków C-12 więc wszystko jest tu OK. Na wyspie powinny stać znaki C-9, na wlotach A-7 a na odcinkach przeplatania znaki A-6a.

 7. MrErdek1

  MrErdek1   28 września 2015, 14:22

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Leszek DrugiErdek, nie upieraj się bezsensownie, że C-12 ..... Wymysłem jest utożsamianie zwykłego pojedynczego skrzyżowania z wyspą opisanego w art. 2.10 ustawy z RONDEM, bo to tylko opisane prawem miejsce bezpośredniego krzyżowania się dróg tworzących wspólne powierzchnie, a nie PLAC o wielu skrzyżowaniach. Jeszcze większym błędem jest uznawanie złożonego obiektu o wielu opisanych prawem skrzyżowaniach, w całości nazywanym skrzyżowaniem w formie placu "skrzyżowanie (plac)" w tym okrągłego typu RONDO, jednym skrzyżowaniem opisanym a art. 2,10 ustawy PoRD. W Polskim i międzynarodowym prawie nie ma takiego zapisu. To nie RONDO jest w całości jednym zwykłym opisanym prawem SKRZYŻOWANIEM, a SKRZYŻOWANIE z WYSPĄ na którym obowiązuje RUCH OKRĘŻNY upodabnia się co do zasad ruchu do klasycznego RONDA. Skrzyżowanie z wyspą bez znaku C-12 to zwykłe kierunkowe skrzyżowanie, czyli w lewo, w prawo i na wprost bez prawa wyprzedzania i zmiany pasów ruchu.

 8. MrErdek1

  MrErdek1   28 września 2015, 14:05

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Leszek DrugiErdek, nie upieraj się bezsensownie, że C-12 ma cokolwiek wspólnego z obwiednią wyspy jako odrębną jednokierunkową jezdnią. To oczywista oczywistość skoro pasy ruchu są podłużnymi pasami jezdni, to obwiednia SKRZYŻOWANIA O RUCHU OKRĘŻNYM w rozumieniu znaku C-12 (by nie mylić tego obiektu ze skrzyżowaniem Z możliwością jazdy okrężnej jako kolejne skręty w lewo) jest jezdnią biegnąca dookoła wyspy na skrzyżowaniu z wyspą lub dookoła placu na skrzyżowaniu (obiekcie) tego typu. Skoro nakazem znaku C-12 ruch na SKRZYŻOWANIU O RUCHU OKRĘŻNYM odbywa się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli tylko w jedną stronę, to jezdnia "Skrzyżowania o ruchu okrężnym" w rozumieniu znaku C-12 jest jednokierunkowa i, że zmiana kierunku jazdy na takim "SKRZYŻOWANIU" następuje dopiero na opisanych w art. 1.10 ustawy SKRZYŻOWANIACH dwóch dróg (okrężnie biegnącej dookoła wyspy lub placu z droga wylotową) typu T.

 9. Leszek Drugi

  Leszek Drugi   28 września 2015, 11:40

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Erdek, nie upieraj się bezsensownie, że C-12 ma cokolwiek wspólnego z obwiednią wyspy jako odrębną jednokierunkową jezdnią. Weź lupę do ręki i napisz "rozprawę doktorską" na temat rysunku 8.5.4. z zał. 2 do wytycznych umieszczania znaków.

 10. MrErdek1

  MrErdek1   27 września 2015, 11:32

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Robert ProkopiukNie pisz bzdur, że D-1 to tylko znak informacyjny a A-7 to tylko ostrzegawczy. Czasu ci zostało niewiele. GENIUSZU nie znasz dnia ani godziny, więc kto pierwszy w kolejce ..... Możesz nie doczekać funkcji egzaminatora, a na dyrektora WORD i tak nie masz najmniejszych szans. Po zdaniu egzaminu na egzaminatora czujesz się już członkiem tej KOTERII i boisz się podpaść swemu GURU i KRA? Nic dziwnego, że masz kolegów instruktorów za zera, bo ty i tak jesteś od nich mądrzejszy, bo zdałeś egzamin na EGZAMINATORA. Twierdzisz publicznie, że znak D-1 nie jest znakiem informacyjnym a znak A-7 ostrzegawczym więc twoja znajomość przepisów i ich rozumienie nie odbiega od wiedzy niedouczonych egzaminatorów. Znasz na pamięć przepisy ale bez zastanowienia rozumiesz je tak jak każe ci je rozumieć KRA. Liżesz tym co nad tobą i plujesz na tych co obok ciebie. Pogratulować poddańczej mentalności.

Dodaj komentarz

Twój komentarz został wysłany do Moderatora. Zostanie opublikowany po akceptacji przez Administratorów portalu. Jeżeli chcesz uczestniczyć w dyskusji i publikować swoje opinie bez opóźnień zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w portalu.
Wystąpił błąd podczas dodawania komentarza.
Komentujesz artykuł jako Gość. Twój adres IP będzie zapisany do wiadomości administratora serwisu L-instruktor. Kontynuując zgadzasz się na ten warunek. Zaloguj się, aby Twój komentarz był od razu widoczny.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.