Włączam się czy ustępuję?

/ /

Włączam się czy ustępuję?

Data publikacji: 13 lutego 2014, 13:40

Zbigniew Drexler odpowiada na pytanie pana Romana z Torunia, związane z opuszczaniem strefy zamieszkania. Czy wyjeżdżając z tej strefy i dojeżdżając do skrzyżowania kierujący włącza się do ruchu? Czy też ustępuje pierwszeństwa zgodnie ze znakiem A-7? Pytanie wydaje się proste, ale pozory mylą...

Pytanie Czytelnika: Bardzo proszę o interpretację następującej sytuacji na drodze. Wyjeżdżam ze strefy zamieszkania oznaczonej znakiem D-41 ("koniec strefy zamieszkania"). Dalej za tym znakiem, za ok 10 m ustawiono znak A-7 ("ustąp pierwszeństwa"). Proszę o odpowiedź, czy dojeżdżając do skrzyżowania obowiązuje mnie włączanie się do ruchu (art. 17.1.1 KD), czy też ustąpienie pierwszeństwa wynikające ze znaku A-7? Z podziękowaniem. Roman z Torunia.

Odpowiada Zbigniew Drexler: Pytanie, pozornie dość proste, wywołuje szereg wątpliwości interpretacyjnych spowodowanych niejednolitym ustaleniem nie tylko zasad postępowania kierujących, ale również oznakowania wymienionych miejsc na drodze, które Czytelnik nazwał “skrzyżowaniem”, a które nie zawsze na to określenie zasługują.

Dla ułatwienia wyjaśnienia tej kwestii zacznę od sytuacji, w której znaku A-7 “ustąp pierwszeństwa” nie ma, a więc o końcu drogi w strefie zamieszkania informuje tylko znak D-41 “koniec strefy zamieszkania”.

fot.: PD@N 390-1Jak wiadomo art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym stanowi, że wjeżdżanie na drogę ze strefy zamieszkania jest włączeniem się do ruchu, zaś ust. 2 w tym artykule ustala, że wykonując ten manewr kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu, a więc praktycznie wszystkim poruszającym się po drodze, na którą wjeżdża. Ponadto - zgodnie z tym artykułem - do miejsc, w których następuje włączanie się do ruchu zalicza się również wjeżdżanie na drogę z drogi niebędącej drogą publiczną.

Jednocześnie art. 2 pkt 16 określa, że strefa zamieszkania obejmuje drogi publiczne lub inne drogi [a więc niepubliczne], na którym obowiązują szczególne zasady ruchu, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Tak więc, chociaż kierujący nie zawsze orientuje się czy wyjeżdża z drogi publicznej, czy niepublicznej, zawsze ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa, jako włączający się do ruchu, wszystkim poruszającym się drogą, na którą wjeżdża, czego nie wymaga znak A-7.

Występują jednak sytuacje, gdy kierujący wyjeżdżający ze strefy zamieszkania jest poinformowany, iż wyjeżdża z drogi niepublicznej. Obserwujemy je wówczas, kiedy droga w strefie zamieszkania znajduje się na drodze wewnętrznej, co dość często się zdarza. Droga wewnętrzna bowiem jest z definicji drogą niepubliczną. Określa to jednoznacznie art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, przywołany w art. 2 pkt 1a Prawa o ruchu drogowym: Drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów niezliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.

Regulacja ta w omawianej sytuacji ma znaczenie formalne, gdyż - jak wspomniano - w każdym przypadku wyjeżdżania z drogi w strefie zamieszkania kierujący włącza się do ruchu. Trudności interpretacyjne występują natomiast, gdy oprócz znaku D-41 “koniec strefy zamieszkania” umieszczono znak A-7 “ustąp pierwszeństwa” dotyczący skrzyżowania, a to w związku z przepisem ustalającym, że z określenia skrzyżowanie wyłączono połączenia drogi twardej z drogą wewnętrzną (art. 2 pkt 10 ustawy). Nie wyłączono natomiast takich połączeń w przypadku drogi w strefie zamieszkania. Nasuwa się pytanie czy znak A-7, który przecież dotyczy skrzyżowania, zmienia ustawową zasadę zawartą w art. 17 ust. 1 pkt 1 nie związaną z miejscem na drodze, tj. skrzyżowaniem, lecz z wykonywanym manewrem włączania się do ruchu?

Zasada zawarta w art. 5 ust. 1 ustawy, iż uczestnik ruchu ma się stosować do znaków drogowych nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania, niż nakazany przez te znaki, nie powinien mieć tu zastosowania. Znak A-7 reguluje pierwszeństwo na skrzyżowaniu (zmienia zasadę “pierwszeństwa z prawej”) natomiast nie dotyczy on manewru włączania się do ruchu. Dyspozycja wynikająca ze znaku A-7 w pewnym stopniu potwierdza obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wynikający z art. 17 ust. 2 (jest z nim zbieżna), natomiast go nie zmienia, ponieważ dotyczy innej materii.

Z tych też względów w sytuacji opisanej przez Czytelnika radziłbym postępować zgodnie z przepisem ustawy o włączaniu się do ruchu.

Aby sprawę jeszcze bardziej zagmatwać dając podstawę do dalszych sporów interpretacyjnych, nasi prawotwórcy właśnie wprowadzili do rozporządzeń dotyczących znaków i sygnałów drogowych zasady świadczące o nieodróżnieniu obowiązku ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku drogowego, oraz z manewru włączania się do ruchu. Zacytuję odpowiednie przepisy z dwóch rozporządzeń:

 • rozporządzenia z 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz
 • rozporządzenia z 2003 r. w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych (...), ustalającego m.in. zasady umieszczania tych znaków i sygnałów.

W tym pierwszym, w § 5 ust. 6 ustalono, że zasady dotyczące znaku A-7 stosuje się odpowiednio do tego znaku umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu, zaś w tym drugim, w pkt 2.2.8. ustalono, że znak A-7 może być umieszczany także w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu, gdzie obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wynika z przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym (wyjazd z obiektów).

Regulacja ta rozszerza wątpliwości podniesione przez Czytelnika również na wyjazdy z obiektów przydrożnych, zwłaszcza poza obszarem zabudowanym, gdzie znak A-7 “kłóci się” z przepisem o włączaniu się do ruchu, a ponadto umieszczenie tego znaku, w każdym przypadku, wymaga umieszczenia odpowiednich znaków (A-6 lub D-1) na drodze z pierwszeństwem.

Wydaje się, że omówione tu przepisy są wyrazem pewnego asekuranctwa, które w rezultacie powoduje wiele wątpliwości. Trudno bowiem sobie wyobrazić, aby kierowca wyjeżdżający, np. z przydrożnej stacji paliwowej lub restauracji, nie wiedział o obowiązku ustąpienia pierwszeństwa jako włączający się do ruchu.

Komentarze

 1. dziadek

  dziadek   17 kwietnia 2018, 22:00

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Mam p 000odobne skrzyżowanie w okolicy. Problem stwarza wyjazd ze strefy zamieszkania, kiedy układ ulic jest w kształcie litery T, obróconej w prawo. Wyjeżdżający ze strefy zamieszkania nie ustępują skręcającym w w lewo bo uważają, że przecinający tor jazdy na wprost powinni ustąpić pierwszeństwa. Nieznajomość przepisów doprowadza mnie do rozpaczy. Coraz więcej takich przypadków spotykam na drodze; co ciekawe im lepsze auto tym bardziej " oświecony " kierowca. Podobnie jest z pasem włączania się do ruchu. Kołki dębowe uważają, że włączenie kierunkowskazu upoważnia do zajeżdżania drogi , wymuszenia pierwszeństwa. Zapominają, iż obowiązuje przepis o zmianie pasa ruchu, który nakazuje ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom poruszającym się pasem na który chce się wjechać. Jeżdżę od 30 lat , w firmie mam już siódme auto / ze względu na przebiegi ponad 300 000 km nie opłaca się ich remontować / i coraz więcej tzw. kierowców posiada uprawnienia do pojawiania się na drodze w roli kierującego. To nie drogi są złe, oznakowanie oraz inni. To niedouczeni amatorzy zdobywający w dziwny sposób uprawnienia są zakałą dróg. Ostatnio jadąc nocą spotkałem na drodze auto mające z przodu załączone światła dzienne + mijania + przeciwmgłowe. Brawo! Tak trzymać! To, że inni są oślepieni to nic, grunt, że ja jadę. Z drogi!

 2. PITER

  PITER   8 czerwca 2017, 20:23

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  wwwooohttps://www.youtube.com/watch?v=m8oWGgxCEZo&t=2m37s . Proszę o wyjaśnienie kto z tych kierujących, którzy mieli kolizję miał pierwszeństwo? Ten z lewej wyjeżdżał z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem. Filmująca(y) wjeżdżał z nieprawidłowo oznakowanej niepublicznej "drogi wewnętrznej" na drogę publiczną. Zgodnie z art. 17 ustawy prd włączał się do ruchu. Jeden i drugi kierowca nie zachował szczególnej ostrożności, a zarządca drogi publicznej należytej staranności. Wylot ze strefy jest oznaczony niezgodne z przepisami. Wskazuje filmującemu sprzeczne ze sobą postępowanie, czym wprowadził go w błąd i przyczynił się do zdarzenia drogowego. Wg znaku A-7 z tabliczką T-6 kierujący zbliżał się do drogi z pierwszeństwem, która na skrzyżowaniu dróg publicznych zmieniała swój kierunek. Wg tego oznakowania pierwszeństwo miał filmujący, natomiast wg znaku "koniec strefy ruchu" który był za znakiem A-7 pierwszeństwo miał jadący z drogi podporządkowanej.

 3. wwwooo

  wwwooo   6 czerwca 2017, 20:25

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  https://www.youtube.com/watch?v=m8oWGgxCEZo&t=2m37s Proszę o wyjaśnienie kto z tych kierujących, którzy mieli kolizję miał pierwszeństwo? Szczególnie, że ci jadący z lewej strony przecież mogą nie wiedzieć, czy ten co nagrywa ujęcie wyjeżdża z drogi wewnętrznej czy nie, a przecież przebieg drogi głównej jest łamany.

 4. Andrzej

  Andrzej   1 marca 2017, 19:08

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Witam. Najczęściej w strefie zamieszkania występują skrzyżowania równorzędne nieoznakowane. Jest to według mnie logiczne, takie skrzyżowanie powoduje w każdym przypadku spowolnienie ruchu mimo że w strefie obowiązuje ograniczenie do 20 km/h. Mam pytanie? Czy jakiś przepis prawny zabrania oznakowania wewnętrznych skrzyżowań w inny? (mam tu na myśli skrzyżowania drogi z pierwszeństwem i drogi podporządkowanej? Będę wdzięczny?

 5. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   21 lutego 2017, 19:09

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  A jakie to sa skrzyżowania równoległe ?

 6. Lukeee

  Lukeee   17 lutego 2017, 20:41

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  a jeżeli nie mamy znaku ustąp pierwszeństwa, a jedynie znak mówiący nam o końcu strefy zamieszkania, a pozostałe dojazdy do skrzyżowania nie mają żadnych znaków ustąp pierwszeństwa bądź znaków droga z pierwszeństwem to traktujemy takie skrzyżowanie jako skrzyżowanie równoległe??

 7. paweł

  paweł   9 stycznia 2016, 15:10

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  MAM rozumieć iż 1 strefa jest odsunięta od skrzyżowania 20 metrów to nie jest strefą jeżeli jest blisko to jest strefą 2 jeżeli strefa występuje przy skrzyżowaniu ze znakiem A-5 to jest skrzyżowaniem dróg i nie jest się włączającym 3 a jeżeli strefa również jest przy skrzyżowaniu ale z sygnalizacją świetlną to nadal jest się włączającym do ruchu

 8. JUSTIS

  JUSTIS   31 sierpnia 2015, 10:28

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  w.szTak zagmatwane i nie jasne przepisy ,których rozwiązanie wykracza ponad przeciętne możliwości zwykłego instruktora nauki jazdy należało by jak najszybciej - po zakończeniu nie zbędnych prac legislcyjnych wymienić na opracowany od podstaw nowy kodeks drogowy! Wojciech Szemetyłło Szanowny Panie. To nie przepisy są zagmatwane a ich nieuprawnieni interpretatorzy, uchodzący za ekspertów o niepodważalnym autorytecie, powodują, że staja się wypaczone i niezrozumiałe.

 9. Zakrzów

  Zakrzów   23 sierpnia 2015, 01:48

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Ten znak ustąp pierwszeństwa (widoczny na zdjęciu) nie jest dla tych co wyjezdzaja ze strefy tylko dla tych na głównej aby widzieli trójkąt i nie puszczali tych z prawej strony. Ja mam inne pytanie (sytuacja na Zakrzowie) jadę drogą a z prawej mam kilka dróg gdzie widzę, ze zaczyna się droga ze znakiem "strefa zamieszkania" tylko na końcu mojej drogi mam znak "koniec parkingu" okazało się, ze ja cały czas jechałem parkingiem to kto wtedy ma pierwszeństwo? ps droga parkingowa ciągnie się przez kilometr (parkują tam tiry) i jest cały czas prosta a do niej dochodzą z prawej strony drogi osiedlowe

 10. darek

  darek   18 marca 2014, 21:11

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  witam na bank tu wracac nie będę ale problem istnieje na 100% zaobserwowałem go powtornie jadac ulica i niemajac zadnych zankow traktujemy te krzyżówki lub drogi boczne jako rownorzedne i tu jest problem mamy tak na skarbowców ew wroicku gdzie pierwsze skrzyżowanie od strony krzykow jest rownorzedne i to jest bezwsprne brak zankow oznacza jedno to akurat dotyczy ul Wawrzyniaka następne to wyjazd z osiedla zdieli znaki ustap pierwszensta pozosawiajac koniec drogi osiedlowej tylko kjak ja jechałem ulica racławicka to zadnych oznakowan na mojej nie ma wiec teoretycznie woinienem uwazac ze to skrzyzownie drog równorzędnych no ale się dopatrzalem zanku ustap pierszenstwa na poprzecznej wiec olewam bo wiem wilu wychamywowywalo i mnie szlak trafial jak puszcali pojazd który powinienen jechać jako ostatni obecnie zdieli znak ustap pierwszenbstwa poozostawiajac jedynie koniec strefy zamieszkania który od tylca może rozne rzeczy oznaczac bo to tablica prostokatna:) nomen omen przedwczoraj jegomość chciał na mnie wymusić pierwszensdtwo nie wiem jak dalej ale kolejny zjazd w osiedle tak samo ale ja odpijam w lewo na 2 krzyżówce prawda taka ze nie wiem jak mampatrzec na znaki w drodze poprezecznej może jestem jakiś ułomek ale wiem jedno koledzy drogowcy zróbcie cos z tym albo zwyczajnie wprowadzamy pierwszeństwo przejazdu ale to ze znakiem informującym o drodze lub zwyczajnie może wprowadzić ze wyjazd z osiedla jest traktowany jak normalne sklrzyzowanie bo nie mam zeza i nie umiem czytac z za tablicy

 • 1 (current)
 • 2
 • 3

Dodaj komentarz

Twój komentarz został wysłany do Moderatora. Zostanie opublikowany po akceptacji przez Administratorów portalu. Jeżeli chcesz uczestniczyć w dyskusji i publikować swoje opinie bez opóźnień zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w portalu.
Wystąpił błąd podczas dodawania komentarza.
Komentujesz artykuł jako Gość. Twój adres IP będzie zapisany do wiadomości administratora serwisu L-instruktor. Kontynuując zgadzasz się na ten warunek. Zaloguj się, aby Twój komentarz był od razu widoczny.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.