Klauzula informacyjna dla klienta

/

Klauzula informacyjna dla klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA

   

  Administratorem danych osobowych Klientów jest Grupa IMAGE Sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993, adres mailowy: rodo@grupaimage.pl

   

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Grupa IMAGE Sp. z o.o.:

  na podstawie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:

  1. umożliwienia korzystania z funkcjonalności Portalu internetowego umożliwiającej dokonywanie Wpisów lub zapoznawania się z Wpisami innych osób,
  2. otrzymywania newsletter’a.

  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

  1. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (w przypadku zgłoszenia reklamacji).

  Grupa IMAGE Sp. z o.o. jako administrator przetwarza następujące dane osobowe:

  1. Nazwisko i imię Użytkownika,
  2. Adres e-mail,
  3. Adres do korespondencji zgłaszającego (w przypadku zgłoszenia reklamacji),
  4. Zawód,
  5. Miejscowość,
  6. Województwo,
  7. Adres IP.

   

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

   

  1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania.
  2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia i zamknięcia tego postępowania.

   

 1. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu produktów i usług własnych,
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

  Prawa wymienione w pkt. 1-7 powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane powyżej w pkt. 1.

 1. Wycofanie zgody

   

  1. Każda osoba ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Prawo wycofania zgody dotyczące korzystania z funkcjonalności Portalu internetowego można zrealizować poprzez odznaczenie przycisku w ustawieniach konta.

   

  1. Zgoda na otrzymywanie newsletter’a może być wycofana w każdej chwili poprzez złożenie wniosku za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez w formularzu rejestracyjnym. Po otrzymaniu wniosku w terminie 48 godzin od otrzymania wniosku uzasadnionym względami technicznymi, Organizator usuwa konto e-mailowe z bazy kontaktów służącej do przekazywania newsletter’a drogą elektroniczną.

 

 

 1. Podanie danych osobowych

   

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne w celu identyfikacji Uczestnika w Portalu internetowym oraz umożliwienia korzystania z usług oferowanych przez ten portal, a w przypadku wyrażenia zgody wysyłania newsletter’a.

   

 1. Profilowanie

   

  Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.

   

 1. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

   

  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

   

 1. Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe):

   

  Kancelaria prawna, przedstawiciele handlowi, podmioty świadczący usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe), podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

 

KLAUZULA ZGODY UCZESTNIKA                    

Pierwsza:

„Nie wyrażam/Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa Image Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11 moich danych osobowych wpisanych podczas rejestracji do celów związanych z realizacją usług oferowanych w Portalu internetowym”.

Druga:

„Nie wyrażam/Wyrażam zgodę na przesyłanie newsletter’a  przez Grupa Image Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11 na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej”.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.