7. Sierpnia! Będzie kolejna petycja

/ /

7. Sierpnia! Będzie kolejna petycja

Data publikacji: 24 lipca 2019, 09:27
7. Sierpnia! Będzie kolejna petycja
Krzysztof Bandos, prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców (fot. Jolanta Michasiew

Zgodnie z zapowiedzią, którą przywołaliśmy 15. lipca w tekście: „7. Sierpnia! Zwróćmy uwagę społeczeństwa” [kliknij], dziś publikujemy stanowisko Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców w związku z negatywną decyzją Senatu RP w sprawie ustanowienia Dnia Instruktora Nauki Jazdy (P9-02/19).

Federacja zwraca uwagę, iż w roku bieżącym minęło 25 lat jak do klasyfikacji zawodów pod pozycją 3310103 dodano: INSTRUKTOR NAUKI JAZDY. W ten sposób uzasadnienie, iż zawód ten jest „młodym stażem” – a takie stanowisko zaprezentował senacki zespół rozpatrujący petycje - zdecydowanie staje się nieumocowana.

W imieniu resortu infrastruktury minister Rafał Weber odpowiadając na prośbę Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP pisał: - Zawód instruktora nauki jazdy jest bezsprzecznie zawodem wysoce odpowiedzialnym i ważnym społecznie. Osoby wykonujące ten zawód mają ogromny wpływ na kształtowanie świadomości komunikacyjnej kandydatów na kierowców i kierowców. Aktywność instruktorów nauki jazdy często wykracza poza wyłączną organizację kursów dla przyszłych kierowców. Instruktorzy współpracują z licznymi instytucjami, organizacjami i urzędami w celu ciągłego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym kraju. Mając na uwadze specyfikę tego zawodu oraz jak ważną rolę pełni on w społeczeństwie zdominowanym przez motoryzacje i komunikację samochodową, ustanowienie Dnia Instruktora Nauki Jazdy podniesie rangę tego zawodu i przyczyni się do poprawy postrzegania tego zawodu przez społeczeństwo. Minister Infrastruktury biorąc pod uwagę argumenty przedstawione powyżej oraz uzasadnienie petycji przedstawione przez przedstawicieli środowiska instruktorów nauki jazdy – uznaje za zasadne ustanowienie Dnia Instruktora Nauki Jazdy.

PFSSK zamierza petycję ponowić.

***

25 lat od wpisania zawodu „Instruktor Nauki Jazdy” do klasyfikacji zawodów

25 maja 2020 roku upłynie 25 lat od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 1995 nr 48 poz. 253). Podjęcie prac nad nową klasyfikacją zawodów spowodowane zostało potrzebą określenia aktualnej i przewidywanej na najbliższe lata struktury zawodowej w Polsce. Konieczne to było między innymi dla uruchomienia w naszym kraju skomputeryzowanego systemu obsługi rynku pracy.

Drugim ważnym powodem podjęcia prac było ratyfikowanie przez Polskę Konwencji nr 160 oraz Zaleceń nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczących statystyki pracy. Wiązało się z koniecznością dostosowania naszej klasyfikacji do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO - 1988, przyjętego na XIV Międzynarodowej Konferencji Statystyki Pracy w Genewie w 1987 r.

W w/w Rozporządzeniu zawód instruktora nauki jazdy, znalazłszy się w grupie 33 NAUCZYCIELE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I INSTRUKTORZY, otrzymał numer 3310103.

Zmiany w Rozporządzeniu dokonywane były w latach: 2002, 2004 i 2007 i nie dotyczyły naszego zawodu. Dopiero Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności… (Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537) dokonało istotnych zmian umieszczając zawód instruktora nauki jazdy w grupie 5 PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY, w podgrupie - 5165 Instruktorzy nauki jazdy, zawody: 516501 Instruktor doskonalenia technik jazdy 516502 Instruktor nauki jazdy.

Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 sierpnia 2014 w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności… (Dz.U. 2014 poz. 1145) dodało do podgrupy 5165 Instruktorzy nauki jazdy, zawód, do dziś nieopisany, - 516590 Pozostali instruktorzy nauki jazdy.

Dlatego też stwierdzenie przez Panów Senatorów, że jest to zawód „młody stażem” bo tylko pięć lat, jest stwierdzeniem mijającym się z prawdą. Jest nam ogromnie przykro z tego powodu, ale nie odpuszczamy, ponowimy petycję po wyborach.

Zarząd PFSSK

***

Tymczasem - wzorem roku ubiegłego - redakcje gazety internetowej L-INSTRUKTOR oraz Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS postanowiły udzielić wsparcia pomysłodawcom ustanowienia święta instruktorów. Na łamach tych mediów będziemy publikowali wszystkie informacje o planowanych na dzień 7. Sierpnia 2019 - DZIEN INSTRUKTORA NAUKI JAZDY - wydarzeniach, dalej także o ich przebiegu. Wspólnie zwróćmy uwagę społeczeństwa na starania w celu ustanowienia tego ważnego dla instruktorów ich święta. Piszcie, wspierajcie własną inicjatywę. Czekamy na informacje: tygodnik@prawodrogowe.pl

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.