Będzie potrzebnych 150 egzaminatorów

/ /

Będzie potrzebnych 150 egzaminatorów

Data publikacji: 1 maja 2019, 07:32
Autor: Jolanta Michasiewicz
Będzie potrzebnych 150 egzaminatorów
fot. L-instruktor /archiwum

Do konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Obowiązywanie i utrata mocy

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 lipca br. W tym też terminie utraci moc akt poprzedzający - rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (2016.232). Wyjątkiem są przepisy wymagające od podmiotów odpowiedniego przygotowania - tu datę wskazano na 1 stycznia 2020 r.

Podstawę zmiany stanowi wypełnienie upoważnienia dla ministra infrastruktury określonego w art. 66 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ta z dniem 1 stycznia 2019 r. została znowelizowana art. 29 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw, w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (2018.2244).

Zakres zmian w projektowanym rozporządzeniu

W odniesieniu do obowiązujących przepisów, przepisy projektowane zawierają szereg zmian dostosowujących i korygujących dotychczasowy stan prawny - czytamy w resortowym uzasadnieniu.

Niezwykle istotne jest uregulowanie - co wielokrotnie było podnoszone podczas spotkań branżowych - ograniczające dziennej liczby części praktycznej egzaminów państwowych przeprowadzanych przez egzaminatora. Ma być to jeden egzamin na godzinę i nie więcej niż 8 w ciągu 8-godzinnego dnia pracy. Dotychczas często było to nawet 14 egzaminów dziennie. - Rozwiązanie to pozwoli egzaminatorom na przeprowadzanie egzaminów bez nacisków na zwiększenie zdawalności czy wydajności, dając tym samym czas na spokojne i obiektywne przeprowadzanie egzaminów dla każdej osoby egzaminowanej. Pozwoli także na wyznaczenie dokładnej godziny egzaminu dla każdej osoby egzaminowanej, co pozwoli na znaczne ograniczenie stresu przed egzaminem. Przyczyni się to do poprawy komfortu osób egzaminowanych co powinno przełożyć się na poprawę wyników egzaminów - czytamy w tym samym uzasadnieniu proponowanych zmian. Dodajmy - uprzedzając wszelkie pytania o ilość egzaminów w poszczególnych ośrodkach - dyrektorzy placówek wobec takiego zakazu staną przed potrzebą zatrudnienia dodatkowych egzaminatorów. Jak policzono, wzrost ten będzie wynosił około 3 dodatkowych egzaminatorów na poszczególny WORD czyli około 150 w skali kraju.

Pozytywną zmianą ma być - przywołana powyżej - możliwość skrócenia oczekiwania na egzamin poprzez precyzyjnie wyznaczenie godziny egzaminu dla każdej osoby egzaminowanej. Zabieg ten ma wpłynać na znaczne ograniczenie stresu egzaminacyjnego, poprawę komfortu zdającego, a co za tym idzie powinno przełożyć się na poprawę wyników egzaminów. Tak więc powstanie nowy system przydzielania osób egzaminowanych do egzaminów i nowe zasady dotyczące pracy egzaminatorów.

W projekcie zaproponowano także nowy sposób przeprowadzania egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM. Osoby niepełnosprawne będą mogły zdawać egzamin w zakresie prawa jazdy kategorii AM na czterokołowcach lekkich. Ze względu na specyfikę tego pojazdu (czterokołowiec, a nie pojazd jednośladowy) dostosowane zostały także zasady przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego w taki sposób, aby osoba zdająca na czterokołowcu lekkim wykonywała takie zadania egzaminacyjne jak w przypadku egzaminu praktycznego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, który jest przeprowadzany na większym czterokołowcu. Zachowane zostały zasady pozwalające na przeprowadzenie egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM poza siedzibą WORD oraz na trasie wybranej przez egzaminatora. Pozostawiono także egzaminatorowi do wyboru zadania egzaminacyjne wykonywane podczas egzaminu

Wprowadzono także szereg przepisów dotyczących wymagań stosowanych na egzaminie państwowym w tym między innymi ze względu na wątpliwości interpretacyjne i związane z tym różne traktowanie osób egzaminowanych w różnych ośrodkach egzaminowania dodano przepis § 10 ust. 2 pkt 5, który doprecyzowuje konieczność przedłożenia zaświadczenia o szkoleniu uzupełniającym przez osoby, które chcą mieć przeprowadzony egzamin pojazdem ośrodka szkolenia kierowców w którym odbywały to szkolenie. Mając na względzie wątpliwości dotyczące ważności części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy zdanego przez osobę przystępującą do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, a następnie po uzyskaniu negatywnego wyniku egzaminu, po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami osoby przystępujące ponownie do egzaminu jako osoby nie posiadające już uprawnień wprowadzono przepis ust. 4 wskazujący, że osoba po cofnięciu uprawnień traktowana jest jak osoba po raz pierwszy przystępująca do egzaminu czyli osoba która ponownie musi uzyskać pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego.

Zapoznajcie się z pojektem

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//521/12321640/12587836/12587837/dokument392314.pdf

Macie Państwo opinie, propozycje, doświadczenia?
Piszcie do redakcji - prześlemy je do resortu. Uwaga - konsultacje trwają do… 6 maja br. (jm)

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.