Będzie potrzebnych 150 egzaminatorów

/ /

Będzie potrzebnych 150 egzaminatorów

Data publikacji: 1 maja 2019, 07:32
Autor: Jolanta Michasiewicz
Będzie potrzebnych 150 egzaminatorów
18
fot. L-instruktor /archiwum

Do konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Obowiązywanie i utrata mocy

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 lipca br. W tym też terminie utraci moc akt poprzedzający - rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (2016.232). Wyjątkiem są przepisy wymagające od podmiotów odpowiedniego przygotowania - tu datę wskazano na 1 stycznia 2020 r.

Podstawę zmiany stanowi wypełnienie upoważnienia dla ministra infrastruktury określonego w art. 66 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ta z dniem 1 stycznia 2019 r. została znowelizowana art. 29 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw, w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (2018.2244).

Zakres zmian w projektowanym rozporządzeniu

W odniesieniu do obowiązujących przepisów, przepisy projektowane zawierają szereg zmian dostosowujących i korygujących dotychczasowy stan prawny - czytamy w resortowym uzasadnieniu.

Niezwykle istotne jest uregulowanie - co wielokrotnie było podnoszone podczas spotkań branżowych - ograniczające dziennej liczby części praktycznej egzaminów państwowych przeprowadzanych przez egzaminatora. Ma być to jeden egzamin na godzinę i nie więcej niż 8 w ciągu 8-godzinnego dnia pracy. Dotychczas często było to nawet 14 egzaminów dziennie. - Rozwiązanie to pozwoli egzaminatorom na przeprowadzanie egzaminów bez nacisków na zwiększenie zdawalności czy wydajności, dając tym samym czas na spokojne i obiektywne przeprowadzanie egzaminów dla każdej osoby egzaminowanej. Pozwoli także na wyznaczenie dokładnej godziny egzaminu dla każdej osoby egzaminowanej, co pozwoli na znaczne ograniczenie stresu przed egzaminem. Przyczyni się to do poprawy komfortu osób egzaminowanych co powinno przełożyć się na poprawę wyników egzaminów - czytamy w tym samym uzasadnieniu proponowanych zmian. Dodajmy - uprzedzając wszelkie pytania o ilość egzaminów w poszczególnych ośrodkach - dyrektorzy placówek wobec takiego zakazu staną przed potrzebą zatrudnienia dodatkowych egzaminatorów. Jak policzono, wzrost ten będzie wynosił około 3 dodatkowych egzaminatorów na poszczególny WORD czyli około 150 w skali kraju.

Pozytywną zmianą ma być - przywołana powyżej - możliwość skrócenia oczekiwania na egzamin poprzez precyzyjnie wyznaczenie godziny egzaminu dla każdej osoby egzaminowanej. Zabieg ten ma wpłynać na znaczne ograniczenie stresu egzaminacyjnego, poprawę komfortu zdającego, a co za tym idzie powinno przełożyć się na poprawę wyników egzaminów. Tak więc powstanie nowy system przydzielania osób egzaminowanych do egzaminów i nowe zasady dotyczące pracy egzaminatorów.

W projekcie zaproponowano także nowy sposób przeprowadzania egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM. Osoby niepełnosprawne będą mogły zdawać egzamin w zakresie prawa jazdy kategorii AM na czterokołowcach lekkich. Ze względu na specyfikę tego pojazdu (czterokołowiec, a nie pojazd jednośladowy) dostosowane zostały także zasady przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego w taki sposób, aby osoba zdająca na czterokołowcu lekkim wykonywała takie zadania egzaminacyjne jak w przypadku egzaminu praktycznego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, który jest przeprowadzany na większym czterokołowcu. Zachowane zostały zasady pozwalające na przeprowadzenie egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM poza siedzibą WORD oraz na trasie wybranej przez egzaminatora. Pozostawiono także egzaminatorowi do wyboru zadania egzaminacyjne wykonywane podczas egzaminu

Wprowadzono także szereg przepisów dotyczących wymagań stosowanych na egzaminie państwowym w tym między innymi ze względu na wątpliwości interpretacyjne i związane z tym różne traktowanie osób egzaminowanych w różnych ośrodkach egzaminowania dodano przepis § 10 ust. 2 pkt 5, który doprecyzowuje konieczność przedłożenia zaświadczenia o szkoleniu uzupełniającym przez osoby, które chcą mieć przeprowadzony egzamin pojazdem ośrodka szkolenia kierowców w którym odbywały to szkolenie. Mając na względzie wątpliwości dotyczące ważności części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy zdanego przez osobę przystępującą do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, a następnie po uzyskaniu negatywnego wyniku egzaminu, po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami osoby przystępujące ponownie do egzaminu jako osoby nie posiadające już uprawnień wprowadzono przepis ust. 4 wskazujący, że osoba po cofnięciu uprawnień traktowana jest jak osoba po raz pierwszy przystępująca do egzaminu czyli osoba która ponownie musi uzyskać pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego.

Zapoznajcie się z pojektem

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//521/12321640/12587836/12587837/dokument392314.pdf

Macie Państwo opinie, propozycje, doświadczenia?
Piszcie do redakcji - prześlemy je do resortu. Uwaga - konsultacje trwają do… 6 maja br. (jm)

Komentarze

 1. das

  das   16 maja 2019, 16:16

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Uwaga nieuwzgledniona. Podstawowym (i trudniejszym w prowadzeniu) pojazdem wykorzystywanym w ramach prawa jazdy kategorii AM jest motorower dwukołowy. Dlatego też egzamin i szkolenie odbywa się przy wykorzystaniu motoroweru. W ocenie MI tylko w przypadku osób niepełnosprawnych, które nie mogą kierować motorowerem dwukołowym należy zastosować wyjątek w uzyskiwaniu uprawnień kategorii AM. I dlatego dorośli (w dniu 2013) mogą prowadzić motorowery a czterokołowców lekkich już nie ??? Po co te całe konsultacje jak MI i tak wie najlepiej. Mimo wszystko dzięki za głos rozsądku: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców, Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców, Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców !!!

 2. kolo

  kolo   13 maja 2019, 12:19

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  w.szJest doskonała okazja aby wrócić do ustawowego ustalenia maksymalnego czasu pracy /8 godzin/ wszystkich instruktorów nauki jazdy-bez względu na rodzaj i sposób zatrudnienia. Nie ma potrzeby - kodeks pracy reguluje czas pracy.. Czaisz??

 3. Cyryl

  Cyryl   8 maja 2019, 08:56

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  opłata za egzamin ma w sobie kilka składników: opłata za organizację, za egzaminatora i za pojazd. w momencie, gdy OSK podstawia pojazd, opłata ta powinna być pomniejszona o koszt pojazdu. nikt nie zamierza zabierać wszystkiego, opłata za organizację za egzaminatora pozostaje, bo takie koszty rzeczywiście ponosi WORD. natomiast ryzyko jest zawsze, w każdej działalności. jakieś 10 lat temu we wrocławskim WORD-zie zdawało dziennie ponad 250 osób, egzaminy były od 7:00 do 20:00. dzisiaj dziennie zdaje 70-80 osób i o 14:00 plac manewrowy jest pusty. musiano pozbyć się znacznej części egzaminatorów, pojazdów, pracowników obsługi. jeżeli kolega Nic chce ich wspomóc, aby auta nie stały i rdzewiały, może codziennie zdawać i celowo oblewać. jak zbierze się takich 100 osób, to sytuacja wróci do dawnej.

 4. Balthier

  Balthier   8 maja 2019, 03:30

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  NicCzyli taka sama opłata to cena za ryzyko które ponosi ośrodek egzaminowania bo samochody kupić musi a te mogą jedynie stać i rdzewieć 😁 Rozumiem, że kolega sobie żartuje? Bo co mnie obchodzi, że te ich auta będą stały i rdzewiały skoro kupili? Co kogo obchodzi, że moje auto/rower stoi i rdzewieje?

 5. w.sz

  w.sz   7 maja 2019, 11:22

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Jest doskonała okazja aby wrócić do ustawowego ustalenia maksymalnego czasu pracy /8 godzin/ wszystkich instruktorów nauki jazdy-bez względu na rodzaj i sposób zatrudnienia.

 6. Nic

  Nic   7 maja 2019, 06:25

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Alfred. Teoretycznie osoba taka może korzystać z pojazdu OSK a w imię czego OSK ma tracić w takiej sytuacji bądź osoba znająca, dlaczego ma ponosić wyższe koszty za takie egzamin. WORD nie jest już monopolistą w podstawianiu samochodów ale jest zmuszony do zapewnienia odpowiedniej ilości aut w razie potrzeby. Czyli taka sama opłata to cena za ryzyko które ponosi ośrodek egzaminowania bo samochody kupić musi a te mogą jedynie stać i rdzewieć 😁

 7. Instruktor

  Instruktor   6 maja 2019, 15:00

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Egz. ma trwać 45 min pomimo popełnionych błędów przez kursanta. Błędy mają być wskazywane w momencie ich powstania bo zaczną się kombinacje.Należy zmienić kryteria i oceny samego egz .tak żeby egzaminator. nie był maszynką czy trybikiem tej machiny. TO ON decyduje czy kursanta można dopuścić do ruchu czy nie., Obym w tej reformie nie widzieli siedzących godz. egzaminatorów pijących kawę czy herbatę i oczekujących na kolejnego kursanta, bo poco się wysilać kasa i tak leci.

 8. das

  das   4 maja 2019, 23:05

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  5. Na wniosek i koszt niepełnosprawnej osoby egzaminowanej posiadającej orzeczenielekarskie z adnotacją,że może prowadzić pojazd po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM czterokołowcem lekkim. Egzamin na czterokołowcu lekkim powinien być dozwolony dla każdego chętnego! Nawet gdyby to związane było z wpisaniem kodu zezwalającego na jazdę tylko czterokołowcem lekkim z automatyczną skrzynią biegów. Ilu obecnie ludzi jeździ nimi bez żadnego PJ ?

 9. das

  das   4 maja 2019, 22:51

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  A czy osoby "pełnosprawne" nie mogą zdawać AM na czterokołowcu??? Kuriozalnie obecnie jeśli osoba dajmy na to w wieku >60lat bez PJ chce jeźdźić czterokołowcem to musi przejść kurs i zdać egzamin na motorowerze, który może legalnie prowadzić bez AM. Więc jeśli już musi iść na kurs to niechaj ma możliwość zrobienia go na czterokołowcu (mikrocarze) co mu się przyda w przyszłości. Czy niepełnosprawni będą uprzywilejowani? Czy niepełnosprawność jest zdefiniowana ? Czy np. po chorobie nowotworowej to niepełnosprawny czy niepełnosprawność odnosi się tylko do niepełnosprawności ruchowej?

 10. Alfred.

  Alfred.   4 maja 2019, 15:18

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Jestem za ilością 8 osób na 8 godzin wyznaczonych na dany dzień dla jednej osoby egzaminujacej. A może przy okazji nowelizacji przepisów w sprawie dotyczącej egzaminu praktycznego, doprecyzować sprawę dotyczącą podstawiania pojazdów przez OSK na egzamin państwowy i odpłatności za egzamin praktyczny. W takiej sytuacji kiedy osoba chcę korzystać z pojazdu należącego do OSK, to chyba słusznym by było pobieranie połowę kwoty za egzamin przez WORD bo wówczas jest poświęcony tylko czas Pana/Pani egzaminatora/egzaminator natomiast pojazd WORD-u stoi na placu a użytkowany jest pojazd OSK. Na obecny stan prawny jest deletece krzywdzące dla osoby zdających egzamin praktyczny. Teoretycznie osoba taka może korzystać z pojazdu OSK a w imię czego OSK ma tracić w takiej sytuacji bądź osoba znająca, dlaczego ma ponosić wyższe koszty za takie egzamin.

 • 1 (current)
 • 2

Dodaj komentarz

Twój komentarz został wysłany do Moderatora. Zostanie opublikowany po akceptacji przez Administratorów portalu. Jeżeli chcesz uczestniczyć w dyskusji i publikować swoje opinie bez opóźnień zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w portalu.
Wystąpił błąd podczas dodawania komentarza.
Komentujesz artykuł jako Gość. Twój adres IP będzie zapisany do wiadomości administratora serwisu L-instruktor. Kontynuując zgadzasz się na ten warunek. Zaloguj się, aby Twój komentarz był od razu widoczny.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.