Czy warsztaty doskonalenia zawodowego muszą odbywać się corocznie?

/ /

Czy warsztaty doskonalenia zawodowego muszą odbywać się corocznie?

Data publikacji: 11 stycznia 2021, 06:30
Czy warsztaty doskonalenia zawodowego muszą odbywać się corocznie? (fot. archiwum Grupa IMAGE)

7. stycznia minął termin dostarczenia do urzędu zaświadczenia o przebytych warsztatach doskonalenia zawodowego w roku 2020. W sprawie instruktorów i wykładowców nauki jazdy zagrożonych wykreśleniem z ewidencji w 2021 r. do ministra infrastruktury zwróciła się grupa posłów. Pada tytułowe pytanie. W imieniu resortu stanowisko zajął Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Ustawowy obowiązek. Grupa posłów zwróciła się do ministra infrastruktury w sprawie podjęcia pilnych działań dotyczących instruktorów i wykładowców nauki jazdy zagrożonych wykreśleniem z ewidencji w 2021 r. Przypominają oni: - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami nakłada w art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w art. 38 ust. 5 pkt 2 i 3 odpowiednio na instruktora nauki jazdy oraz na wykładowcę obowiązek corocznego uczestniczenia w warsztatach doskonalenia zawodowego oraz do dnia 7 stycznia każdego roku przedłożenia staroście zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w tych warsztatach w roku ubiegłym. Należy zauważyć że art. 46 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3 ww. ustawy nakłada na starostę obowiązek wykreślenia z ewidencji odpowiednio instruktora lub wykładowcę, jeżeli ten nie przedłoży we skazanym terminie przedmiotowego zaświadczenia.

Obowiązek w czasach koronawirusa. Zwrócono uwagę na wyjątkową sytuację wobec smutnych statystyk zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i wynikających z sytuacji ogłoszonego stanu epidemii ograniczeń, w tym ograniczeń liczby osób biorących udział w spotkaniach. Jak to piszą posłowie – część osób nie miała możliwości udziału w obowiązkowych warsztatach, a co za tym idzie: - To przy obecnym stanie prawnym będzie skutkowało masowym wykreślaniem instruktorów i wykładowców z ewidencji w styczniu 2021 r., ponieważ przesłanka zawarta w art. 46 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3 nakłada na organ działanie obligatoryjne. Obserwowanym problemem branży szkoleniowej jest niedobór instruktorów czy wykładowców. I w związku z przywołanymi faktami posłowie zapytali: - Jakie zatem działania zamierza podjąć minister infrastruktury w celu rozwiązania zaistniałego problemu i czy warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów (wykładowców) nauki jazdy faktycznie muszą odbywać się corocznie?

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury. W stanowisku resortu po pierwsze wskazano, iż obowiązujące przepisy wynikających z zaostrzonych przepisów i nieuchronnych ograniczeń, nie zabraniają przeprowadzania tego typu szkoleń przez podmioty do tego uprawnione oraz nie ograniczają liczby osób biorących udział w takich szkoleniach. Wcześniejsze przepisy również w żaden sposób nie ograniczały odbywania takich szkoleń. Tak więc jak informuje Rafał Weber: - Mając na uwadze powyższe, przedmiotowe warsztaty doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.) mogą być nadal realizowane według programu określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885). Na tej podstawie Ministerstwo Infrastruktury nie planuje zawieszenia obowiązku dostarczenia do dnia 7 stycznia 2021 roku staroście zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w tych warsztatach, także z tego powodu, że warsztaty takie odbywają się przez cały rok i znaczna część instruktorów oraz wykładowców takie szkolenia już odbyła. I tu resort wzmacnia argumentację swojej decyzji: - W przypadku zawieszenia obowiązku odbycia przedmiotowych warsztatów, należałoby również zastanowić się nad zawieszeniem pozostałych szkoleń realizowanych przez podmioty szkolące, co wydaje się niezasadne.

I ważna konkluzja stanowiska resortu: - W sytuacji gdy jakaś osoba zostanie skreślona z ewidencji instruktora lub wykładowcy, ze względu na niedostarczenie wymaganego zaświadczenia do starosty w określonym terminie, osoba ta zgodnie z art. 46 ust. 7 ww. ustawy będzie mogła uzyskać ponowny wpis po odbyciu przedmiotowych warsztatów. Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców muszą dobywać się corocznie, ponieważ dzięki nim ta grupa zawodowa utrzymuje niezbędny wysoki poziom wiedzy i umiejętności potrzebne do wykonywania ich odpowiedzialnego zawodu. (jm)

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.