Działalność gospodarcza samorządu zawodowego

/ /

Działalność gospodarcza samorządu zawodowego

Data publikacji: 5 sierpnia 2019, 11:43
Działalność gospodarcza samorządu zawodowego
26
Rafał Górski, instruktor nauki jazdy, wydawca (fot. ze zbiorów autora)

W ramach dyskusji nad wstępnym projektem ustawy o samorządzie zawodowym instruktorów i egzaminatorów dziś publikujemy felieton Rafała Górskiego pt. „Działalność gospodarcza a Samorząd Zawodowy Instruktorów i Egzaminatorów”. To ważna propozycja - zachęcamy do lektury i wypowiedzi.

Redakcja – j.michasiewicz@l-instruktor.pl

* * *

Działalność gospodarcza a Samorząd Zawodowy Instruktorów i Egzaminatorów

Temat trudny, wrażliwy, ale od którego nie uciekniemy. Czy SZIE, powinien mieć ustawowy zapis, o możliwości podejmowania działalności gospodarczej? Z dużą satysfakcją zapoznałem się z art. 5 projektu [kliknij - red.], który mówi, że: „Izby mogą prowadzić działalność gospodarczą, z wyłączeniem działalności polegającej na szkoleniu osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami”.

To, że we wstępnym projekcie, jest zdawkowy zapis, o możliwości komercyjnej działalności, to mało. Mało na tyle, żeby wykonać dwa ważne zadania, które stoją przed samorządem. Te zadania, to finansowanie samorządu z jednoczesną działalnością szkoleniowo-edukacyjną.

Jeżeli chodzi o finansowanie samorządu, to już napisałem wcześniej, że prostym sposobem jest ustalenie składki członkowskiej i sprawa mogłaby być zamknięta. Jednak ostatnią rzeczą jaka jest pożądana, to wyciąganie funduszy z kieszeni instruktorów. Oczywiście, że stąpam twardo po ziemi i zdaję sobie sprawę, że przynajmniej w początkowym okresie, takiej sytuacji nie da się uniknąć. Można natomiast spróbować zredukować ją do minimum. Wysokość składki będzie określał statut i zawsze będzie ją można obniżyć, lub zlikwidować, np. w przypadku dobrego wyniku finansowego z działalności gospodarczej. Lepiej zapłacić 10 zł miesięcznie, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd niż 100, gdy tej działalności nie będzie. Wstępne ustalenie składek, będzie musiało być poprzedzone symulacją ekonomiczną przychodów, w oparciu o hipotetyczne przychody z konkretnych działalności gospodarczych.

Działalność gospodarcza samorządu, przy swoim komercyjnym charakterze, ma pomóc w wypełnianiu roli edukacyjnej powstającej instytucji. Przejdźmy więc to tego, jakie skutki może wywołać przejęcie np. szkolenia kandydatów na instruktorów. I tak, jak zapis wykluczający szkolenie osób, ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, nie budzi kontrowersji, to już szkolenie kandydatów na instruktorów, wyłącznie w domenie samorządu, może rodzić protest. Protest ze względów oczywistych. Zabieramy możliwość uzyskiwania dochodu z pewnej gałęzi działalności OSK, a konkretnie tylko, tzw. Super OSK. No cóż, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Należy pójść na kompromis. Ja wiem, że kompromis to taki stan, gdzie dwie strony są niezadowolone, ale coś za coś. Oczywiście zdaję sobie sprawę z wkładu finansowego, jaki niektórzy właściciele Super OSK ponieśli i należałoby się nad tym problemem pochylić.

Prowadzenie warsztatów instruktorów i wykładowców, to druga gałąź prowadzenia szkoleń komercyjnych, które mogłyby przejść pod skrzydła samorządu. Nie wiem, czy przysłowie: „Uczył Marcin Marcina, a sam głupi jak świnia” miałoby tu zastosowanie. Tak wiem, niektórym instruktorom został już tylko ostatni etap. Ten etap to „beatyfikacja”. Jednak nie wszyscy dostąpią tej łaski. Nie wszyscy są idealni i nie wszyscy szkolą idealnie. Opinia o tych warsztatach jest powszechnie znana. Fora są pełne komentarzy, a ja nie będę tutaj nic cytował. Po drugie. to konflikt interesów. Proszę mnie przekonać, jaki interes ma właściciel Super OSK, aby sumiennie, zgodnie ze sztuką i rozporządzeniem ministerstwa, wyszkolić kadrę dla konkurencji? Konkurencji, która np. znajduje się po drugiej stronie drogi. Uważam, że te szkolenia powinny być wyłączną prerogatywą samorządu zawodowego.

Działalność wydawnicza. Tu nie mam żadnych dylematów, jeżeli chodzi o możliwość, już nawet nie tyle stricte, wydawania pomocy dydaktycznych, ale ich certyfikacja. Wzorem Rozporządzenia Ministerstwa Nauki, taki wykaz podręczników dopuszczonych do szkolenia, uwzględniających podstawę programową kształcenia, będzie miało to fundamentalne znaczenie w jakości i ujednoliceniu szkolenia we wszystkich OSK w Polsce.

Jest wiele innych dziedzin i gałęzi działalności gospodarczej, jaką może podejmować przyszły samorząd zawodowy. Chociażby powołanie biegłych instruktorów, z zakresu ruchu drogowego wpisanych na listę biegłych sądowych, którzy opracowywaliby i przedstawiali opinie, na potrzeby procesów sądowych, czy też innych instytucji np. firm ubezpieczeniowych. Jest też wiele drażliwych tematów, chociażby ODTJ. Zakazać czy dopuścić? Ze względu na rozmach takiej inwestycji, jestem w tym wypadku sceptyczny, co do prowadzenia tej działalności przez samorząd.

Generalnie, prowadzenie działalności w mojej ocenie, będzie miało dość poważne skutki zarówno przy finansowaniu samorządu, jaki i w procesie regulacji i podniesienia jakości szkolenia. Czy powinny powstać zamknięte katalogi klasyfikacji działalności gospodarczej, które mogłyby być prowadzone przez samorząd zawodowy? Kwestia do dyskusji. W każdym razie art. 5 proponowanej ustawy wymaga korekty i szerszych zapisów.

Dziękuję, cześć i czołem. Rafał Górski

 

Komentarze

 1. Cyryl

  Cyryl   13 sierpnia 2019, 21:35

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  uzdrowienie sytuacji widzę jako przywołanie do porządku osób mających tym się zajmować, a nie wyręczać ich tworząc instytucje mające pracować za nich.

 2. Cyryl

  Cyryl   13 sierpnia 2019, 21:33

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  i wróćmy do naszego samorządu: po powstaniu tego tworu urzędnicy prawnie zobligowani do nadzoru już nic nie będą robili. dzisiaj ich przełożeni mający wykształcenie i wiedzę (w CV), powinni sobie zdawać sprawę, że nadzór nad szkoleniem mogą dokonywać osoby, które się na tym znają. wiedzą, że dzisiejsze kontrole są częściową fikcją, bo sprawdzenie dokumentów, wysokości pachołków i wymiarów stanowisk na placu, nie mają większego wpływu na bezpieczeństwo na naszych drogach. my siedzimy na stołkach, a samorząd robi to co my mieliśmy robić i jest gites. jeżeli za powstaniem samorządu pójdzie zmiana UoKP, rozporządzenia w sprawie szkolenia i rozporządzenia o egzaminowaniu oraz zostaną zwolnione z urzędów osoby, które po przejęciu ich obowiązków będą bezczynne - jestem za. ale wydaje mi się, że nawet jak samorząd powstanie, osoby odpowiedzialne za nadzór i mające go fizycznie wykonywać zostaną i będą brać naszą kasę.

 3. Cyryl

  Cyryl   13 sierpnia 2019, 21:26

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  może ja jestem nienormalny, ale widzę to tak: posłużę się przykładem WOŚP. mimo szczytnych celów, mimo wielkiego dobra jakie dzięki tej zbiórce społeczeństwo dostaje proszę zwrócić uwagę na negatywne skutki. określając budżet na przyszły rok minister finansów może spokojnie obciąć 200 mln, bo Owsiak i tak zbierze. takie działalności pokrywające się z tym co ma administracja państwowa robić (określone prawem), rozleniwiają urzędników, utwierdzając, że ich zaniedbania i nieróbstwo jest OK. a urzędnicy ministerstwa finansów i ministerstwa zdrowia dostają pieniądze jakby zarządzali kasą większą o ponad 200mln, bo są też inne organizacje o podobnym charakterze.

 4. Rafał Górski

  Rafał Górski   12 sierpnia 2019, 21:06

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  ABCDEzamiast kombinowania z samorządami proszę spowodować by każdy ośrodek szkolenia kierowców musiał posiadać trenażera, by kursant nie wsiadł do pojazdu nauki jazdy bez utrwalonej koordynacji ruchów Szanowny Panie, jako sceptyk powinien modlić się, o jak najszybsze wprowadzenie samorządu zawodowego. Już spieszę wyjaśnić, dlaczego tą sprawę powinien Pan zawierzyć Najwyższemu. Opiszę to, na Pana postulacie, chęci obowiązkowego wprowadzenia przez Pana trenażera. Weźmiemy sobie dwie wersje, jedna na zasadach obecnych i druga, gdy zostanie powołany samorząd zawodowy. W pierwszej, przyjmujemy wniosek i rozpoczynamy od powołania grupy roboczej. Debatujemy i jak uznamy to za zasadne, podcinamy grzywki i wąsiki i jedziemy do ministerstwa. Upsss, dyrektor właśnie maił pilne spotkanie, proszę próbować w przyszłym miesiącu. O! przepraszam, w przyszedłem miesiącu dyrektor jest na delegacji w Emiratach Arabskich, ale proszę próbować. No dobra panowie to wracamy, ale zróbmy sobie jeszcze fotkę na ministerialnych schodach i koniecznie przed tablicami informacyjnymi. Jeżeli, po kilku próbach, jakimś cudem uda się złożyć dokumenty, to odpowiedź jest mniej więcej taka: Rząd nie planuje prac w tym zakresie. No dobrze ale weźmy opcję optymistyczną, że będzie wniosek rozpatrywany na najbliższej komisji. Opinie, konsultacje społeczne, cuda na kiju. W niektórych wypadkach, pomysłodawca, prędzej przejdzie na emeryturę niż doczeka się nowelizacji rozporządzenia lub ustawy. Wersja druga, działa samorząd. Siedzi Pan w domu i uważa, że wprowadzenie pewnych modyfikacji w systemie sprawi, że będzie on bardziej efektywny. To jak skleci Pan taką propozycję, przesyła do samorządu. Samorząd jednym kliknięciem rozsyła do wszystkich OSK. Internetowo instruktor wyraża opinię lub nie i głosuje ZA albo PRZECIW. Jeżeli uchwała posiada większość, zostaje uchwalona. Pomijam czas procedowania, ale nie to jest najważniejsze, nie uzależniamy się od urzędników. Tu chodzi o to, że te dwa systemy są diametralnie różne. System federacji i Stowarzyszeń jest wyczerpany. Jeżeli uważa Pan inaczej, proszę zgłosić wniosek w jakiejś Federacji. Zobaczymy czas i efekty.

 5. Cyryl

  Cyryl   12 sierpnia 2019, 07:52

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  o okresie próbnym faktycznie zapomniałem - moja wina, natomiast z tego co przeczytałem, nadawanie stopni zawodowych miałoby się odbywać na podstawie dokumentów i stażu pracy, a nie wiedzy i umiejętności. o egzaminie nie było mowy. "Instruktor II stopnia. Wymagany minimum 5 letni staż pracy w zawodzie instruktora nauki jazdy, minimum średnie wykształcenie, udokumentowany rozwój poprzez: uzyskanie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy" "Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe (!) tj. psychologia, pedagogika, transport, inżynieria bezpieczeństwa itd., minimum 8 letni staż pracy w zawodzie instruktora nauki jazdy, posiada uprawnienia instruktora II stopnia." zaangażowanie i fachowość bardzo łatwo sprawdzić odbywając obserwują kilka lekcji instruktora. jest co prawda mowa o części teoretycznej i praktycznej, ale nie ma mowy, kto miały egzaminować, a do tego czy egzamin dotyczyłby samych umiejętności instruktora, czy też podczas szkolenia.

 6. Rafał Górski

  Rafał Górski   10 sierpnia 2019, 07:51

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Cyryl ma być okres próbny dla kierowców, dlaczego nie ma być okresu próbnego dla instruktorów. Na ten temat, artykuł popełniła Pani Sara Kurlit, który przecież Pan skomentował i kontestował nadawanie stopni zawodowych poprzez egzamin, tylko na podstawie fachowości i zaangażowania, nie podając kto ma mierzyć to zaangażowanie i fachowość. Przyznam, że jest Pan dla mnie zagadką a Pana postulaty bardzo nowatorskie.

 7. Rafał Górski

  Rafał Górski   9 sierpnia 2019, 23:22

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  CyrylRafał GórskiSamorząd będzie miał wyłączność na prowadzenie warsztatów...Konflikt interesów i bardzo niski poziom merytoryczny. jaki niski poziom merytoryczny? przecież to są papierowe szkolenia. chyba mieszkamy w innych krajach. Nie wiem, gdzie Pan odbywa warsztaty. Myślę, że właśnie strzelił Pan sobie w kolano.

 8. ABCDE

  ABCDE   9 sierpnia 2019, 22:41

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Rafał GórskiABCDEzamiast fanzolić o samorządach (na co to komu w gospodarce rynkowej a po to my m.in. komune obalali) proszę spowodować, by ilość godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy pomnożyć co najmniej razy razy dwa)... tyle w temacie "reformatorzy" Proponuję wprowadzić do tej rozmowy trochę logiki. Z jednej strony opowiadanie się za gospodarką rynkową i pełną swobodą, kłóci się z nakazem wprowadzenia podwójnej liczby obowiązkowych godzin. Taka mentalność Kalego, jak mi pasuje pełna wolność gospodarcza, to ma być swoboda, ale gdzie mi już ona nie pasuje, to wprowadzimy gospodarkę nakazowo-rozdzielczą. Dodam, że nawet w gospodarkach rynkowych występują segmenty gospodarki regulowanej. To jak to było z tym obalaniem komuny. Obalał Pan, ale tak na pół gwizdka? kaminiami w milicje rzucałem (byłem młody i głupi) każdy w temacie wie, że za 56 h szkolenia (pomijam pierwszą pomoc) nie da się zrobić kierowcy a jeśli ktoś uważa że się da to jest w mylnym błędzie... i żeby było jasne wiem że to minimum, itd, itp. prociem pan proszę mi nie wyskakiwać z logiką w sytuacji gdy chodzi o kasę bo o nic innego tu nie chodzi; p.s. zamiast kombinowania z samorządami proszę spowodować by każdy ośrodek szkolenia kierowców musiał posiadać trenażera, by kursant nie wsiadł do pojazdu nauki jazdy bez utrwalonej koordynacji ruchów

 9. Rafał Górski

  Rafał Górski   9 sierpnia 2019, 22:26

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Cyryljeżeli samorząd zająłby się weryfikacją instruktorów, to skąd wziąć około 6000 instruktorów z umiejętnościami i doświadczeniem, aby poprawić w znaczący sposób poziom szkolenia. bo ja podejrzewam, że jak zapłaci się składki szkolić będą te same osoby w sposób taki jak dotychczas. Tutaj mam zagadkę. Czy Pan zakłada, że ok. 6000 instruktorów pozbawi się pracy w wyniku jakiejś weryfikacji? Czy to jest Pana autorska teza, czy Pan taki pomysł, postulat gdzieś zaczerpnął? Przyznam, że nic o takiej weryfikacji nie słyszałem, ale jeżeli test taka w obiegu, to chętnie się zapoznam.

 10. Rafał Górski

  Rafał Górski   9 sierpnia 2019, 22:19

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Cyrylw jaki sposób będzie odbywał się ten nadzór i jakie wymogi będę musiały spełnić osoby, które będą przeprowadzały kontrole w OSK, nie tylko dokumentów, ale przede wszystkim wykładów i jazd? jakie będą również kryteria oceny tych zajęć? Pytania trochę infantylne.Nadzór pedagogiczny w praktyce, tak jak np. wizyty kuratorium w szkole. Podobnie, jak się kontroluje placówki szkolne i pracujących tam nauczycieli, w przybliżony sposób może to się odbywać w OSK.

 • 1 (current)
 • 2
 • 3

Dodaj komentarz

Twój komentarz został wysłany do Moderatora. Zostanie opublikowany po akceptacji przez Administratorów portalu. Jeżeli chcesz uczestniczyć w dyskusji i publikować swoje opinie bez opóźnień zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w portalu.
Wystąpił błąd podczas dodawania komentarza.
Komentujesz artykuł jako Gość. Twój adres IP będzie zapisany do wiadomości administratora serwisu L-instruktor. Kontynuując zgadzasz się na ten warunek. Zaloguj się, aby Twój komentarz był od razu widoczny.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.