Efektywność szkoleń oraz nadzór nad osk

/ /

Efektywność szkoleń oraz nadzór nad osk

Data publikacji: 25 lutego 2020, 11:26

30 stycznia 2020 r. opublikowany został projekt ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC18). Rozszerzający i doprecyzowujący, zgodnie z dyrektywą 2018/645, zakres wyłączeń spod stosowania przepisów dyrektywy 2003/59/WE Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz innych zmian. To ważne zmiany. Dziś stanowisko PSITJ. (jm)

Polskie Stowarzyszenie Instruktorów Techniki Jazdy o projekcie zmian ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 30.01.2020

Mając na uwadze podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego nasza organizacja popiera większość pomysłów zamieszczonych w projekcie. Poniżej zamieszczamy nasz komentarz do istotnych jej zapisów związanych z efektywnością szkoleń kierowców oraz nadzoru nad ośrodkami.

  1. Możliwość szkolenia przez Ośrodki Szkolenia zajęć w formie tradycyjnej lub e-learningowej, możliwość realizacji zajęć teoretycznych w dowolnym miejscu (poza salą szkoleniową ośrodka). Idea realizacji szkoleń za pomocą nowoczesnych technik komputerowych tj. e-learning to możliwość realizacji programu szkolenia na odległość w dowolnym czasie i miejscu. PSITJ popiera tego typu rozwiązanie, jednocześnie zwracając uwagę na lepszą dostępność do kursu oraz oszczędność czasu. Nie można samej metody i formy szkolenia określać jako negatywną. Ważniejsza będzie wartość merytoryczna i jakość materiałów zamieszczonych na platformie, zabezpieczenie ram czasowych poszczególnych modułów, możliwość konsultacji z instruktorem prowadzącym szkolenie przez platformę.
  2. Możliwość wykorzystania metody e-learningu tylko dla ośrodków szkolenia spełniających dotykowe kryteria, po otrzymaniu zgody. Brak akceptacji prowadzenia tylko i wyłącznie szkoleń w formie e-learningowej dla ośrodków oraz brak możliwości zlecenia szkolenia innemu ośrodkowi. Kierunek jest właściwy i wyeliminuje ośrodki nastawione tylko na szkolenia zewnętrzne bez posiadania odpowiedniej kadry instruktorskiej oraz zaplecza technicznego.
  3. Określono zakres dodatkowych danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców w postaci wydanych i cofniętych świadectw kwalifikacji zawodowej, kart kwalifikacji kierowcy oraz zgód na prowadzenie szkolenia w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu. To konieczna zmiana do stosowania dokładniejszej kontroli.
  4. Wprowadzenie dodatkowych obowiązków na ośrodki szkolenia oraz wprowadzenie oświadczenia składanego przez kierownika pod groźbą odpowiedzialności karnej. Uważamy jest to właściwy i jedyny słuszny kierunek by wyeliminować fikcyjne szkolenia okresowe oraz patologię szkoleń transportowych.
  5. Nałożenie na przedsiębiorców wykonujących przewóz drogowy obowiązku stworzenia warunków organizacyjnych, umożliwiających kierowcy ukończenie szkolenia okresowego. Całkowicie popieramy ten pomysł z uwagi na naciski przedsiębiorców na ośrodki szkolenia i kierowców w celu przyspieszenia szkolenia okresowego lub realizacja fikcyjnego szkolenia. Często przedsiębiorcy tłumaczą się zawartymi kontraktami, ich kierowcy nie mogą wziąć wolnego na czas szkolenia, ponieważ pracy jest za dużo a na przestoje nie mogą sobie pozwolić.
  6. Realizacja testu na kwalifikacje przez WORD. Na dzień dzisiejszy jest to jedyna słuszna organizacja która może w rzetelny sposób egzaminować kierowców. Dodatkowo popieramy ze względu na dotychczasową patologię systemu gdzie komisja egzaminacyjna przeprowadzająca egzamin na kwalifikację w przyszłości kontrolowała ten sam ośrodek szkolenia.
  7. Jednolita baza pytań egzaminacyjnych i docelowa elektroniczna forma testu. Zdecydowanie popieramy szczególnie w dobie rozwiniętej cyfryzacji i komputeryzacji.
  8. Podniesienie nadzoru kontroli ośrodków szkolenia przez współpracę służb związanych z transportem drogowym i wydawania uprawnień. Porównywanie czasu pracy kierowców z terminami i czasem szkoleń okresowych. Wzmożona kontrola i współpraca organów państwowych pozwoli na szybkie wyeliminowanie ośrodków prowadzących fikcyjne szkolenia. Całkowicie popieramy pomysł tego typu kontroli krzyżowych.

Uważamy, że to jedne z lepszych zmian i projektów poprawy BRD oraz zasad funkcjonowania poszczególnych podmiotów jakie mieliśmy okazję komentować. Oczywiście jeszcze wiele do zrobienia, ale wreszcie Ktoś w Ministerstwie zaczyna widzieć to tak jak należy. Gratulujemy i oby w tak przemyślany sposób następowały zmiany w innych sektorach branży.

Zarząd PSITJ

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.