Egzaminatorzy o projekcie

Data publikacji: 7 maja 2019, 11:47
Egzaminatorzy o projekcie
fot. L-instruktor /archiwum

Na skrzynkę redakcji L-instruktora trafił dokument zawierający opinię Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" w WORD, zrzeszającej egzaminatorów, na temat projektu rozporządzenia ws. egzaminowania.

Przedstawiciele Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Region Ziemia Łódzka nr 1165 w WORD, opracowali stanowisko zgłoszone w ramach opiniowania projektu rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

W dokumencie zawarta jest merytoryczna ocena proponowanych zmian. Projekt co do zasady, oceniamy pozytywnie - czytamy w tekście sygnowanym przez Radosława Banaszkiewicza. Autor wskazuje jednakowoż na pewne nieścisłości, proponując jednocześnie rozwiązania, które mogłyby je wyeliminować. Wśród jednoznacznych sugestii m.in. apel o całkowite uniezależnienie egzaminatorów od WORDów.

Nie zabrakło też wątpliwości wyrażonych postawionymi w podsumowaniu pytaniami. Wśród nich m.in. o postępowanie w przypadku spóźnienia kandydata na egzamin lub nieobecności egzaminatora w pracy.

Zapraszamy do lektury

Egzaminator na podstawie art. 63 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami jest obowiązany do bezstronnego i rzetelnego wykonywania obowiązków. Ta klauzula generalna ma na celu realizowanie określonych, pożądanych, wartości aksjologicznych ale niestety obecnie brak jest przepisów prawnych, które gwarantowały, że te wartości będą realizowane. Głównym celem Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, nie może być ilości przeprowadzonych egzaminów i jak największe wpływy finansowe.

Jako związek zawodowy, wielokrotnie występowaliśmy do rożnych organów państwa z inicjatywą zmiany obowiązujących przepisów w celu umożliwienia wykonywanie obowiązków przez egzaminatorów w sposób bezstronny i rzetelny.  Nagłaśnialiśmy liczne negatywne działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, które kierując się osiąganiem maksymalnych zysków, nie wypełniały swoich obowiązków.

Projekt co do zasady, oceniamy pozytywnie. Regulacje zawarte w ust 3 § 13 projektu nie są precyzyjne i dlatego proponujemy wprowadzenie zmian w projekcie. Zmiany te ostatecznie uniemożliwią  WORD-om  organizowania egzaminów bez poszanowania pracy egzaminatorów i zapewnienia komfortu dla osób przystępujących do tych egzaminów. Propozycje nasze dotyczą doprecyzowania ilości egzaminów, jaką może przeprowadzić egzaminator, w określonym czasie, na daną kategorię prawa jazdy. Zmiany te są konieczne, ponieważ egzaminy na każdą kategorię są inne, mają swoją specyfikę i rożne czasy na ich przeprowadzenie.

Proponujemy zmianę w ust. 3 § 13 projektu:

„3) egzaminatorowi przydziela się:

- nie więcej niż osiem części praktycznych egzaminów państwowych na kategorię „B” i „B1” „A” i „A1” „A2” oraz AM  prawa jazdy w ciągu doby i maksymalnie jedną część praktyczną egzaminu państwowego w ciągu godziny;
- nie więcej niż sześć części praktycznych egzaminów państwowych na kategorię „C” i „C1” „D” i „D1” „B+E” „T” prawa jazdy w ciągu doby i maksymalnie jedną część praktyczną egzaminu państwowego w ciągu godziny i piętnastu minut;
- nie więcej niż pięć części praktycznych egzaminów państwowych na kategorię „C+E” i D+E prawa jazdy w ciągu doby i maksymalnie jedną część praktyczną egzaminu państwowego w ciągu godziny czterdziestu pięciu minut;

Apelujemy również o wprowadzenie dalej idących zmian i całkowite uniezależnienie egzaminatora od jednostki organizującej egzaminy. Dotychczasowa praktyka udowodniła, że egzaminator zatrudniony przez Dyrektora WORD nie gwarantuje, że przeprowadzane egzaminy są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami społecznymi. Poza możliwością planowania ilości przeprowadzanych egzaminów, dyrektorzy WORD mają możliwość, jako pracodawca, wydawania poleceń egzaminatorom. Polecenia te często dotyczą procedury stosowania prawa przez egzaminatora i zmierzają do narzucanie wykładni przepisów prawnych. Zmiana w 2016 roku § 16 rozporządzenia w sprawie egzaminowania (...) umożliwiła egzaminatorom  samodzielne podejmowanie  decyzji. Zniesiony został obowiązek przerywania egzaminu, ze skutkiem negatywnym, przy jednostkowym błędzie i zastąpiono ten obowiązek uprawnieniem do podjęcia decyzji przez egzaminatora. Niestety interpretacje § 16 dokonywane przez niektórych dyrektorów WORD doprowadziły do tego, że wielu egzaminatorów nie zastanawia się, czy pojedynczy błąd, świadczy o braku umiejętności bezpiecznego i nie utrudniającemu innym zachowania się na drodze, czy może jest błędem takim, jaki może się zdarzyć każdemu doświadczonemu i bezpiecznie jeżdżącemu kierowcy. Ministerstwo Infrastruktury wydało interpretację potwierdzającą, że egzaminator nie jest już obowiązany zawsze przerywać egzamin, a pomimo to niektórzy dyrektorzy WORD-ów narzucają egzaminatorom inną interpretację tego przepisu. Przykładem interpretacji dyrektora WORD jest artykuł w Dzienniku Zachodnim: https://dziennikzachodni.pl/jak-zdac-prawo-jazdy-paragraf-16-daje-mozliwosc-interpretacji-mowi-dyr-janusz-kuwak-z-word/ar/11463088

W związku z paragrafem 11 i 13. Pragniemy zapytać co w przypadku zaistnienia wydarzeń losowych, na które ośrodek egzaminowania nie ma wpływu:

- spóźnienia się osoby egzaminowanej na egzamin?
- nieobecności egzaminatora w pracy, lub konieczności wyjścia wcześniej z ważnych przyczyn?
- opóźnienia wynikającego z przedłużenia się czasu trwania egzaminu praktycznego powyżej godziny, awarii pojazdu egzaminacyjnego lub urządzenia rejestrującego wymuszającej wymianę pojazdu na sprawny, kolizji na mieście, chwilowej przerwie w dostawie prądu do Ośrodka, lub innych wydarzeń losowych?

Z wyrazami szacunku
Radosław Banaszkiewicz

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.