Finał XIII Ogólnopolskiego Konkursu „INSTRUKTOR ROKU 2012” - sprawozdanie

/ /

Finał XIII Ogólnopolskiego Konkursu „INSTRUKTOR ROKU 2012” - sprawozdanie

Data publikacji: 23 maja 2012, 00:00

Całe przedsięwzięcie kulturalno-naukowe składało się z pięciu części przebiegających równocześnie :

1.   Konkurs „Instruktor Roku 2012” - testy i pierwsza pomoc odbywały się w pierwszym dniu, a trzy konkurencje sprawnościowe na samochodach odbyły się w dniu następnym, oraz zakończenie, podanie wyników i wręczanie nagród.

Tradycyjnie, od trzynastu lat, pomysłodawcą i zleceniodawcą Konkursu pod nazwą „INSTRUKTOR ROKU” jest Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców, która upoważniła Tadeusza Szewczyka, prezesa Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców do zorganizowania XIII ogólnopolskich finałów w Krakowie. Od samego początku, zawodom ogólnopolskim patronuje Ministerstwo Transportu i tradycyjnie, funduje główną nagrodę honorową „Puchar Ministra Transportu”.

Po przeprowadzonych w poszczególnych województwach, regionalnych zawodach eliminacyjnych, dla wykładowców i instruktorów nauki jazdy, wyłoniono i zgłoszono do XIII finału ogólnopolskiego, 27 zawodników, zrzeszonych w 14 branżowych organizacjach pozarządowych.

Każda organizacja mogła wystawić dwuosobowy zespół. Występowały zespoły z : Białegostoku, Bielska Białej, Gdańska, Krakowa, Łodzi, Opola, Olsztyna, Piły, Piotrkowa Trybunalskiego, Poznania, Radomia, Wałbrzycha i Wrocławia.

Najlepszymi zespołami okazały się :

Społeczne Stowarzyszenie Szkoleniowe Kierowców z Białegostoku,

Stowarzyszenie Właścicieli OSK i Kandydatów na Kierowców z Łodzi,

Oddział Terenowy Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z Gdańska.

Najlepszymi wynikami indywidualnymi w finale XIII Konkursu popisali się :

Tomasz ZIMNOCH – z Białegostoku (207 pkt.),

Piotr WYSOCKI  – z Białegostoku (206 pkt.),

Mariusz PIERZYNKA – z Wałbrzycha  (202 pkt.),

Najlepszym wynikiem w finale XIII Konkursu, w konkurencji Kobiet, popisała się Pani :

Jagoda JANECKA  – z  Łodzi (193 pkt).

Najlepszymi wynikami w konkurencjach eliminacyjnych do finału, popisali się :

- „Przepisy drogowe i szkoleniowe”       – Mateusz KOPKA     – z Piotrkowa Trybunalskiego,

- „Pierwsza pomoc przedmedyczna”      – Mateusz KOPKA     – z Piotrkowa Trybunalskiego,

- „Perfekcja poleceń”                           – Andrzej SUDNIK     – z Olsztyna,

- „Stabilność stewarda i zwinność łosia” – Adam    PAŃCZYK   – z Łodzi,

- „Celność Lancelota”                           – Mariusz PIERZYNKA – z Wałbrzycha.

Z przedstawionych wyników widać, że aby wygrywać zawody, nie wystarczy być najlepszym w jednej konkurencji, lecz plasować się na wysokich miejscach we wszystkich konkurencjach, czyli w procesie nauczania, wykładowcy i instruktorzy winni zamieniać się rolami.

Wniosek: „należy dążyć do perfekcji, przez wyeliminowanie czynności zbędnych oraz stałe doskonalenie przekazu swojej wiedzy i umiejętności przez konfrontację z innymi”.

Oprócz zawodników, organizacje branżowe przywiozły swoich członków i ogólna ilość osób przyjezdnych, zainteresowanych zawodami oraz imprezami towarzyszącymi, przekroczyła liczbę 150.

Dzięki hojności ofiarodawców, sponsorów, partnerów i bezinteresownego działania organizatorów społecznych, Konkurs był bardzo ciekawy, atrakcyjny i stał na wysokim poziomie organizacyjnym.

Wystarczy nadmienić, że oprócz nagród honorowych w postaci pucharów i medali okolicznościowych, ufundowanych przez najwyższe urzędy państwowe, organizacje społeczne i osoby prywatne, zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci : komputera laptopa, telewizora, kamery, kina domowego, kamery rejestrującej przebieg jazdy, nawigację satelitarną GPS, urządzenie wielofunkcyjne (kolorowe), aparat fotograficzny (wypasiony), odtwarzacz bluray, tablet, albumy i inne rzeczy, których nie sposób tu wymienić, oraz dla trzech pierwszych miejsc darmowe użytkowanie programu do rejestracji działalności OSK.

Sponsorami nagród rzeczowych, oraz partnerami wspierającymi organizację całego przedsięwzięcia kulturalno-oświatowego byli: WINFOR, CREDO, IMAGE, MORD, PFSSK, PIGOSK, REGIS Mediator, SMART PRINT, BCreservation, Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD, Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów, Prezes Honorowy PFSSK, oraz dealerzy firm samochodowych : RENAULT, SUZUKI i RENAULT TRUCKS.

Nagrody honorowe fundowali i wręczali :

- za 1. miejsce w finale, puchar Ministra Transportu, wręczał Pan Tomasz Piętka – Główny Specjalista z Departamentu Transportu Drogowego,

- za 2. miejsce w finale, puchar Komendy Głównej Policji wręczał Pan Marek Konkolewski – Radca Zespołu Profilaktyki i Analiz Komendy Głównej Policji w Warszawie,

- za 3. miejsce w finale, (nie dojechał) puchar ufundowany przez Sekretarza Krajowej Rady BRD i zawodnik otrzyma nagrodę, w późniejszym terminie.

- za 1. miejsce w finale konkurencji Kobiet, puchar Instytutu Transportu Samochodowego wręczał Pan Piotr Rybicki z ITS.

W poszczególnych konkurencjach eliminacyjnych, honorowe złote medale, zawieszone na wygrawerowanych szklanych statuetkach, ufundowali :

1- „Przepisy drogowe i szkoleniowe”       – Wojewoda Małopolski,

2- „Pierwsza pomoc przedmedyczna”      – Prezydent Miasta Krakowa,

3- „Perfekcja poleceń”                           – Marszałek Województwa Małopolskiego,

4- „Stabilność stewarda i zwinność łosia” – Małopolski, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,

5- „Celność Lancelota”                           – Małopolski Komendant Wojewódzki Policji.

2.   Zebranie Komitetu Doradczego Zarządu PFSSK – odbyło się w pierwszym dniu.

Zarząd PFSSK reprezentowany był przez prezesa Krzysztofa Szymańskiego i Jana Sańczyka. Obecni byli prezesi lub wiceprezesi poszczególnych 20 Stowarzyszeń zrzeszonych w PFSSK.

Poruszano sprawy :

1-bieżące, oraz dyskutowano nad dalszym planem działalności Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

2-Organizacji i przebiegu trwającego finału XIII Ogólnopolskiego Konkursu „INSTRUKTOR ROKU 2012” i otwarto termin zgłaszania ofert na organizację Konkursu w przyszłym 2013 r.

3-Przygotowano pytania do dyskusji na Konferencję z przedstawicielem Ministerstwa Transportu, które dotyczyły :

1) ustalenia urzędowej ceny minimalnej za godz. szkolenia na poszczególne kat. praw jazdy,

2) dokonania zapisu, umożliwiającego osobie egzaminowanej wybór pojazdu, nie koniecznie z WORD-u,

3) pisemnego wyjaśnienia, od Ministerstwa Transportu, dotyczącego kontrowersyjnego zapisu i pojawiających się różnych komentarzy, w sprawie przeprowadzania egzaminów wewnętrznych, po szkoleniu dodatkowym,

4) domagania się od projektodawców z Ministerstwa Transportu, społecznych konsultacji, przy rodzących się rozporządzeniach do ustawy o kierujących pojazdami,

4- Zapoznano się z treścią uchwały zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków PFSSK, Zrzeszenia Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy z Kielc.

5- Zapoznano się z propozycjami zarządu, zaproszenia członków wszystkich organizacji branżowych (nie tylko z PFSSK) na wspólne, zagraniczne wyjazdy kulturalno-oświatowe, w celu integracji i poznawania przepisów przy otwieraniu działalności gospodarczych oraz funkcjonowania procesów nauczania kierowców w krajach UE :

1) 4 dniowa wycieczka do Niemiec, zwiedzanie OSK, oraz Saksonii – Spreewaldu - Brandenburgii w terminie 26-29 lipiec za 660 zł.

2) 7 dniowa wycieczka do Rumunii, zwiedzanie OSK, oraz Zamków Hrabiego Draculi w terminie 16-22 września za 1200 zł.

3. Konferencja szkoleniowa, w panelowej formie pytań zadawanych przez instruktorów do  przedstawiciela Ministerstwa Transportu i innych osób będących w Prezydium – odbyła się na Akademii Krakowskiej w drugim dniu.

Konferencja odbywała się w auli Akademii Krakowskiej im. A. Frycza Modrzewskiego, w Prezydium zasiedli Panowie: Tomasz Piętka z Ministerstwa Transportu, Piotr Rybicki z ITS, Krzysztof Szymański z PFSSK, Marek Konkolewski z KG Policji, moderatorem był światowej sławy psycholog, prof. nadzw. AK dr hab. Tadeusz Rotter. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, bowiem przyciągnęła rzesze instruktorów z całego Krakowa i powiatów ościennych. Na 300 osobowej sali, wolnych było ok. 30 miejsc.

Konferencja prowadzona była w systemie panelowym i zainteresowane osoby zadawały bezpośrednio pytania poszczególnym członkom z Prezydium. Dyskusja była bardzo żywa i merytoryczna, w tematach przytoczonych powyżej. Najwięcej pytań zadawano w sprawie egzaminów wewnętrznych i wymogów ich przeprowadzania. 

4. Uroczystości związane z jubileuszem 20-lecia Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców – w pierwszym dniu odbył się uroczysty bankiet przy orkiestrze, a wręczanie odznaczeń i nagród, odbywało się w dniu następnym.

Uroczystości związane z jubileuszem 20-lecia Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców, podzielono na dwie części, w pierwszym dniu, część rozrywkowo-integracyjną w formie bankietu okolicznościowego i w drugim dniu wręczania nagród, oraz odznaczeń państwowych, resortowych i organizacyjnych, zasłużonym w działaniu społecznym dla Kraju i Stowarzyszenia. W bankiecie uczestniczyło ponad 150 osób, zawodników i gości przyjezdnych z całej Polski, którzy utożsamiali się z działaniami Małopolskiego Stowarzyszenia, spędzając mile czas na wspomnieniach z przeszłości i planach na przyszłość, przy dźwiękach muzyki.

W następnym dniu, podczas uroczystego zebrania członków MSNKK, w obecności licznie przybyłych na tą okoliczność gości, Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Złoty medal za długoletnią służbę” .

Panu Januszowi  Ujmie, oraz w imieniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, odznakę honorową „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”  :

1- Edwardowi KARASIŃSKIEMU,

2- Stanisławowi FLUDEROWI,

3- Czesławowi SEKULE,

4- Jerzemu WOJTANOWICZOWI.

Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców - Krzysztof Szymański, uhonorował "Złotą odznaką Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców":

1-Janusza Ujmę,
2-Tadeusza Szewczyka,
3-Danutę Smagała,
4-Czesława Sekułę,
5- Jerzego Wojtanowicza,
6-Janusza Baranka,
7-Stanisława Fludera,
8-Antoniego Habera,
9-Edwarda Karasińskiego,
10-Włodzimierza Sudera

"Srebrną odznaką Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców" :

1-Marka Dworaka,
2-Krzysztofa Majchrzyckiego,
3-Jacka Zająca,
4-Tadeusza Boduszka,
5-Henryka Witka,
6-Stanisława Grudnia,
7-Marka Romka,
8-Andrzeja Szczygła,
9-Tadeusza Lepszego

Oprócz w/w odznaczeń, po raz pierwszy od 20 lat, wyróżniono i wręczono 25 srebrnych i złotych odznaczeń „Zasłużonego Członka Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców”, oraz 5 „Członka Wspierającego”, nie zrzeszonym partnerom, którzy swoją postawą i działaniem wydatnie współpracowali przy realizowali zadań statutowych, na rzecz i dla dobra Stowarzyszenia, oraz całej branży szkoleniowej kierowców.

Prezes Krzysztof Szymański, odczytał tekst uchwały zarządu o przyjęciu nowego członka w poczet organizacji zrzeszonych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców i wręczył Certyfikat Członkostwa dla Zrzeszenia Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy z/s w Kielcach.

W zakończeniu nastąpiła liczna wymiana życzeń i upominków okolicznościowych, z okazji jubileuszu 20-lecia Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców od przybyłych gości i gospodarzy.

6.   Wycieczki fakultatywne – były realizowane w zależności od życzeń osób zainteresowanych.

Goście wraz z osobami towarzyszącymi, mieli zapewniony transport do centrum miasta i możliwość wyboru dowolnej wycieczki wraz z przewodnikiem opłacanym przez organizatora. Największym powodzeniem cieszyło się zwiedzanie podziemi Rynku Głównego w Krakowie, oraz imprez z okazji przypadającego w tym czasie święta żaków „Juwenalii 2012” (przebierańców). Organizowano indywidualne zwiedzanie Krakowa i okolic.

Fotorelacja w naszej GALERII

Źródło: MNSKK, foto: PRAWO DROGOWE & NEWS

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.