Jak to się robi w Rumunii?

/ /

Jak to się robi w Rumunii?

Data publikacji: 9 października 2018, 10:31
Autor: Jan Szumiał
Jak to się robi w Rumunii?
18
źródło: PFSSK

Jak wygląda proces szkolenia i egzaminowania w Rumunii? Podczas tegorocznego wyjazdu zagranicznego członkowie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców odwiedzili ten kraj, zapoznając się z funkcjonującym tam systemem.

W zakresie działalności statutowej PFSSK podczas 15 już wyjazdu zagranicznego członkowie organizacji i osoby towarzyszące odwiedziły w dn. 24 sierpnia 2018 roku szkołę nauki jazdy w Oradei. W trakcie dwugodzinnego spotkania strony poinformowały się na wzajem o zasadach szkolenia i egzaminowania obowiązujących w Rumunii i Polsce. Jakie zasady obowiązują w Rumunii?

Szkolenie

Kandydat na kierowcę przed przystąpieniem do kursu musi dostarczyć do ośrodka szkolenia kierowców następujące dokumenty:

-  zaświadczenie o niekaralności
-  orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uzyskania prawa jazdy
-  orzeczenie od psychologa o braku przeciwwskazań psychologicznych do uzyskania prawa jazdy.

W ramach kursu na prawo jazdy kat. B uczestnik musi odbyć 24 godziny szkolenia teoretycznego i 4 godziny z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej ( teoria+ ćwiczenia) prowadzonego przez lekarza; 30 godzin jazd szkoleniowych ( godzina szkoleniowa trwa 50 minut). Szkolenie teoretyczne trwa nie krócej niż 2 tygodnie, Po zakończeniu szkolenia teoretycznego odbywa się egzamin wewnętrzny i dopiero po zdaniu jego można rozpocząć jazdy. Szkolenie teoretyczne może być prowadzone z wykorzystaniem e-learningu.

W zakresie kat: C i D ilość godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego zależna jest od posiadanych wcześniej uprawnień i okresu posiadania ich ( w załączeniu dokładny wykaz). Po zakończonym szkoleniu i zdanych egzaminach wewnętrznych z teorii oraz jazdy, kursant może przystąpić do egzaminu państwowego. Około 50% pytań z bazy państwowej dostępnych jest w materiałach dydaktycznych.

Osoba szkolona ma dostęp również do urzędowej bazy pytań, ale po rozwiązaniu testu nie ma możliwości sprawdzenia, czy udzielone odpowiedzi są prawidłowe. Kartę przebiegu szkolenia kursanta ( podobna jak w Polsce) podczas jazdy posiada instruktor i dokonuje wpisów na bieżąco.

Egzamin państwowy

Egzamin państwowy zdaje się w mieście wojewódzkim zgodnie z miejscem zameldowania osoby ubiegającej się o prawo jazdy. Egzamin państwowy z części teoretycznej przeprowadzany jest w systemie on-line przez jednostkę policji w tym mieście. W ciągu jednego dnia można 4-krotnie podchodzić do egzaminu teoretycznego.

Egzamin odbywa się w formie testów. Testy są wielokrotnego wyboru i aby zaliczyć trzeba z 26 pytań, odpowiedzieć prawidłowo na 22 (pytania nie są punktowane w zależności od ich trudności).

Egzamin państwowy z części praktycznej przeprowadza umundurowany policjant posiadający odpowiedni certyfikat. Egzamin odbywa się w ośrodku szkolenia. Przebieg egzaminu jest nagrywany na rejestratorze (kamerze) przyniesionym przez egzaminatora. Egzamin (za wyjątkiem kat: A i jej podgrupy) odbywa się tylko w ruchu drogowym podczas którego są również wykonywane zadania parkingowe. Egzamin przeprowadzany jest na obrzeżach miasta. W egzaminie uczestniczy również instruktor lub inny kursant pełniący rolę świadka. Część praktyczna egzaminu w zakresie kat: B trwa nie krócej niż 25 minut, w zakresie wyższych kategorii min. 50 minut. Egzaminator podczas egzaminu wypełnia arkusz egzaminacyjny. Każdorazowo po niezdanym egzaminie praktycznym kursant zobowiązany jest odbyć co najmniej 6 godzin szkolenia. W ciągu roku można przystąpić do egzaminu praktycznego 4-krotnie. Jeżeli kandydat na kierowcę nie zaliczy egzaminu z części praktycznej w ciągu roku, musi ponownie odbyć całe szkolenie (teoria + praktyka).

Egzamin państwowy z części praktycznej w zakresie kat: A, A1 i A2 odbywa się na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim. Egzamin w zakresie kat: AM odbywa się tylko na placu manewrowym. Na nim należy wykonać następujące zadania: 4-krotny przejazd przez tzw. ósemkę; jazdę po prostej trzymając kierownicę jedną ręką, slalom wolny, przejazd z większą prędkością (nie ma określonej prędkości) jazdę po prostej z przełączeniem na wyższy bieg a następnie na niższy, bezpieczne zatrzymanie pojazdu, nie ma ruszania na wzniesieniu. Na miasto motocyklem kursant wyjeżdża z instruktorem siedzącym na tylnym siedzeniu, a za nimi egzaminator samochodem z kierowcą i świadkiem.

Egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy w Rumunii jest nieodpłatny.

Za wydanie prawa jazdy należy wnieść opłatę do Urzędu w wysokości 65 LEJI. Zdawalność w Rumunii, za pierwszym razem wynosi 30%.

Ośrodek szkolenia, instruktor, wykładowca

Kurs w zakresie kategorii B kosztuje 380-400 Euro. Żeby w Rumunii uzyskać licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców trzeba spełnić następujące warunki:

-  udokumentować, że nie było się karanym
-  nie mieć problemów alkoholowych i z zażywaniem środków działających podobnie do alkoholu
-  posiadać co najmniej dwa samochody (pojazdy); nie ma obowiązku posiadania placu manewrowego.

W zależności od posiadanej przez ośrodek szkolenia infrastruktury i personelu (sale wykładowe, wyposażenie, biuro, ilość pojazdów, dostępność do placu manewrowego), Urząd określa liczbę osób, jaka może być przeszkolona w ciągu roku i kategorie prawa jazdy na które może być prowadzone szkolenie. Właściciel ośrodka nie musi posiadać uprawnień instruktora, ani wykładowcy.

Ośrodek szkolenia kierowców jest kontrolowany przez Urząd co miesiąc. Policja również sprawdza dokumentację i przeprowadza kontrole doraźne na drodze.

W Rumunii, aby uzyskać uprawnienia wykładowcy trzeba mieć wyższe wykształcenie prawnicze lub transportowe i nie być karanym. Instruktorem może zostać osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie, minimum od 5 lat prawo jazdy danej kategorii, nie być karanym i zdać egzamin na uprawnienia instruktora nauki jazdy organizowany przez policję.

Rumunia liczy ok. 20 milionów mieszkańców, podzielona jest na 40 województw. Ośrodek w Oradei, który gościł delegację PFSSK jest jednym z 25 zarejestrowanym w tym województwie. Właściciel jest zadowolony i twierdzi, że jest to dobry biznes a ośrodek dynamicznie się rozwija. Po wizji lokalnej można wystawić mu ocenę pozytywną i pochwalić kierownictwo oraz cały personel tej firmy.

Komentarze

 1. Instruktor z Sandomierza

  Instruktor z Sandomierza   21 października 2018, 19:03

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Akurat tak się składa, że Pan Balthier ma dużo racji. Co prawda nie we wszystkim się z nim zgadzam ale w większości. A Pana z komentarza niżej proszę o większą powagę i bardziej skupić się na sobie. Bo takie czepianie się ciągle kogoś na forum też jest mało dorosłe i profesjonalne. Pozdrawiam.

 2. Ile można to czytać ?

  Ile można to czytać ?   18 października 2018, 20:24

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Balthier jeśli teraz popisujesz się swoją znajomością świata i szerokimi horyzontami to tylko dowodzi braku kontaktu z problemami o których piszesz i przerostowi Twojego ego. Głupoty które piszesz o wspaniałych metodach szkolenia w ... w Rumunii, propozycji nagradzania kierowców za bezpieczną jazdę, Twoich wymyślonych definicjach autostrady, rewolucyjnym sposobie zapisywania na egzaminy i wreszcie o powszechnym publikowaniu nagrań z egzminów czy też nagrania z wypadku na egzaminie oraz wielu, wielu innych fantazmatòw wskazują, że ciągle pròbujesz jedynie nadążać za sprawami tutaj poruszanymi. Wszystkich próbujesz ustawiać w ten sposòb, że jeśli ktoś nie zgadza się z Tobą w jakiejkolwiek sprawie to ponosi odpowiedzialność za domniemaną krzywdę, ktòrą doznałeś od Wordu. Wszyscy dają Ci do zrozumienia, że to branżowy portal dla dla dorosłych i na dodatek specjalistòw, a po Tobie jak po kaczce. Nie znajduję tłumaczenia słowa Balthier, to chyba po polsku oznacza pieniacz. Zwolnij Nas już wszytkich z Twoich wpisòw, nie odpisuj. Chyba niepotrzebnie to piszę, niepotrzebnie daję nadzieję :-)

 3. Cyryl

  Cyryl   17 października 2018, 06:02

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Balthier...jakby Cyryl przeszedł się piechotą z Wrocławia śródmieście do Wrocławia południe i nazwałbym go "Cyryl wędrowiec"... no tak, ale jak w co drugiej wypowiedzi nie opowiadam o swoich eskapadach. nie muszę się też wspierać opinią mieszkańców czy to południa czy też Śródmieścia Wrocławia. przede wszystkim obrazu rzeczywistości nie opieram na anonimowych wypowiedziach z czatów. na takim czacie możesz rozmawiać ze znajomym Rumunem, który w rzeczywistości może być anglo- lub niemieckojęzycznym mieszkańcem Sochaczewa lub Sri Lanki w wieku 5 lat.

 4. Balthier

  Balthier   16 października 2018, 23:06

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  szerszonPrawdziwy z ciebie obieżyświat. Niemcy, Rumunia...wszędzie znajomości i jak ci wszyscy się zwierzają. Aj tam 2 kraje i od razu obieżyświat. To tak jak ty byś pojechał z Warszawy do Sochaczewa i nazwałbym cię "Szerszon podróżnik", albo jakby Cyryl przeszedł się piechotą z Wrocławia śródmieście do Wrocławia południe i nazwałbym go "Cyryl wędrowiec". A znajomości pełno z czatów międzynarodowych gdzie swego czasu dużo pisałem z ludźmi aby podszkolić się językowo. A kraje w jakich własnymi stopami byłem to tylko Niemcy, Holandia i Belgia. Lekki wstyd.

 5. Balthier

  Balthier   10 października 2018, 21:59

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Sprawa wymaga dogłębniejszego zapoznania się. Nie podano czy te Rumuńskie 30% to egzamin teoretyczny czy praktyczny. W Polsce zdawalność teorii też nie jest najwyższych lotów, ale akurat do Polskiego egzaminu teoretycznego nic nie mam. Tutaj moim zdaniem po prostu kandydaci do tej teorii się nie przykładają. Ja miałem 74/74 za pierwszym razem, no ale nie każdy jest mną i do postawionych przed sobą zadań przykłada się należycie coby być dumnym ze swoich osiągnięć i nazwiska rodowego dyletanctwem nie zhańbić. P.S- Ciekawe jak jest w pozostałych krajach bałkańskich.

 6. Cyryl

  Cyryl   10 października 2018, 20:37

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  no to jak: w Rumunii tak doskonały system, w Polsce tragedia, ale zdawalność jest lepsza w tym niedoskonałym systemie? więc może nim zaczniesz zmieniać może lepiej się zastanowić, bo po udoskonaleniu w kierunku rumuńskim zdawalność może spaść (do poziomu rumuńskiego) i staniesz się, jako "ojciec zmian", najbardziej poszukiwaną osobą przez ludzi, którzy oblali będąc autorem ich porażki. a może aby podnieść zdawalność w Rumunii wprowadzić polski system?

 7. szerszon

  szerszon   10 października 2018, 15:44

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Prawdziwy z ciebie obieżyświat. Niemcy, Rumunia...wszędzie znajomości i jak ci wszyscy się zwierzają.

 8. Balthier

  Balthier   10 października 2018, 11:17

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  szerszonNa którym skrzyżowaniu stał z kubkiem i karteczką ? Teraz mówi, że stoi w Warszawie z kijem bejsbolowym pod Betą żeby bęcki pewnemu ksenofobowi spuścić.

 9. szerszon

  szerszon   10 października 2018, 09:54

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Balthieri skontaktowałem się ze znajomym Rumunem i powiedział,. Na którym skrzyżowaniu stał z kubkiem i karteczką ?

 10. Cyryl

  Cyryl   9 października 2018, 22:09

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  4. kończysz kurs, ale uległeś wypadkowi np. złamałeś jaką kość w stawie barkowym z uszkodzeniem więzadeł (miałem takiego kursanta) i okres leczenia z rehabilitacją pozwalającą na swobodną jazdę trwało rok (a miałem kursantkę, która wyjechała na stypendium do Anglii na 1,5 roku). i dlatego musisz jeszcze raz chodzić na wykłady i nawet jak wykorzystałeś powiedzmy 20 jazd, zapisać się na kurs od nowa płacąc następne 400 euro. nie zawsze nieobecność, brak kontynuacji kursu wynika z niechęci, braku przykładani się, ale przepisy tego nie uwzględniają. 5 jw. 6. Twoje zdanie nie ma specjalnego wpływu na rynek. ceny urzędowe, regulowane próbowali wprowadzić komuniści, z jakim skutkiem - wiadomo. 7. a może niska zdawalność w Polsce ma podobne przyczyny jak tam? dlaczego taka prawdę w stosunku do Rumunów potrafisz zaakceptować, a w stosunku do Polaków nie? innymi słowy mimo doskonałości tamtego systemu nie przekłada się to na zdawalność.

 • 1 (current)
 • 2

Dodaj komentarz

Twój komentarz został wysłany do Moderatora. Zostanie opublikowany po akceptacji przez Administratorów portalu. Jeżeli chcesz uczestniczyć w dyskusji i publikować swoje opinie bez opóźnień zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w portalu.
Wystąpił błąd podczas dodawania komentarza.
Komentujesz artykuł jako Gość. Twój adres IP będzie zapisany do wiadomości administratora serwisu L-instruktor. Kontynuując zgadzasz się na ten warunek. Zaloguj się, aby Twój komentarz był od razu widoczny.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.