Jarmuziewicz w sprawie terminów publikacji rozporządzeń

/ /

Jarmuziewicz w sprawie terminów publikacji rozporządzeń

Data publikacji: 6 czerwca 2012, 00:00

Interpelacja nr 3916 w sprawie określenia w formie rozporządzeń do ustawy o kierujących pojazdami szczegółowych wymagań dotyczących podmiotów szkolących oraz ośrodków egzaminowania sformułowana została w oparciu o apel Zespołu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców pojazdów samochodowych Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu. Apelu, o jak najszybsze określenie, w formie rozporządzeń szczegółowych, wymagań dotyczących podmiotów szkolących oraz ośrodków egzaminowania. Do dnia dzisiejszego rozporządzenia nie zostały opublikowane, co w powiązaniu z faktem, iż do 19 stycznia 2013 r. coraz bliżej, daje zagrożenie, iż zabraknie czasu dla ośrodków na dostosowanie do wymogów ustawy o kierujących.

„To bardzo niewiele czasu na zrealizowanie zadań zapisanych w ustawie. W tym czasie muszą zostać przeprowadzone procedury przetargowe na: budowę nowego systemu teleinformatycznego, zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania, pojazdów egzaminacyjnych na nowe kategorie oraz wykonanie niezbędnej kosztownej infrastruktury do szkolenia i sprawdzania zadań egzaminacyjnych na kategorię A prawa jazdy. Istotnym elementem wprowadzanych zmian jest tworzący się system komunikacji elektronicznej między ośrodkami egzaminowania, starostwami i ośrodkami szkolenia.

Instalacja tego systemu wiąże się z wymianą oprogramowania, komputerów i innych urządzeń zabezpieczających cały system. Potrzebny jest też czas na przeszkolenie egzaminatorów i personelu biorącego udział w obsłudze klienta. Podmioty prowadzące szkolenia muszą również mieć czas na przygotowanie infrastruktury i nowych programów szkolenia, personelu i kandydatów na kierowców przystępujących do egzaminów w nowych uwarunkowaniach prawnych” – czytamy w interpelacji.

Minister Jarmuziewicz poinformował o konkretnych terminach i etapach legislacyjnych. W konkluzji poinformował: w najbliższym czasie projekty trafią do ostatecznej akceptacji Komisji Prawniczej RCL, po zakończeniu drugiego etapu prac Komisji Prawniczej RCL przedmiotowe rozporządzenia zostaną przekazane do podpisu i publikacji.

Szanowna Pani Marszałek!

Odpowiadając na pismo, nr SPS-023-3916/12, przekazujące interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie określenia w formie rozporządzeń do ustawy o kierujących pojazdami szczegółowych wymagań dotyczących podmiotów szkolących oraz ośrodków egzaminowania, przedstawiam następujące wyjaśnienie.

W dniu 8 marca 2012 r. zakończył się pierwszy etap prac Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji nad projektami rozporządzeń ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie:

1) egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach;

2) szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców;

3) dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Przedmiotowe projekty rozporządzeń zawierają wszystkie wymagania dla podmiotów prowadzących szkolenie kandydatów na kierowców, przeprowadzających egzaminy państwowe na prawo jazdy oraz wydających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Zgodnie z zaleceniem Komisji Prawniczej RCL, ze względu na szereg rozwiązań związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów, przedmiotowe projekty przekazano w dniu 13 kwietnia 2012 r. do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Projekty zostały rozpatrzone w dniu 9 maja 2012 r. i uzyskały pozytywną opinię komitetu. W najbliższym czasie projekty trafią do ostatecznej akceptacji Komisji Prawniczej RCL. Po zakończeniu drugiego etapu prac Komisji Prawniczej RCL przedmiotowe rozporządzenia zostaną przekazane do podpisu i publikacji.

źródło: PD@N

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.