Kontrola skarbowa po nowemu

/ /

Kontrola skarbowa po nowemu

Data publikacji: 12 kwietnia 2017, 12:26
Kontrola skarbowa po nowemu
0
Gmach Ministerstwa Finansów /fot. Adam-dalekie-pole; źródło: Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0]

Kontrola skarbowa bez zapowiedzi? Teraz to możliwe. L-instruktor rozmawia z Małgorzatą Głuszek-Stopczyk, (na zdj. poniżej) radcą prawnym, wspólnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy.

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany umożliwią lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Minister właściwy ds. finansów publicznych będzie odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS. Połączoną administracją kierował będzie szef KAS. Reforma wejdzie w życie 1 marca 2017 r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
– źródło: mf.gov.pl

1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zgodnie z nowoobowiązującymi regulacjami, KAS będzie łączyła zadania sprawowane dziś przez administrację podatkową, celną i kontrolę skarbową

Czym będą się zajmować urzędnicy KAS?

Urzędnicy KAS otrzymają wiele nowych uprawnień, a jednocześnie, szeroką uznaniowość w zakresie podejmowania pewnych czynności faktycznych w toku kontroli celno-skarbowej, co w praktyce może mieć decydujący wpływ na przebieg kontroli, a w konsekwencji również zadecydować o dalszym funkcjonowaniu podatnika.

Co zasadniczo się zmieni? Jak nowa prawna rzeczywistość wygląda na tle tej, którą znaliśmy do tej pory?

Dotychczas obowiązujące przepisy zobowiązywały do zawiadomienia podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli. Inspektorzy przychodzili do podatnika nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zawiadomienia, wręczając kontrolowanemu podmiotowi postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego. Jeśli kontrola miałaby być wszczęta szybciej, musiał się na to zgodzić podatnik. W zawiadomieniu winno być jednoznacznie wskazane, który organ zamierza przeprowadzić kontrolę podatkową, zakres kontroli, data i miejsce wystawienia dokumentu, a także pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji podatkowych za okres podlegający kontroli podatkowej.

źródło: sw-law.euA jak jest obecnie?

Od 01 marca 2017 roku KAS nie ma już obowiązku wcześniejszego zawiadamiania podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli celno-skarbowej, co oznacza, że podatnik może dowiedzieć się kontroli w momencie, gdy organ kontrolny przyjdzie do niego i wręczy mu upoważnienia do jej przeprowadzenia. Organ podatkowy jest zobowiązany pisemnie poinformować kontrolowanego o przyczynach braku wcześniejszego zawiadomienia. Jeśli tego nie uczyni, podatnikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania czynności kontrolnych (art. 84c ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Taki środek prawny powinien być złożony w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli podatkowej.

Co jeśli kontrola już ruszy, a dopiero wtedy przyjdzie nam do głowy, że gdzieś popełniliśmy błąd?

Podatnik, w trakcie początkowych 14 dni trwania kontroli celno-skarbowej, może skorygować deklarację. 14-dniowy termin liczony jest od dnia doręczenia podatnikowi upoważnienia do jej przeprowadzenia. Po upływie 14 dni, jeżeli kontrola będzie nadal trwała, podatnik może składać korekty jedynie w zakresie nie objętym kontrolą. W praktyce oznacza to, że zmienione przepisy prawa dają podatnikowi więcej czasu na skorygowanie deklaracji, jednakże nie zawiadomiony o planowanej kontroli podatnik nie ma czasu na przygotowanie się do kontroli.

Kiedy więc w praktyce takie kontrole będą prowadzone i jakie formalności muszą spełnić organy skarbowe?

Jeśli organ kontrolny ma podejrzenia, że podatnik nie przestrzega przepisów prawa podatkowego i w ocenie organu podatkowego fakty uzasadnią podjęcie niezwłocznego działania, organ jest uprawniony do wszczęcia kontroli celno-skarbowej wyłącznie na podstawie legitymacji służbowej. W takiej sytuacji, po wszczęciu kontroli, organ informuje kontrolowanego o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli i kontrola podatkowa przeprowadzana jest na podstawie imiennego upoważnienia kontrolera.

Co jeszcze się zmieniło?

Kontrole celno-skarbowe mogą być przeprowadzane na terenie całego kraju, a nie – jak dotychczasowe kontrole skarbowe – według właściwości miejscowej. Należy podkreślić, iż podczas kontroli, kontrolerzy mają prawo żądać dostępu do akt, ksiąg i dokumentów także za okres nieobjęty kontrolą.

Przyjmijmy więc, że urzędnicy w toku kontroli dopatrzyli się pewnych błędów. Co się dalej stanie?

W przypadku, gdy organ kontrolny stwierdzi nieprawidłowości, zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe, jeżeli podatnik nie złożył korekty deklaracji albo organ kontrolny nie uwzględnił złożonej korekty deklaracji. Przekształcenie kontroli w postępowanie podatkowe następuje z dniem doręczenia podatnikowi postanowienia o zmianie rodzaju kontroli, na które nie służy zażalenie.

Czemu KAS będzie przyglądać się ze szczególną uwagą?

Ministerstwo Finansów, na swojej stronie internetowej informuje, że po dniu 1 marca 2017 r. „Skonsolidowana KAS będzie kładła większy nacisk m.in. na jednolitą informację podatkową i celną. W ramach KAS, w miejsce obecnie działającej Krajowej Informacji Podatkowej, powstanie ogólnopolska Krajowa Informacja Skarbowa, która zapewni jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz informację podatkową i celną...” Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydawać będzie, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Aktualnie, interpretacje indywidualne będą wydawane, nie przez właściwych dyrektorów izb skarbowych, ale przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

PROSTO Z PRZEPISÓW…

Organ kontrolujący nie ma obowiązku wcześniejszego zawiadomienia podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli kontrola:

 • dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku VAT,
 • ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
 • dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
 • ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • zostaje wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia,
 • ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury, 
  -    dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin, 
  -    dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin, 
  -    ma charakter doraźny dotyczący sprawdzenia zachowania warunków zawieszenia działalności gospodarczej; 
  -    organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że kontrolowany: 
         a) został prawomocnie skazany w Rzeczypospolitej Polskiej za popełnienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli; 
         b) jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
         c) nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

Dodaj komentarz

Twój komentarz został wysłany do Moderatora. Zostanie opublikowany po akceptacji przez Administratorów portalu. Jeżeli chcesz uczestniczyć w dyskusji i publikować swoje opinie bez opóźnień zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w portalu.
Wystąpił błąd podczas dodawania komentarza.
Komentujesz artykuł jako Gość. Twój adres IP będzie zapisany do wiadomości administratora serwisu L-instruktor. Kontynuując zgadzasz się na ten warunek. Zaloguj się, aby Twój komentarz był od razu widoczny.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.