Krzysztof Wójcik. PKK a zamieszkiwanie w Polsce

/ /

Krzysztof Wójcik. PKK a zamieszkiwanie w Polsce

Data publikacji: 12 października 2020, 10:08
Krzysztof Wójcik. PKK a zamieszkiwanie w Polsce Krzysztof Wójcik, współwłaściciel OSK „U EGZAMINATORÓW”, instruktor, egzaminator (fot. aut

Pytanie nr 1 czytelnika portalu L-INSTRUKTOR: Czy w sytuacji, gdy nie posiadam meldunku w Polsce – ale jestem Polakiem – mogę dostać z urzędu Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), by móc zapisać się do szkoły jazdy?

Odpowiada Krzysztof Wójcik (instruktor, egzaminator, współwłaściciel OSK): Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę uzależnione jest od różnych zmiennych. W tym przypadku nie chodzi o posiadanie zameldowania, ale o fakt czy dana osoba zamieszkuje w Polsce, czy też nie.

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Obecnie, aby rozpocząć w Polsce proces zdobywania uprawnień do kierowania pojazdem, zainteresowana osoba powinna uzyskać PKK. Ten profil to zestaw danych identyfikujących i opisujących danego kandydata na kierowcę. Zostaje on wygenerowany w systemie teleinformatycznym przez właściwy urząd, a następnie tą samą drogą jest udostępniany, aktualizowany i archiwizowany. Osoba dla której utworzono PKK otrzyma go w postaci 20-cyfrowego kodu.

Przesłanki do wydania przez Urząd profilu kandydata na kierowcę

Jednym z dokumentów, które przyszły kandydat na kierowcę musi złożyć w Urzędzie przed wygenerowaniem PKK - jest wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy. Wśród składowych wniosku znajduje się m.in. oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy „o Kierujących pojazdami”.

Zatem osoba wypełniająca wniosek uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy musi oświadczyć, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:

  1. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:

– ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo

– z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo

  1. przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo
  2. przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo
  3. przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

Wybór właściwego urzędu

Jeżeli Czytelnik spełnia powyższe wymagania odnośnie miejsca zamieszkania w Polsce, to aby otrzymać PKK musi złożyć dokumenty w odpowiednim urzędzie. W tym przypadku będzie to organ administracji publicznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby.

***

Pytanie nr 2 czytelnika portalu L-INSTRUKTOR: Na jakich zasadach obcokrajowiec może odbyć w Polsce kurs prawa jazdy w ośrodku szkolenia kierowców i następnie zdać egzamin? Jakie dokumenty musi złożyć?

Odpowiada Krzysztof Wójcik (instruktor, egzaminator, współwłaściciel OSK): Aby odbyć w Polsce kurs prawa jazdy, a następnie przystąpić do egzaminu i uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdem, obcokrajowiec powinien wpierw otrzymać wygenerowany profil kandydata na kierowcę. W tym przypadku, aby właściwy ze względu na miejsce zamieszkania urząd mógł utworzyć PKK cudzoziemcowi, musi on złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy, a w nim m.in. oświadczenie o spełnieniu wymagań dotyczących miejsca zamieszkania w Polsce.

Obcokrajowiec dołącza ponadto do wniosku kopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Polski, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

Wraz z wypełnionym wnioskiem o wydanie prawa jazdy cudzoziemiec składa orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, aktualną fotografię, a w przypadku osoby niepełnoletniej, także zgodę rodzica/opiekuna.

Realną trudność dla egzaminowanych cudzoziemców stanowić może wybór języków, w jakich dostępny jest test egzaminacyjny. Egzamin teoretyczny bowiem można rozwiązywać tylko w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

Odpowiedzi udzielił Krzysztof Wójcik, współwłaściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców „U EGZAMINATORÓW” z siedzibą w Warszawie, instruktor, egzaminator

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.