Mariusz Sztal. Nasze 7 tez do dyskusji

/ /

Mariusz Sztal. Nasze 7 tez do dyskusji

Data publikacji: 8 lutego 2019, 12:13
Autor: Mariusz Sztal
Mariusz Sztal. Nasze 7 tez do dyskusji
11
Mariusz Sztal /fot. Jolanta Michasiewicz

Od blisko trzech miesięcy branżystom, tj. instruktorom nauki jazdy i egzaminatorom, towarzyszy zupełnie nowa perspektywa - powołanie samorządu zawodowego. Zupełnie nowa, ponieważ przez ostatnie lata, z różnych powodów, branża utraciła wiele swoich walorów. Szczególnie te, na które bez wątpienia zasługuje. Nie będę przekonywał, że są to zawody trudne, odpowiedzialne i bardzo wymagające - my, branżyści wiemy to doskonale. Nie zamierzam także szukać przyczyn obecnego stanu - bo każdy ma tutaj swój pogląd - i pewnie wszyscy przynajmniej po trochu mają rację. Cieszę się, że jest nadzieja na lepsze czasy, tak zwane „światełko w tunelu”.

W ostatnim czasie inicjatorzy pomysłu powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów przedstawili założenia do publicznej dyskusji. To 7 tez. Co one oznaczają dla nas – branżystów?

1. Instruktor i egzaminator - zawody zaufania publicznego i ich cechy: wypełniający misję, dobra reputacja, dotrzymywanie standardów, wysoki prestiż, przestrzeganie norm etycznych, zaufanie, rękojmia wykonywania zawodu itd.

Brzmi jak pobożne życzenie. Ale realnie oceniając nie można nie zgodzić się z powyższym. Być może tymi słowami narażę się kilku osobom, ale czy czasem przez nas samych, przez nasze działania nie zostały te zawody publicznie zachwiane? Tylko ciężką pracą na najwyższym poziomie możemy ten trend odwrócić. Aby można było zagwarantować właściwą jakość pracy potrzebne są narzędzia. Nie tylko formalne, ale także - a może przede wszystkim - merytoryczne. A samorząd przecież wybierzemy sami - wg różnych kryteriów. Mam nadzieję, że głównie merytorycznych.

2. Samorząd zawodowy to służba wobec obywateli i własnego środowiska: prawo wyboru przez kandydata na kierowcę i kierowcę, by uczyć się u najlepszych; wychowanie społeczeństwa i aktywne działanie na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego; współpraca z urzędami, instytucjami i organizacjami - w Polsce i za granicą - w ramach sojuszu dla bezpieczeństwa; cyfryzacja procesów obsługi obywatela itd.

Dzisiaj jest szereg organizacji wyrosłych wokół tej branży. Myślę o stowarzyszeniach, federacjach i innych „ciał” działających na rzecz poprawy BRD. Żadna z nich - z przyczyn oczywistych - nie jest w stanie reprezentować całego środowiska. Samorząd powinien mieć umocowanie prawne oraz narzędzia pozwalające na istotne wsparcie dotychczasowych działań wymienionych podmiotów. Natomiast oczywistym jest, że samorząd nie zastąpi w/w, ale dobra współpraca pomiędzy tymi organizacjami zwiększy siłę przekazu, a tym samym poprawi skuteczność wspólnych działań.

3. Warunkiem uzyskania oczekiwanych efektów szkolenia i egzaminowania jest dostosowanie systemu do aktualnych realiów społecznych i drogowych. System musi uwzględniać: nowoczesny program szkolenia; innowacyjność w szkoleniu; merytoryczny nadzór nad szkoleniem; sprawiedliwy egzamin; spójność szkolenia i egzaminowania; współprace między instruktorami i egzaminatorami itd.;

To samorząd wybrany demokratycznie spośród osób, które naprawdę znają się na branży, którzy mają wiedzę i doświadczenie w poszczególnych procesach edukacyjnych jest w stanie zbudować system szkoleniowo-egzaminacyjny na miarę XXI wieku. Polacy zasługują na skuteczne szkolenie i sprawiedliwy egzamin, który będzie ukierunkowany na priorytety w zakresie bezpieczeństwa. Tylko w taki sposób możemy wydostać się z końca listy najbezpieczniejszych państw w Europie.

4. Rozwój zawodowy instruktorów i egzaminatorów - potrzeba stworzenia branżowej ramy kwalifikacji w obszarze Polskiej Ramy Kwalifikacji: kwalifikacje teoretyczne, praktyczne i społeczne; ścieżki rozwoju zawodowego; zasady i obowiązki w zakresie szkolenia permanentnego; wymagania w stosunku do wykonujących zawód instruktora lub egzaminatora itd.

Żeby praca sprawiała satysfakcję muszą być zapewnione pewne obszary tzw. „możliwości rozwoju”. Dzisiaj w pracy instruktora nie są one w ogóle przewidziane. W pracy egzaminatora są uzależnione jedynie od ilości posiadanych uprawnień. Ten stan powoduje wypalenie zawodowe spowodowane brakiem perspektywy rozwoju. Prawdopodobnie jest to jedna z przyczyn niewielkiego napływu „świeżej krwi” do tych zawodów. Samorząd ma zapewnić taką perspektywę. Dla zbudowania skutecznego mechanizmu oceny jakości pracy, a tym samym umożliwienia wchodzenia na wyższe poziomy, potrzebne są określone działania. Tylko tak da się zapewnić chęć do wykonywania tych jakże trudnych i wymagających zawodów.

5. Zasadnicze cele i obowiązki samorządu zawodowego w dziedzinie tworzenia prawa: inicjatywy ustawodawcze; konsultacje społeczne; więcej odpowiedzialności, mniej zakazów; więcej świadomości, mniej biurokracji; edukacja prawna społeczeństwa; bieżący audyt i aktualizacja prawa; nowoczesne prawo itd.

Prawo nigdy nie jest tworzone raz na zawsze. Świat się zmienia, warunki ruchu oraz tym samym potrzeby edukacyjne także. To samorząd zawodowy powinien pełnić funkcję bezpiecznika, który będzie reagował na otaczające nas zmiany. To właśnie ten samorząd powinien być podmiotem wyznaczającym właściwe i skuteczne trendy. A przecież samorząd ma być zawodowy, czyli nasz. Wszystkich nas.

6. Bezpieczeństwo biznesu i stabilizacja zawodowa to ważny element programu działania samorządu zawodowego. Podstawowe cele to zapewnienie godnych warunków pracy i adekwatnych zarobków itd.

Jedną z aktualnie doskwierających okoliczności w branży jest nieprzewidywalność oraz dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne. Każdy przedsiębiorca wie, że nie ma nic gorszego w prowadzeniu biznesu niż brak stabilizacji oraz nieprzewidywalność. Jednym z zadań samorządu powinno być zapewnienie godnych warunków do pracy. Do dobrej pracy. A za dobrą pracę należy się godne wynagrodzenie.

7. Transparentność i demokracja, jako cechy samorządu zawodowego. Główne warunki to: demokratyczna struktura organizacji; wybory: proporcjonalne przedstawicieli i bezpośrednie władz; jawna kontrola każdego ogniwa samorządu; nowoczesna, wykorzystująca technologię cyfrową organizacja struktur itd.

Żeby wszystkie powyższe założenia mogły zostać spełnione potrzebny jest samorząd zawodowy, ale wybrany w sposób odpowiadający współczesnej demokracji. Każdy jego członek musi mieć poczucie wpływu na kształt branży. Obok wyboru przedstawicieli samorządu powinien być także zapewniony mechanizm umożliwiający kontrolowanie działań osób decyzyjnych, przez każdego. Wybrani zaś muszą działać w sposób czytelny i absolutnie transparentny. Struktury powinny być zbudowane w taki sposób, aby każdy członek miał do nich bezpośredni dostęp. Wydaje się także zasadne wprowadzenie maksymalnej kadencyjności dla poszczególnych przedstawicieli. Pozwoli to na zapewnienie rotacyjności przy jednoczesnym wykluczeniu efektu „zasiedzenia”.

Każdy instruktor i egzaminator dzisiaj powinien zdać sobie pytanie: „Czy akceptuję obecny stan?”. Jeśli odpowiedź brzmi: „TAK” to tkwijmy w nim. Jeśli zaś „NIE” to zastanówmy się, co należy zmienić i jak to zrobić? W mojej ocenie inicjatywa powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów jest obecnie jedynym racjonalnym rozwiązaniem, bo kto jak nie my sami wiemy lepiej, jak powinno być?

Mariusz Sztal (Warszawa)

Autor jest instruktorem nauki jazdy i egzaminatorem, ekspertem z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, członkiem sekretariatu Zespołu ds. innowacji i rozwoju Społecznej Inicjatywy na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów

Komentarze

 1. Zniesmaczony

  Zniesmaczony   14 lutego 2019, 21:43

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Pani(e) Taki zwykły hejt ...., to twój nick, wiec jedynie dokończyłem nazwę, co nie ma żadnego związku z moim nastrojem. Nie jestem zgorzkniały. Nie smucę się lecz ubolewam, że tak łatwo wciągacie w swoje gierki instruktorów i wykładowców, czyli środowiska Szkól Nauki Jazdy. Jestem zniesmaczony całą tą sytuacją i ostrzegam manipulowanych, by byli czujni, bo to wcale nie o nich tu chodzi. Rozumiem nerwową reakcję, bo jak sam przyznajesz, podejrzliwych nie daje się tak łatwo przekonać do swego i tak zmanipulować, by uwierzyli w nowe, w obietnice i deklaracje. Już to przerabialiśmy i na własne oczy widzieliśmy czemu to i komu miało służyć . Wierzę, że obecna władza nie pozwoli stworzyć kolejnego Klubu Wzajemnej Adoracji, na wzór już istniejących samorządów zawodowych, a wykładowcom Szkól Nauki Jazdy życzę wreszcie PRAWDZIWEGO i niezależnego od egzaminatorów własnego samorządu, niekoniecznie powoływanego ustawą, który będzie prawdziwym elementem klastra edukacyjnego, któremu od lat i naprawdę zależy na tym by dobrze szkolić, nie tylko na etapie podstawowym. Egzaminatorzy są od egzaminowania i niczego więcej. I dobrze się dzieje, że to wojewoda będzie wypłacał im pensje za ich uczciwa i solidną pracę.

 2. Zgorzkniały był hejt

  Zgorzkniały był hejt   14 lutego 2019, 13:07

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Nazywasz mnie hejterem? Jest Pan bardziej zgorzkniały niż zniesmaczony. Udało się jednak stonować poziom dyskusji, ostudzić głowę. Wytłumaczyć swoje myśli, dookreślić używane przez Ciebie pojęcia niezrozumiałe i wreszcie pominąć uwagi osobiste lub złośliwe uwagi do wszystkich egzaminatorów. Popatrz, jak spadają emocje łatwiej wytłumaczyć swoje racje. Jednak nie oznacza to tego, że można przyznać rację Twoim poglądom. Jednak kolejna poprawka. Świat nie jest jednak monochromatyczny, Twoje "środowisko Word" zauważyłeś już, dzieli się na zarządy i egzaminatorów oraz pracowników administracji - obsługi, OSK nie dzieli się na duże i małe /po prostu są dobre i złe - to powinien być dominujący ich podział/, także instruktorzy dzielą się na na takich i owakich. Nawet są internauci życzliwy i koncyliacyjni, a nie tylko hejtujący innych. Zróbmy zatem następny krok. Podpowiadam odnosząc się konkretnie do Twojego zestawienia, że pomiędzy wątpiącymi, a podejrzliwymi jest duża przestrzeń, to nie Ci sami ludzie. Ci pierwsi kierują się tylko niskimi pobudkami, Ci drudzy po prostu jeszcze nie wiedzą, są niezdecydowani, lecz otwarci na nowe. Masz jednak rację, jedni i drudzy mają prawo wypowiadać się. Jednak z podejrzliwymi źle rozmawia się. Panie Zgorzkniały jest wielka różnica pomiędzy stylem kolejnych Twoich kolejnych wpisów. Brawo Ty, duży postęp. Naprawdę inni czytelnicy to też docenią. Wielu tu ma nadzieję, że z pomysłu na samorząd urodzi się coś dobrego, ja wolę iść z nimi.

 3. Zniesmaczony

  Zniesmaczony   13 lutego 2019, 21:00

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  @"Taki zwykły hejter". Bardzo adekwatny nick do przekazanej treści będącą reakcją na mój wpis. Mam pytanie czyja była powyższa treść tej nerwowej narracji, skoro dopiera druga część jest od Ciebie hejterze do mnie? 1. Masz odczucie, że próbuję swoje frustracje przenosić na totalną krytykę wszystkich i wszystkiego. Po pierwsze nie frustracje , a podejrzenia o wykorzystanie środowiska OSK dla stworzenia kolejnej wpływowej, acz niekoniecznie fachowej KOTERII, która wg mnie, obym się mylił, zaorze małe szkoły. Jak widzisz instruktorów i wykładowców OSK nie krytykuję, a jedynie ostrzegam. Mój stosunek do egzaminatorów jest obojętny, bo to też zmanipulowani i wykorzystywani wyrobnicy, przykład Łódź. 2 Osobiste uwagi, stawianie nieuzasadnionych, krzywdzących tez i tworzenie niezrozumiałych pojęć i to proste rozumowanie, czyli że istnieje pan i sługa, wszystko jest tylko czarne i białe. - Skoro mój wpis jest prosty i czarno - biały, to dlaczego jest niezrozumiały? Czy wskazanie zła i dobra to jednostronne spojrzenie? Osobiste uwagi dotyczą autora wypowiedzi udzielonej pod imieniem i nazwiskiem i nie są ani pomówieniem, ani oszczerstwem, lecz stwierdzeniem faktu. 3. Otóż taki wpis Pana Zniesmaczonego to dowód na to, że warto jednak działać. - Tak właśnie, trzeba działać, by nie dać się wykorzystać cwaniakom. Czyż nie mam prawa wątpić i być podejrzliwym? Gdzie są egzaminatorzy w tej dyskusji? Od pewnego czasu dyrektorzy ośrodków i ich zastępcy sa po dwudziestu latach rządzenia, są zastępowani ludźmi z politycznego nadania, wiec nic dziwnego, że szukają sobie miejsca w którym będą mogli NADAL SAMO SOBIE-rządzić, doradzać, współtworzyć. Będą decydować o biznesie, o cenach, o dostawcach usług i pomocy naukowych, pojazdach nie tylko dla egzaminowania, o tym kto może,a kto nie spełnia kryteriów, nawet sądzić niepokornych i rozgrzeszać swoich, jednym słowem rozdawać karty. Uważam, że to oni świadomie rozbudzają nadzieje, by załatwić sobie posady. A co mam myśleć skoro słyszę, że teraz stwórzmy samorząd, a później określimy sobie szczegóły, zadania i cała resztę. Mam prawa do swojego zdania Panie HEJTER.

 4. Taki zwykły hejt ...

  Taki zwykły hejt ...   12 lutego 2019, 19:54

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Panie Zniesmaczony tyle zestawień nowych, nieznanych nikomu pojęć. "Środowisko WORD". Co to jest ? "Będą egzaminować bez potrzeby oblewania" czyli egzaminatorzy oblewają dla osobistego zysku? Co to za hejt? Zwykły, tchórzliwy, bo bezimienny hejt. "Będą szkolić w licencjonowanych ośrodkach". Kto będzie i jakich ośrodkach? O co chodzi? "Pracowali w egzaminowaniu, teraz w szkoleniu". Po co te osobiste uwagi? Każdy wybiera swoją drogę zawodową. Pan, nie wybierał? Pan Zniesmaczony teraz ma szansę dowidzieć się, że Zarządy KSE i PFSSK pracowały razem w zespole doradczym w MI. Napisał Pan, że dotychczas nie ma współpracy pomiędzy wymienianymi organizacjami. "Czas Word-ów kończy się". Skąd Pan to wszystko wie? Projekt zmian, nawet po dwóch latach nie wyszedł z rządu, a Pan zniesmaczony już o tym wie, że będzie ustawa. Może napisze Pan Nam skąd ma Pan tą wiedzę. Tylko niech Pan nie pisze, że przeczytał Pan to i inne w gazecie. Teraz do Pana Zniesmaczonego ode mnie. Mam odczucie, że próbuje Pan swoje frustracje przenosić na totalną krytykę wszystkich i wszystkiego. Osobiste uwagi, stawianie nieuzasadnionych, krzywdzących tez i tworzenie niezrozumiałych pojęć i to proste rozumowanie, czyli że istnieje pan i sługa, wszystko jest tylko czarne i białe. Otóż taki wpis Pana Zniesmaczonego to dowód na to, że warto jednak działać. Niech Pan Zniesmaczony przeczyta sobie także post poniżej swojego wpisu "... pomimo defetyzmu środowiska /bo nic nie da się zrobić/ i oportunizmu / bo wszystko robicie źle/... " Pana po części niezrozumiały wpis jest na to dowodem.

 5. Nadal zainteresowany

  Nadal zainteresowany   12 lutego 2019, 11:05

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  I znowu, brawo Panie Mariuszu. Jest Pan pierwszym autorem artykułu w sprawie samorządu , który to " odważył" się odnieść na tym forum do wypowiedzi pod swoją publicystyką. Inni niestety pozostali w swoim milczeniu na cokole wzniosłych idei. Pan Tomasz M. i inii żarliwi publicyści nie odnoszą się do tych wpisów i już narażają się na zarzut utrzymywania pozycji powyżej środowiska. Pan Mariusz już długo działa w środowisku i chyba powinien wiedzieć, że wspólnych CEL jest jeden, ale interesów w branży jeszcze więcej. Ale czy wystarczą idee i wspólny cel ? Wola zapisania do organizacji takiej czy innej często rozbija się o wysokość, nawet niewielkiej składki. Wszyscy czekają na zarys programu czyli jak połączyć te różne interesy branżowe ? I gdzie są Ci czynni egzaminatorzy w dyskusji czy grupie inicjatywnej, bez nich ani rusz?

 6. Zniesmaczony

  Zniesmaczony   12 lutego 2019, 11:01

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Panie Sztal. Po co to mydlenie oczu? A teraz środowiska WORD i OSK maja różne cele? Jedni i drudzy nie chcą, by na drogach jeździli dobrze przygotowani i świadomi prawa kierujący? Dlaczego zatem nie ma dziś tej współpracy i nie zaczynamy od Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów WORD i Instruktorów OSK? Bo jest zależność i inne interesy. To sługa i pan I tak będzie nadal, do przejęcia szkolenia na rzecz dużych i bogatych podmiotów włącznie. I taki jest cel środowiska WORD, któremu zabiorą kasę z egzaminów. Będą szkolić w licencjonowanych ośrodkach i zarabiać, a egzaminatorzy na pensji Wojewody, kontrolowani przez samorząd, będą egzaminować, już bez potrzeby oblewania. A dzięki temu jaki będzie postęp w zdawalności Panie Sztal, a jaka kasa będzie jak się pozbędziecie maluczkich i zaczniecie dyktować nowe ceny za kurs. Przecież Pan i Wójcik już uciekliście z WORD i założyliście firmę szkoląca szkolących, bo wie Pan, że czas WORD się kończy. W czyim imieniu Pan dziękuje?

 7. Mariusz Sztal

  Mariusz Sztal   12 lutego 2019, 09:37

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Dziękuję za wszystkie wypowiedzi. Ważne, żeby dyskutować. Pozwolę się odnieść do jednego z wpisów, że Instruktorzy i Egzaminatorzy to różne zawody. Myślę, że najważniejszym wspólnym mianownikiem wśród tych profesji jest CEL. Ten człowiek, który wyjedzie samodzielnie na drogę, to jak jest przygotowany do samodzielności drogowej. Rozdzielanie tych profesji spowodowane jest głównie aktualnym otoczeniem prawnym. A co stoi na przeszkodzie, żeby podczas wdrażania zmian związanych z Samorządem Zawodowym także to otoczenie dopasować - czyt. zmienić?

 8. Paweł

  Paweł   8 lutego 2019, 20:59

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Numerem jeden w poprawie BRD jest poprawa infrastruktury drogowej. Gwarantuje wam jakbyśmy mieli drogi jak przykładowo w Austrii to odrazu jesteśmy w pierwszej piątce w Europie w statystykach. Wiem co mówię przejechałem ponad milion km. po Europie.

 9. Macie rozmach...

  Macie rozmach...   8 lutego 2019, 20:12

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Leszku Drugi zrozumiałem - autor myli się. Ale później... już nic, nie jest jasne. Super są te Twoje zestawienia " cybersocjologicznych czy socjocybernetycznych" 😂😂😂 pojęć. Zakładam, że chodzi Ci o to, że zachowania społeczne wynikają z przeksztajacych się zwyczajów społecznych, a nie z ustanowionych norm prawa. Jednak Twoja filozofia prawa jest fałszywa. Spróbuj sobie powiedzieć np. dlaczego nie będzie w tym roku wszystkich handlowych niedzieli ? Odpowiedź brzmi, bo wprowadzono takie prawo. Zatem zmiany prawa też mogą spowodować zmianę tych zachowań społecznych. Uf, o czym my tu rozmawiamy? Co ma Twoja dywagacja z filozofii prawa z myślami autora artykułu. I co to ma do rzeczy, aby ustanowić samorząd w branży? Jedno jest dla Leszka Drugiego i mnie jasne. Nadmierna ilość i zmienność prawa zniechęca do jego przestrzegania Panie Tomasz Sztal. Nie za duży rozmach tych projektów. Ktoś udźwignie to , przeprowadzi projekty, wprowadzi do prawa? Czy nie bujamy trochę w obłokach? Przecież Pan wie... KIEDYŚ KTOŚ POWIE SPRAWDZAM.

 10. Leszek Drugi

  Leszek Drugi   8 lutego 2019, 19:14

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Mariusz SztalTylko w taki sposób możemy wydostać się z końca listy najbezpieczniejszych państw w Europie.Myli się Pan. Pragnę zauważyć, że w narodzie polskim dominują motywacje etyczne, a nie prawne. Używam pojęć socjocybernetycznych. Chodzi o inflację prawa. Im większa zmienniczość norm prawnych, tym bardziej układ stara się dojść do równowagi, a czyni to na wręcz historycznej zasadzie "Polak potrafi". Nikt normalny nie śledzi dynamizmu Dziennika Ustaw, bo jest to ośrodek "inflacji prawa". Im więcej norm w systemie, tym bardziej dana norma traci na wartości. Stąd zatem społeczeństwo w Polce kieruje się motywacjami ETYCZNYMI zamiast PRAWNYMI. Taki Nasz urok, którego żaden ustawodawca nie zmieni (no chyba że na papierze, ale to nic nie da).

 • 1 (current)
 • 2

Dodaj komentarz

Twój komentarz został wysłany do Moderatora. Zostanie opublikowany po akceptacji przez Administratorów portalu. Jeżeli chcesz uczestniczyć w dyskusji i publikować swoje opinie bez opóźnień zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w portalu.
Wystąpił błąd podczas dodawania komentarza.
Komentujesz artykuł jako Gość. Twój adres IP będzie zapisany do wiadomości administratora serwisu L-instruktor. Kontynuując zgadzasz się na ten warunek. Zaloguj się, aby Twój komentarz był od razu widoczny.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.