Najnowsze zmiany w przepisach

/ /

Najnowsze zmiany w przepisach

Data publikacji: 5 października 2016, 14:21
Najnowsze zmiany w przepisach
9
fot. A. Szadkowska

Co się zmienia w prawie dotyczącym szkolenia od 31 października 2016? Zespół ekspertów Grupy IMAGE przygotował szczegółową analizę zmian. Bądź na bieżąco. Zobacz jakie zmiany wchodzą w życie za kilka tygodni!

KAMIZELKA INSTRUKTORA podczas szkolenia motocyklistów i motorowerzystów

* Jeżeli instruktor prowadzi szkolenie na kat. AM, A, A1 lub A2 i wykorzystuje motocykl do poruszania się za osobą szkoloną, wówczas powinien być ubrany w kamizelkę odblaskową z napisem „Instruktor”.

OZNACZONY POJAZD podczas szkolenia motocyklistów i motorowerzystów

* Jeżeli instruktor prowadzi szkolenie na kat. AM, A, A1 lub A2 i wykorzystuje pojazd inny niż motocykl do poruszania się za osobą szkoloną, wówczas pojazd ten powinien być oznaczony widoczną dla innych uczestników ruchu informacją o prowadzonym szkoleniu umieszczoną z tyłu pojazdu.

AUTOMATYCZNE ZALICZENIE szkolenia w zakresie nauki udzielania pierwszej pomocy przy rozszerzaniu uprawnień

„W przypadku osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+Eposiadających prawo jazdy kategorii B, lub uczestniczących w szkoleniu w ramach uzyskiwania prawa jazdy kategorii B, uznaje się, że osoby te odbyły szkolenie w zakresie nauki udzielania pierwszej pomocy w ramach uzyskiwania prawa jazdy kategorii B.”

AWARYJNY TRYB rozpoczęcia szkolenia – karta przeprowadzonych zajęć

* Ustawodawca wprowadził możliwość awaryjnego rozpoczęcia szkolenia dla OSK, korzystających z możliwości prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej (w systemie teleinformatycznym umożliwiającym niezwłoczny odczyt lub wydruk całości lub części zapisanych danych). W przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub braku dostępu do sieci internet, OSK może przed rozpoczęciem zajęć, wydać osobie szkolonej „papierową” kartę przeprowadzonych zajęć. Jej wzór i sposób wypełniania jest zgodny z „nowym” wzorem, określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Uzupełnienie danych w systemie teleinformatycznym musi nastąpić najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnych zajęć. Przed zniszczeniem tej „papierowej” karty, liczbę godzin przeprowadzonych zajęć należy wpisać do książki ewidencji osób szkolonych.

DODATKOWA GODZINA szkolenia na kategorię AM

* Wprowadzono dodatkową godzinę szkolenia dla kat. AM, przeznaczoną na zajęcia teoretyczne i ćwiczenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

WPROWADZONO pojęcie „szkolenia prowadzonego równolegle”

*  Za „szkolenie prowadzone równolegle” uznaje się szkolenie prowadzone w tym samym czasie i przez ten sam podmiot.

ZMNIEJSZENIE LICZBY godzin przy szkoleniu prowadzonym równolegle

*  W przypadku gdy osoba rozpoczyna „szkolenie równoległe” w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy spośród kat. A1, A2, A, B1, B lub T, wówczas liczba godzin zajęć teoretycznych zostaje zmniejszona o 10.

Przykład: osoba rozpoczyna szkolenie równoległe w zakresie kat. A i B. Minimalny wymiar zajęć teoretycznych dla każdej z kategorii osobno wyniósłby po 26 godzin. W przypadku szkolenia prowadzonego równolegle będzie to 2x16 godzin.

JEDNORAZOWE ZAJĘCIA pierwszej pomocy przy szkoleniu prowadzonym równolegle

*  W przypadku gdy osoba rozpoczyna „szkolenie równoległe” w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy spośród kat. A1, A2, A, B1, B lub T, wówczas 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych przeprowadza się tylko raz.

Przykład: osoba rozpoczyna szkolenie równoległe w zakresie kat. A i B. Minimalny wymiar zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych dla każdej z kategorii osobno wyniósłby po 4 godziny. W przypadku szkolenia prowadzonego równolegle będzie to jednorazowe 4 godziny.

WARUNEK do zastosowania zmniejszenia wymaganej liczby godzin – zakończenie szkolenia równoległego przed egzaminem państwowym

* Wprowadzono kluczowy warunek do zastosowania opcji zmniejszenia minimalnej liczby godzin szkolenia. „Zmniejszenie liczby godzin zajęć, odpowiednio teoretycznych lub praktycznych, następuje wyłącznie w przypadku, jeżeli szkolenia prowadzone równolegle zakończyły się przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego na prawo jazdy przez osobę szkoloną w zakresie jednej z kategorii prawa jazdy wchodzącej w zakres szkolenia” .

Przykład: kandydat realizuje szkolenie równoległe w zakresie kat A i B. Aby OSK mógł zastosować zmniejszoną liczbę godzin, powinien zakończyć oba kursy (osoba uzyskuje wynik pozytywny z egzaminu wewnętrznego).

W praktyce, OSK chcąc zastosować szkolenie równoległe (ze zmniejszeniem liczby godzin) nie powinien zwolnić profili danego kandydata na kierowcę, dopóki nie zakończy on szkolenia w ramach wszystkich rozpoczętych kategorii.

KURSANT MUSI posiadać przy sobie kartę prowadzonych zajęć

* Podczas zajęć praktycznych wprowadzono obowiązek posiadania przy sobie przez kursanta karty przeprowadzonych zajęć. Kursant nie posiadający przy sobie karty nie powinien być dopuszczony do jazdy szkoleniowej.

Jeżeli OSK prowadzi dokumentację w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym, wówczas także karta przeprowadzonych zajęć może występować w formie elektronicznej. W przypadku kontroli jazd szkoleniowych, osoba kontrolująca powinna mieć możliwość niezwłocznego:

- odczytu zapisów dokonanych w elektronicznej karcie prowadzonych zajęć lub
- wydruku danych, zapisanych w elektronicznej karcie prowadzonych zajęć.

W praktyce udostępnia się kontrolującemu urządzenie mobilne umożliwiające natychmiastowy odczyt dokumentu.

WIĘCEJ DODATKOWYCH kursantów w pojeździe

* Zwiększono liczbę uczestników kursu, mogących przebywać w pojeździe, podczas szkolenia praktycznego kat. B, B1 i B+E.

W przypadku zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia kat. B i B1, w pojeździe może przebywać dwóch dodatkowych uczestników kursu, natomiast w przypadku kat. B+E – maksymalnie sześciu dodatkowych uczestników kursu.

„Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej” – NIEOBOWIĄZKOWE dla określonych kategorii.

Ze szczegółowego programu szkolenia teoretycznego usunięto temat „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej” dla kategorii C, C1, D i D1.

ZMIANA WZORU „Karty przeprowadzonych zajęć”

Zmieniono wzór karty przeprowadzonych zajęć:

- wyznaczając miejsce na wpisanie numeru instruktora prowadzącego,
- dostawiając kolumnę dotyczącą numeru rejestracyjnego pojazdu oraz
- wskazując instruktora, jako osobę wpisującą datę i godzinę rozpoczęcia zajęć (wcześniej była to osoba szkolona).

ROZPOCZĘTE i niezakończone szkolenie - wg nowych zasad

* W sprawach szkoleń rozpoczętych i niezakończonych przed 31 października 2016 r. stosuje się nowe przepisy.

Komentarze

 1. Jan

  Jan   9 listopada 2016, 18:39

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  "Posiadać kartę przeprowadzonych zajęć" ale czy musi ją okazać tego już nie ma

 2. Cyryl

  Cyryl   3 listopada 2016, 06:15

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  a mi podoba się ten zawód i gdyby nawet były większe utrudnienia, to i tak będę go wykonywał, chyba że znajdę coś bardziej ciekawego. a o wynagrodzenie trzeba samemu zawalczyć, chyba że ma się potrzeby typu willa z basenem, jacht, wakacje w Saint Tropez i luksusowe auto w garażu. mam kolegę, który jest wziętym prawnikiem i do tego wykłada w innym mieście, na pytanie czy to w ogóle ci się opłaca, odpowiada: ja do tego dokładam, ale zawsze będę uczyć, bo to lubię.

 3. były instruktor

  były instruktor   2 listopada 2016, 19:11

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  A ja po 20latach szkolenia i prowadzenia firmy skończyłem z tym i wyjechałem za granicę i jestem zdrowszym i bogatszym człowiekiem, poznałem co to święty spokuj. Szkoleniem niech się zajmują ci wszystkowiedzący na urzędowych stołkach i nieomylni egzaminatorzy (miałem też te uprawnienia na wszystkie kategorie). Teraz jak przyjadę w odwiedziny i widzę tą walkę z wiatrakami to się dziwię jak wytrzymałem w szkoleniu ponad 20 lat, jak żyłem obłudną wiarą w lepsze jutro. Kto może niech to zostawi i zmieni swoj los , nigdy na to nie jest póżno. Odwagi a nie będziecie żałować, naprawdę można żyć inaczej.

 4. Łuki

  Łuki   16 października 2016, 12:33

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Czyli nowa karta przeprowadzonych zajeć obowiązywać bedzie od 31 października ?? Bo informacja o zmianie wzoru nic nie mowi.

 5. Passat

  Passat   15 października 2016, 13:54

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  W zakresie zmian wszystko po staremu. Każdy nowy urzędnik główkuje co by tu zmienić. Jak się to ma do programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym do roku 2020 ? A no właśnie - nijak. Jak udoskonalić szkolenie, aby "produkować" bezpieczniejszych kierowców ? My, instruktorzy wiemy ale nas nikt o to nie zapyta. Urzędnicy przecież wiedzą najlepiej. Dość dawno temu pewien pan Marian z najważniejszego ministerstwa od spraw komunikacyjnych jednoosobowo i autorytatywnie wprowadził rewolucyjną zmianę w kodeksie drogowym w/g której kierowca skręcający w lewo przy zielonym świetle, na skrzyżowaniu z kolizyjną sygnalizacją świetlną miał pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka, gdy ze znaków drogowych wynikało, że zbliża się on do skrzyżowania drogą z pierwszeństwem przejazdu skręcającą w lewo. I co ? A no nic. Ten drogowy idiotyzm funkcjonował 4 (słownie: cztery) lata mimo protestów polskich autorytetów. W tej sytuacji nic już mnie nie dziwi. W naszym kraju wszystko jest możliwe. Nadal głównymi sprawcami tragedii drogowych są młodzi kierowcy w wieku 18 - 24 lat. DLACZEGO ONI ?. Bzdety urzędnicze. Dobra, zmiana. I tak już pozostanie.

 6. Marzyciel

  Marzyciel   7 października 2016, 15:03

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Mam tylko jedno marzenie, żeby chociaż na rok zaprzestano grzebania w prawie o kierujących, wszyscy będą szczęśliwi eksperci i ministrowie dajcie sobie i innym trochę spokoju.a może by tak na urlop nawet płatny będą mniejsze straty i więcej porządku

 7. Paweł

  Paweł   6 października 2016, 20:09

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Jedna głupota goni drugą i jak znam życie to za kilka miesięcy coś nowego i równie głupiego wymyślą a wiem co piszę bo mam 20 letni staż. Szkoda się przejmować trzeba robić swoje i tyle. Wszystko wedle zasady:wojnę można przegrać byle w papierach grało.

 8. Instruktor

  Instruktor   6 października 2016, 15:43

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  A ja prowadzę szkołę jazdy sam i wpisuję tylko w pierwszej rubryce nr instruktora a później to tylko "-||-" więc to ułamek sekundy. Z nr rejestracji będę robił tak samo bo mam tylko jeden pojazd :)

 9. spostrzegawczy

  spostrzegawczy   5 października 2016, 22:23

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Niewinna zmiana ,,Karty przeprowadzonych zajęć" z jednej głupoty czyli wypełniania niektórych rubryk, przez osobę szkoloną, w dotychczas obowiązującej karcie, przechodzimy do kolejnej, mianowicie wpisywania nr rej. przy każdej godzinie. W jaki celu?. instruktor w samochodzie będzie zabierał czas kursantowi, który powinien być przeznaczony na szkolenie. wpisanie numeru zajmuje 10-15 sek co w przeliczeniu daje 450 sekund. Tu jeszcze nie koniec straty czasu, każdą kartę wypełnioną przez instruktora po zakończonym szkoleniu musi sprawdzić kierownik. Być może wpisy te pomogą nadzorowi łatwiej ,,złapać" nie uczciwych przedsiębiorców? ale w czym tu kombinować skoro pojazdy używane do szkolenia stosownie do uprawnień są zgłaszane do urzędu i to bezpłatnie więc, czy istnieje ryzyko że ktoś szkoli na pojeździe innym? a jeśli nawet coś takiego zdarzyłoby się to i tak instruktor wpisze ten pojazd który jest zgłoszony. Żaden nadzór nie wykryje tego gdyż każda kontrola jest poszlakowa. Od krzyżyków, poprzez wpisy osób szkolonych skończyliśmy na nr rejestracyjnych. Jak długo MTiB będzie testowało nasza cierpliwość? co z zakupionymi bloczkami obecnych kart? Proponuję kolejna zmianę wyrzucić numery rejestracyjne i już będzie dobrze.

Dodaj komentarz

Twój komentarz został wysłany do Moderatora. Zostanie opublikowany po akceptacji przez Administratorów portalu. Jeżeli chcesz uczestniczyć w dyskusji i publikować swoje opinie bez opóźnień zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w portalu.
Wystąpił błąd podczas dodawania komentarza.
Komentujesz artykuł jako Gość. Twój adres IP będzie zapisany do wiadomości administratora serwisu L-instruktor. Kontynuując zgadzasz się na ten warunek. Zaloguj się, aby Twój komentarz był od razu widoczny.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.