Niedopatrzenie w ustawie o kierujących - minister wyjaśnia

/ /

Niedopatrzenie w ustawie o kierujących - minister wyjaśnia

Data publikacji: 6 maja 2012, 00:00

Jak informowaliśmy wcześniej - poseł Jerzy Materna złożył interpelację (nr 2740) w sprawie rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu. Poseł analizują ustawowe ograniczenie wykonywania badań w zakresie psychologii transportu, podniósł zgłosił wątpliwość co do psychologów, którzy legitymują się różnymi dyplomami. Takie ograniczenia są nieuzasadnione - apelował. Drugim problemem wzbudzającym niepokoje społeczne miała być wątpliwość, czy osoby dotychczas prowadzące badania w zakresie psychologii transportu bez ukończonych studiów podyplomowych w nowym stanie prawnym stracą swoje uprawnienia. Poseł zadał pytania:

1. Czy istnieje możliwość rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu, o których mowa w art. 87 pkt 2 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami o osoby posiadające wykształcenie psychologiczne dokumentowane innymi dyplomami (tj. dyplomem magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną, uzyskanym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem do 1 października 1981 r., lub dyplomem magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii, uzyskanym w Akademii Teologii Katolickiej do końca 1992 r.)?

2. Czy osoby dotychczas prowadzące badania w zakresie psychologii transportu bez ukończonych studiów podyplomowych stracą swoje uprawnienia?

W imieniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej odpowiedzi udzielił Tadeusz Jarmuziewicz (fot.), sekretarz stanu. Oświadczył, że resort wyrazi swoje stanowisko w sytuacji, gdy złożony zostanie poselski projekt noweli ustawy o kierujących. Zwrócił uwagę, iż wcześniej taki wniosek nie był składany. Nadto wskazał, że sprawa powinna być uregulowana systemowo. W sprawie kręgu osób uprawnionych do prowadzenia badań w zakresie psychologii transportu minister przywołał obowiązujące uregulowania.

Pełen tekst odpowiedzi poniżej:

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2012 r. (nr SPS-023-2740/12), przekazujące interpelację posła Jerzego Materny w sprawie rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Odnosząc się do pierwszego pytania, o istnienie możliwości rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu o osoby posiadające wykształcenie dokumentowane innymi dyplomami, tj. dyplomem magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskanym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do dnia 1 października 1981 r. lub dyplomem magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskanym w Akademii Teologii Katolickiej, należy wskazać, że zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późń. zm.) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest przeprowadzane przez uprawnionego do wykonywania tych badań psychologa, zwanego dalej „uprawnionym psychologiem”. Stosownie do art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy uprawnionym psychologiem jest osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia albo ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że przywołane przepisy określają zamknięty katalog osób uprawnionych do przeprowadzenia badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, który został zaakceptowany przez partnerów społecznych biorących udział w pracach nad projektem ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Dodatkowo należy zauważyć, że strona społeczna reprezentująca środowisko psychologów nie zgłaszała w trakcie prac prowadzonych nad projektem ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami propozycji zmierzających do rozszerzenia podmiotowego katalogu osób uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Uprzejmie informuję, że w przypadku złożenia do marszałka Sejmu RP poselskiego projektu ustawy zmieniającej przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w ww. zakresie minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej wyrazi swoje stanowisko co do proponowanych zmian. Należy jednak wskazać, że sprawa ta powinna być uregulowana systemowo, odnosząc się nie tylko do wskazanego w interpelacji przypadku.

Odpowiadając na drugie pytanie, w sprawie utraty uprawnień przez osoby, które dotychczas prowadziły badania w zakresie psychologii bez ukończenia studiów podyplomowych, należy wskazać, że zgodnie z art. 124a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) psychologiem uprawnionym do przeprowadzania badań psychologicznych i orzekania w zakresie zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych jest osoba, która:

1) posiada prawo wykonywania zawodu psychologa;

2) ukończyła podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez szkołę wyższą posiadającą prawo wydawania dyplomów magisterskich kierunku psychologia.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie wyjaśniam, że przywołane przepisy określają zamknięty katalog osób uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. Dodatkowo należy zauważyć, że przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym nie przewidują możliwości przeprowadzania badań psychologicznych przez osoby bez prawa wykonywania zawodu psychologa oraz przez osoby bez ukończonych studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu.

(źródło: PD&NEWS)

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.