"Nie" dla dostępu

Data publikacji: 19 kwietnia 2018, 10:13
Autor: Jolanta Michasiewicz (tygodnik@prawodrogowe.pl)
"Nie" dla dostępu
10
Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

W połowie lutego pisaliśmy o wniosku posła Andrzeja Kobylarza w sprawie nieograniczonego dostępu osób zdających na prawo jazdy do nagrań praktycznej części egzaminu państwowego. Propozycja wywołała małe zamieszanie, wiele dyskusji i komentarzy i dalej idących wniosków np. o nagrywanie egzaminów wewnętrznych. Dzisiaj stanowisko ministerstwa infrastruktury. W imieniu resortu wypowiedział się podsekretarz stanu Marek Chodkiewicz.

Przepisy obowiązujące

Zgodnie z art. 54 ustawy o kierujących pojazdami przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B jest rejestrowany za pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku. Zapis z praktycznej części egzaminu przechowuje się przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. W przypadku gdy osoba składająca egzamin złożyła skargę na jego przebieg lub warunki, w jakich był przeprowadzany, zapis jest przechowywany do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Według obowiązującego stanu prawnego obowiązującym jest także przepis art. 54a. Ten reguluje zasady postępowania z nagraniami w przypadku użycia na egzaminie państwowym samochodu podstawionego przez ośrodek szkolenia kierowców. Zgodnie z tym przepisem urządzenie rejestrujące przebieg egzaminu, w przypadku pojazdu ośrodka szkolenia kierowców, zapewnia ośrodek szkolenia kierowców udostępniający pojazd. Oznacza to, że kopia nagrania może pozostać na urządzeniu ośrodka szkolenia, a samo nagranie może być odtworzone wielokrotnie osobie egzaminowanej bez składania skargi. Warto także zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 54b ww. ustawy ośrodek szkolenia kierowców będący w posiadaniu zapisu z przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego przeprowadzonego pojazdem tego ośrodka nie może rozpowszechniać tego zapisu - podkreśla w odpowiedzi na interpelację poselską M. Chodkiewicz.

Upoważnienie do przeglądania nagrania

Lista upoważnionych do przeglądania nagrania przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego określona została w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. I tak zarejestrowany przebieg części praktycznej egzaminu państwowego mogą przeglądać wyłącznie: dyrektor lub osoba przez niego upoważniona; egzaminator nadzorujący; osoba kontrolująca WORD w imieniu Marszałka Województwa; osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który przeprowadził ten egzamin - w przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu oraz egzaminator, który przeprowadził ten egzamin - w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego oceny przeprowadzonej części praktycznej egzaminu państwowego lub sposobu jego przeprowadzenia.

Praktyka stosowana w WORD

Przechodząc do konkluzji stanowiska resortu minister podkreśla, iż ww. przepis rozporządzenia pozwala na obejrzenie filmu przez osobą egzaminowaną w każdym przypadku, nie tylko w przypadku złożenia skargi na jego przebieg, ale także w każdym innym przypadku po uzyskaniu upoważnienia od dyrektora WORD. W przypadku wielu WORD osoby egzaminowane mają nieskrępowany dostęp do oglądania nagrań z przebiegu egzaminu państwowego. W nielicznych przypadkach dyrektorzy WORD odmawiają dostępu do nagrań osobom zainteresowanym.

Stanowisko resortu

Czytamy: - w opinii Ministerstwa Infrastruktury obecne rozwiązanie prawne jest optymalne zarówno z punktu widzenia osób egzaminowanych, jak i egzaminatorów, dlatego też resort nie planuje podejmowania działań legislacyjnych zmierzających do szerszego udostępnienia nagrań osobom egzaminowanym. (…) Podsumowując należy wskazać, że przedstawiona powyżej konstrukcja przepisów została przygotowana celowo tak aby nagranie części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy stanowiło dowód w przypadku wątpliwości co do rzetelności, czy zgodności z prawem przeprowadzanego egzaminu na prawo jazdy. Nie jest wskazane, aby wszystkie nagrania z egzaminów państwowych na prawo jazdy były dostępne dla wszystkich bez ograniczenia. Sytuacja taka spowoduje, ze każde nagranie będzie dostępne w sieci Internet, a niedoświadczeni i rozgoryczeni kandydaci na kierowców będą wylewać żale (słusznie lub nie) na poszczególnych egzaminatorów czy WORD-y szargając niejednokrotnie ich reputację.

Pozostaje - zaproponowane w trakcie dyskusji - ewentualne nagranie i archiwizowanie egzaminu wewnętrznego. Propozycję uzasadniano niską ceną zakupu kamery i karty pamięci i potencjalnie bezcennymi efektami. Może właśnie takie nagrania powinny być powszechnie udostępnianie i służyć do celów szkoleniowych?

Komentarze

 1. ABC

  ABC   27 kwietnia 2018, 14:05

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  YyyCienkie bolki się boją i dbają o reputację (bardzo wątpliwą) Wordow. Śmiech na sali A. Czechow "Ludzie śmieją się z tego co śmieszne lub z tego czego nie rozumieją". Popatrz "wygooglowane". Google jest mądrzejsze, a nie korzystasz. Wiesz chyba, że masz to tego "nieograniczony dostęp". Napisz na jakiej sali się tak śmiejesz się, upowszechnij bazę - jak napisał Leszek Drugi - "przyczyniłoby się do wzrostu brd." Jestem pewny, że skrót brd będziesz musiał " wygooglować". PS. Ale nick "yyy". S u p e r. W reklamie pracujesz, sam wymyśliłeś?

 2. Cyryl

  Cyryl   26 kwietnia 2018, 05:50

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  ABiC...jeśli jednak egzaminator nie wyrazi zgody na publikację to nadal zapis nie jest do publikacji... nie chodzi mi o egzaminatora, ale o każdą osobę, zdającego też. jednak użyte tu określenie "NIEOGRANICZONY" pozwala na inne domniemania niż to zasugerowałeś.

 3. Balthier

  Balthier   25 kwietnia 2018, 18:43

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Egzaminator jest osobą publiczną/urzędnikiem. Taki wybrał zawód. Niechaj te nagrania zaczną być dostępne szerokiej publice! Może w końcu skończy się TABU na temat tego co się często dzieje podczas egzaminów. Jakie czasami niebywałe chamstwo i słoma wychodzi z buciorów co poniektórych.

 4. ABiC

  ABiC   25 kwietnia 2018, 12:01

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Szanowny Leszku Drugi. W przypadku dalszego zainteresowania Pana tą problematyką proszę wystawić swój wizerunek, swoje imię nazwisko i adres pod którym Pan zamieszkuję. Wówczas, może choćby trochę, zrozumie co to jest prawo do ochrony prywatności Szanowny Panie konstytucjonalisto. Mam także nadzieję, iż nie otrzyma Pan żadnych filmów. Nikt, ale nikt, ani osoba egzaminowana, ani egzaminator nie będzie sobie tego i innym życzył. Nie otrzyma Pan tych nagrań też z innych powodów. Postaram się prosto, tylko odrobinę trudniej niż skojarzenia treść aktu prawnego z wyszukiwarką google. Widać, tą umiejętność podsiadł Pan na ponad przeciętnym poziomie. DO RZECZY przywołane przez Pana z Ustawy "informacje publiczne" nie obejmują zapisów z egzaminów państwowych poszczególnych osób, jako takie są chronione podobnie jak wynik, przebieg egzaminu, wizerunek i dane konkretnej osoby. Dane te nigdy nie stanowiły informacji publicznej. Dodam jednak tym razem od siebie , zasłanie twarzy, zmienianie głosów i Pańskie " przyczynianie się przez publikowanie nagrań do poprawy BRD" to puste frazesy. PODSUMOWANIE. Uwaga, uwaga nie jest dostępne na wyszukiwarce google. Jak będzie Pan zdawał egzamin to może Pan obejrzeć film, ile Pan zdoła, jeśli jednak egzaminator nie wyrazi zgody na publikację to nadal zapis nie jest do publikacji. Jeśli umówi się Pan z instruktorem, proponuję w Pana interesie podpisać stosowną umowę, bo może skończyć się w sądzie/ to może Pan opublikować w sieci zapis z całego kursu. Też grubo wątpię, że znajdzie Pan równie naiwnego. Podobnie jest w z nauczycielami szkołach, przedszkolach, lekarzami w przychodniach, szpitalach itp itd. SORRRRRY dużo informacji, miało być prosto. W imieniu Konstytucji RP i dobra społecznego już cieszę się na celną ripostę. Pozostaję w przekonaniu, że Pana zapału w porządkowaniu świata nie wzruszę. Proszę pamiętać Pańskie dane osobowe poproszę, np. w celu poprawy brd i tak dla zrozumienia, ja swoich nie będę publikował. Dlaczego? Przeczytaj powyżej, może jeszcze raz. PS."Nie rozgrzewaj pieca dla wroga twego tak bardzo, byś sam siebie nie osmalił przy tym" napisał Szekspir.

 5. Leszek Drugi

  Leszek Drugi   21 kwietnia 2018, 19:19

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Tak z ciekawości wystosuję pismo do mojego miejscowo WORDU i powołam się na dostęp do informacji publicznej a przede wszystkim Konstytucję, zażądam udostępnienia wszystkich nagrań zarejestrowanych od 4 maja do 14 maja.

 6. Leszek Drugi

  Leszek Drugi   21 kwietnia 2018, 19:14

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Proszę przestudiować Art. 61. Konstytucji RP "Prawo uzyskiwania informacji o działalności organów". Później przejść do ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdzie już na wstępie odnajdujemy przepis "Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie". "Art. 4. 1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności (...) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym (...)".

 7. Cyryl

  Cyryl   21 kwietnia 2018, 16:56

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  mi wydaje się, że chodzi o określenie: "nieograniczony dostęp". wyobraźmy sobie taką sytuację: zdaję egzamin i oblewam przy cofaniu po łuku co jest wynikiem moich małych umiejętności. nie chciałbym, aby nagranie z mojej porażki wędrowało na YT i po wszystkich forach, gdzie się udzielam.

 8. sceptyk

  sceptyk   19 kwietnia 2018, 20:33

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Upowszechnianie zapisu do niczego dobrego by się nie przyczyniło. Tabuny Januszy i Grażyn wylewało by swoje niezadowolenie na osobie egzaminatora. Merytoryczna wartość zerowa. Egzamin praktyczny to nie jest egzamin teoretyczny gdzie są trzy odpowiedzi a tylko jedna prawidłowa. Egzamin praktyczny to ocena czy coś było zawczasu i wyraźnie, czy było w odległości bezpiecznej czy mityczne już "ja bym zdążyła" - to są tematy do oceny przez człowieka doświadczonego, siedzącego w danym samochodzie a nie Janusza z browarem w ręku przed telewizorem. Naprawdę nie wszystko musi być w tych czasach powszechnie dostępne i publiczne Nie eskalujmy egzaminu w tą stronę. Mamy już montoring egzaminu, nagrania przechowywane dość długo, można działać jak się chce. Monitoring i odhaczanie poszczególnych błędów zabił w tym kraju możliwość całościowej oceny umiejętności. Ale jak jest monitoring to muszą być rubryczki i tabelki bo jak później zza biurka ocenić pracę egzaminatora?

 9. Leszek Drugi

  Leszek Drugi   19 kwietnia 2018, 19:07

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Upowszechnienie bazy nagrań z egzaminów przyczyniłoby się do wzrostu b.r.d. a jednocześnie wywarłoby wpływ na egzaminatorów, którzy musieliby się liczyć z krytyką publiczną i wzmocnieniem jawności swojego zawodu. Czyli efekt proponowanych zmian skutkowałby podniesieniem rangi egzaminowania. Skoro baza pytań na egzamin teoretyczny jest powszechnie dostępna, to dlaczego nie udostępnić też (za opłatą wnioskodawcy) materiałów z przebiegu egzaminu praktycznego?

 10. Yyy

  Yyy   19 kwietnia 2018, 11:51

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Cienkie bolki się boją i dbają o reputację (bardzo wątpliwą) Wordow. Śmiech na sali

Dodaj komentarz

Twój komentarz został wysłany do Moderatora. Zostanie opublikowany po akceptacji przez Administratorów portalu. Jeżeli chcesz uczestniczyć w dyskusji i publikować swoje opinie bez opóźnień zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w portalu.
Wystąpił błąd podczas dodawania komentarza.
Komentujesz artykuł jako Gość. Twój adres IP będzie zapisany do wiadomości administratora serwisu L-instruktor. Kontynuując zgadzasz się na ten warunek. Zaloguj się, aby Twój komentarz był od razu widoczny.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.