Nowy Sącz egzaminuje na wszystkie kategorie. Ich procedury

/ /

Nowy Sącz egzaminuje na wszystkie kategorie. Ich procedury

Data publikacji: 13 maja 2020, 12:03
Nowy Sącz egzaminuje na wszystkie kategorie. Ich procedury (fot. MORD Nowy Sącz)

W Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu od wczoraj odbywają się egzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy. Zaplanowano i krok po kroku przywracano Ośrodek i jego Oddział do pracy. Gotowość do podjęcia obowiązków zawodowych zadeklarowali i podjęli wszyscy egzaminatorzy. Podstawową zasadą pracy w tych nowych warunkach jest – jak to podkreślają - przestrzeganie i egzekwowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. – Wszystkie działania prowadzone w MORD w Nowym Sączu są realizowane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa niezbędnych w obecnej sytuacji. O wszystkich zmianach naszych klientów informujemy na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej www.mord.pl – poinformował nas dyrektor Marek Pławiak.

Tak wracali do pracy. Jak poinformował redakcję portalu L-INSTRUKTOR Artur Czarnecki, zastępca dyrektora MORD w Nowym Sączu tutejszy Ośrodek już:

- 27. kwietnia rozpoczął egzaminy teoretyczne wszystkich kategorii oraz egzaminy praktyczne kat. A, AM, A2 i A2, przyjmowano zapisy na egzaminy praktyczne kat. C, CE, D, BE, prowadzono też zapisy na egzaminy teoretyczne kat. A, B prowadzone o Oddziale Terenowym w Nowym Targu;

- od 28. kwietnia odbywają się egzaminy w Oddziale w Nowym Targu;

- od 4. maja prowadzą egzaminy praktyczne w tych kategoriach oraz zapisy na egzaminy praktyczne wszystkich kategorii prawa jazdy;

- od 11. maja odbywają się już także egzaminy na kat. B i T. Jak podkreślił dyrektor A. Czarnecki dziś kandydaci są zapisywani już na ostatnie dni maja. W Oddziale Terenowym w Nowym Targu, przeprowadzane są egzaminy teoretyczne kat. A i B;

wynajmowany jest także plac manewrowy.

Dyrekcja MORD podejmując decyzję o rozpoczęciu egzaminowania opracowała precyzyjne zasady bezpieczeństwa i co najważniejsze strzeże ich w sposób zdecydowany. Egzaminatorzy pilnują, aby kursanci właściwie używali maseczek, aby posiadali rękawice ochronne itd. – To dzisiaj najważniejsze działanie, zarówno pracownicy jak i klienci muszą być bezpieczni - potwierdzają.

Zasady bezpieczeństwa. - Zapewne nie uda się przeprowadzić dziennie tylu egzaminów, ile wcześniej. Wiąże się to m.in. z zarezerwowaniem czasu na odkażanie pojazdów po każdym egzaminie – zastrzegają egzaminatorzy. Dbają w każdym momencie:

Zapisy. Zapisy na egzaminy państwowe odbywają się przede wszystkim drogą elektroniczną, w systemie InfoCar lub telefonicznie. Zalecane postępowanie to unikanie wizyt w Biurze Obsługi Klienta.

Przed wejściem do budynku. Umówiony na egzamin kandydat przed wejściem do budynku ma sprawdzaną temperaturę ciała (przy użyciu urządzenia bezdotykowego), dezynfekuje ręce. Także w tym momencie sprawdzana jest tożsamość osoby zgłaszającej się. Procedura odbywa się przez przeszklone drzwi, identyfikowany w tym momencie zobowiązany jest zdjąć maseczkę oraz okazać dowód tożsamości. Osoby towarzyszące oczekują przed wejściem do budynku. Nie jest dozwolone ich przebywanie na terenie ośrodka. Udział w egzaminie może brać tłumacz przysięgły lub tłumacz języka migowego (w sytuacjach przewidzianych szczegółowymi przepisami).

Po wejściu do ośrodka. Kandydaci składają oświadczenie dotyczące stanu zdrowia - „Ankietę wstępnej kwalifikacji” oraz „Oświadczenie osoby zdającej egzamin państwowy na prawo jazdy” - podpisują je. To dzisiaj całkiem nowe elementy wymagane w celu dopuszczenia do egzaminu państwowego. Bezwzględnie musi posiadać środki ochrony osobistej tj. maseczkę i rękawice jednorazowe oraz własny kask, kominiarkę ochronna i bezprzewodowy zestaw słuchawkowy - w przypadku egzaminu praktycznego kategorii motocykl owych. I oczywiści zawsze musi być przestrzegana kolejna zasada - zachowania dystansu.

Oczekiwanie. Osoby zdające część praktyczną egzaminu na prawo jazdy nie są wpuszczane do budynku wcześniej niż 20 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu, a w przypadku części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy - nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną. W poczekalni MORD w Nowym Sączu nie może znajdować się w tym samym czasie więcej niż 10 osób, nie licząc pracowników. W poczekalni MORD w Nowym Targu nie może znajdować się w tym samym czasie więcej niż 6 osób, nie licząc pracowników.

Egzamin teoretyczny. Na sali egzaminacyjnej wymagane jest utrzymywanie 2. metrowego dystansu pomiędzy zdającymi (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami). Na sali przeznaczonej dla 20 osób, dziś wydzielono 8. stanowisk. Egzaminator nadzorujący przebieg części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy odpowiada, aby w sali właśnie była zachowana odpowiednia odległość pomiędzy zdającymi oraz aby po każdej serii egzaminów teoretycznych stanowiska do losowania, stanowiska egzaminacyjne, blaty i klamki w pomieszczeniu zostały zdezynfekowane. Sala jest przewietrzana. Kursanci mają własne środki ochrony osobistej (maseczka i rękawice), a nawet własny długopis.

Egzaminy praktyczne. Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego nakłada się na egzaminatora obowiązek używania łącznie: maseczki ochronnej, rękawic ochronnych oraz przyłbicy dostarczonych przez MORD. Egzaminator egzekwuje obowiązek ochrony osobistej od zdającego egzamin i ewentualnych osób towarzyszących – tłumaczy.

Pojazdy egzaminacyjne MORD. Po każdym egzaminie praktycznym pojazd egzaminacyjny kategorii B, B+E, C, C+E, D, T egzaminator odstawia pod garaż i dokonuje wstępnej dezynfekcji. Dezynfekowane są: stacyjka oraz kluczyk, koło kierownicy wraz z przełącznikami kierunkowskazów i wycieraczek, dźwignia zmiany biegów, wszystkie klamki drzwi od zewnątrz i wewnątrz, elementy regulacji fotela kierowcy i pasażera (fotel przedni), elementy sterowania ustawieniami lusterek zewnętrznych, obudowy lusterek wewnętrznych, dźwignia hamulca pomocniczego, pokrywa silnika w miejscu jej otwierania oraz uchwyt zabezpieczający pokrywę silnika. Materiały zużyte w wyniku dezynfekcji umieszczane są w specjalnym worku przypisanym do pojazdu egzaminacyjnego. Pojazdy egzaminacyjne podlegają dodatkowej dezynfekcji przez pracowników Działu Technicznego, zgodnie z harmonogramem przerw technicznych wprowadzonym przez Dyrektora, nie rzadziej niż raz na dzień egzaminacyjny. Każdy pojazd egzaminacyjny jest wyposażony w ręcznik papierowy oraz pojemnik z płynem dezynfekującym oraz worek plastikowy na zużyte ręczniki. Po każdym egzaminie praktycznym pojazd egzaminacyjny w kategorii motocyklowej: AM, A1, A2, A także odstawiany jest pod garaż, gdzie podlega on dezynfekcji. Pracownik Działu Technicznego ma obowiązek zdezynfekować kierownicę oraz elementy sterowania, stacyjkę oraz kluczyk, dźwignię sprzęgła i hamulca ręcznego, siedzisko, lusterka. Dezynfekcji poddawane są też ochraniacze na kolana i łokcie.

Pojazdy egzaminacyjne OSK. Wszystkie pojazdy osk, przeznaczone do przeprowadzenia egzaminu państwowego są dezynfekowane przez pracowników osk, ale w obecności pracownika MORD. W przypadku egzaminów praktycznych na pojazdach podstawianych przez osk w zakresie kat: A, A2, A1, AM dopuszczalne jest wyłącznie używanie dostarczonych przez osobę zdającą kasków ochronnych, odpowiadających właściwym warunkom technicznym, powinny one spełniać normy CE, wyposażonych w system łączności lub dysponowanie własnym przewodowym zestawem słuchawkowym. Łączność między egzaminowanym i egzaminatorem odbywa się wówczas w sposób ustalony przed egzaminem: przy pomocy łączności krótkofalowej lub telefonicznej (z użyciem zestawu do komunikacji) dostarczonej przez zdającego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach mogą być używane kaski znajdujące się na wyposażeniu MORD po ich uprzednim odpowiednim zdezynfekowaniu.

Odmowa egzaminowania. Placówka zastrzega prawo odmowy egzaminowania w przypadku stwierdzenia u osoby zdającej temperatury 38oC i powyżej, objawów choroby – katar, kaszel itd. Dodajmy, egzamin nie odbywa się, lecz kandydat nie traci wniesionej opłaty (może ona być mu zwrócona lub przesunięta na inny termin).

Odwołanie egzaminu. W przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby zdający ma prawo do zmiany terminu egzaminu przed wyznaczoną godziną egzaminu bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin.

Inne. Osoby oczekujące na egzamin powinny stosować się do poleceń i oznakowania umieszczonego wewnątrz budynku MORD. Wszelkie materiały użyte do dezynfekcji są zabezpieczane i składowane w oddzielnym pojemniku – i dotyczy to całej procedury egzaminacyjnej.

Procedury są szczegółowe, a ich przestrzeganie konsekwentne. (jm)

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.