O nagraniach z egzaminu

Data publikacji: 20 lutego 2018, 10:09
Autor: Jolanta Michasiewicz
O nagraniach z egzaminu
26
Sprzęt nagrywający egzamin wewnątrz pojazdu WORD Warszawa /fot. L-instruktor

Poseł Andrzej Kobylarz (na zdj. poniżej) złożył interpelację w sprawie nieograniczonego dostępu osób zdających na prawo jazdy do nagrań z praktycznej części egzaminu - czytamy na profilu społecznościowym parlamentarzysty. Co odpowie resort infrastruktury?

W Sejmie RP wśród interpelacji pod numerem 19746 odnotowano interpelację w sprawie nieograniczonego dostępu osób zdających na prawo jazdy do nagrań praktycznej części egzaminu. Zgłosił ją poseł Andrzej Kobylarz, członek Komisji Infrastruktury, uczestniczący w pracach podkomisji pracujących nad zmianami w ustawie o kierujących pojazdami.

Jak się dowiadujemy z publikacji w mediach społecznościowych poseł złożył interpelację: - Z myślą o przyszłych kierowcach i instruktorach (poseł) złożył interpelację nr 19746 w sprawie nieograniczonego dostępu osób zdających na prawo jazdy do nagrań z praktycznej części egzaminu. Chodzi o to aby każdy miał prawo dostępu do nagrania z egzaminu bez względu na jego wynik. Byłaby możliwość przeanalizowania błędów i omówienia ich z instruktorem. Poseł proponuje dostęp przez zgranie na nośnik na życzenie kursanta lub przez zalogowanie się do Portalu OSK.

O działaniach posła na łamach tygodnika Prawo Drogowe@News pisaliśmy już m.in. informując o pracach Zespołu doradczego do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy powołanego przez ministra infrastruktury i budownictwa (powołanie z dniem 5 sierpnia 2016 r.). W sierpniu 2017 r. - czyli po roku pracy Zespołu - poseł Kobylarz złożył interpelację właśnie o stan tych prac. - Projekt ustawy, po wypracowaniu jego ostatecznego kształtu, zostanie przekazany w ramach obowiązującej procedury legislacyjnej do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych - zakończył swoją informację w odpowiedzi na interpelację Jerzy Szmit, i to było latem 2017 r.

źródło: akobylarz.plPoseł Andrzej Kobylarz wyrażał swoje zainteresowanie w sprawach: dodatkowego oznakowania, które ma pomóc rolnikom i leśnikom, zadbać o bezpieczeństwo na drogach, w obrębie których poruszają się maszyny wolnobieżne; tzw. kilometrowek; praw jazdy z kodem 96; egzaminu teoretycznego na prawo jazdy i stosowanych pytań testowych.

Jakie stanowisko zajmie resort w sprawie udostępniania nagrań z części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy? Będziemy informowali. A jaki jest Twój pogląd w podjętej sprawie? Czy korzystając z możliwości używania nagrań z egzaminu państwowego instruktorzy spowodują, iż ich zajęcia staną się bardziej interesujące? Czy omawianie sytuacji na drodze pozwoli poprawić umiejętności przyszłych kierowców? Czy szkolenia staną się po prostu totalną praca „pod egzamin” (w części zajęć teoretycznych – omawianie nagrań z egzaminu, a w części praktycznej – jazda trasą egzaminacyjną)?

Komentarze

 1. Leszek Drugi

  Leszek Drugi   23 lutego 2018, 20:42

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Balthier@Leszko Drugi- Nie wiem czy wiesz ale niedługo najprawdopodobniej zmieni się kwestia finansowania WORD'ów m.in. za sprawą mojej skromnej osoby.A co się zmieni? Jak myślisz, że administracja centralna jest mniej pazerna "na kasę" niż samorządowa - to się głęboko mylisz. Jest bowiem odwrotnie. Egzamin teoretyczny układa minister (nie w dosłownym znaczeniu). Jakie wnioski wyciągasz ze zdawalności? Wybitnie przeszkadza Ci statystyka efektów pracy egzaminatorów i nieuctwa kursantów zarazem. Myślisz, że staną się bardziej pobłażliwi do wydawania przychylnych ocen? Jeżeli tak, to znów się mylisz.

 2. Balthier

  Balthier   23 lutego 2018, 02:47

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  @Leszek Drugi- Jeśli wybuchnie jakaś wojna to wyciągnij z szuflady te swoje kodeksy drogowe (a szczególnie kodeks karny) to wtedy te kodeksy Cię obronią przed kulami i rakietami. I pamiętaj.... Nie wolo Ci zabijać wroga bo Pan prezydent Bronisław K. zabronił w jednej ustawie zabijać wrogów podczas wojny (rozumiem że śledzisz?). Także tego się trzymaj,

 3. Balthier

  Balthier   23 lutego 2018, 02:36

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  @Leszko Drugi- Nie wiem czy wiesz ale niedługo najprawdopodobniej zmieni się kwestia finansowania WORD'ów m.in. za sprawą mojej skromnej osoby. Od długiego czasu rozmawiałem z posłami. Więc "krzyczenie" w "eterze" coś tam jednak daje. A co do przeglądania materiałów z nagrań egzaminów to "prawo może sobie stanowić", niedługo się to zmieni. To też Ci obiecuję tak jak obiecywałem zmiany w finansowaniu WORD'ów. P.S- Czy Ty byś jako strona postępowania w sądzie nie chciał mieć w razie czego dostępu do stenogramów z rozprawy? Czy nie uważałbyś tego za łamanie prawa człowieka?

 4. Leszek Pierwszy

  Leszek Pierwszy   22 lutego 2018, 21:10

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Leszek DrugiBo tak stanowi prawo. Polecam zgłębić ustawę o kierujących pojazdami Drugi Lesiu i jak Cię traktować poważnie? Ustawa o kierujących pojazdami? Który artykuł?

 5. xxx

  xxx   22 lutego 2018, 19:38

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Stosownie do treści § 21 ust. 4 zarejestrowany przebieg egzaminu może przeglądać i odtwarzać wyłącznie: 1) dyrektor ośrodka egzaminowania lub osoba przez niego upoważniona; 2) egzaminator nadzorujący; 3) osoba prowadząca nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy w imieniu właściwego organu prowadzącego nadzór; 4) osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który prowadził egzamin - w przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu; 5) egzaminator, w stosunku do którego wszczęto postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 5 pkt 2. W ocenie Sądu, organy obu instancji odmawiając wydania skarżącej kopii nagrania zarejestrowanego przebiegu egzaminu naruszyły przepisy postępowania, tj. art. 73 k.p.a. Przepis § 21 ust. 4 cyt. rozporządzenia wskazuje podmioty uprawnione do przeglądania i odtwarzania zarejestrowanego przebiegu egzaminu. Nie budzi wątpliwości, że skarżąca jest podmiotem, której przysługuje powyższe uprawnienie Wbrew stanowisku organów, § 21 ust. 4 cyt. rozporządzenia nie zakazuje sporządzenia przez stronę kopii nagrania przebiegu egzaminu. Ponadto przepisy rozporządzenia nie mogą wyłączać praw zagwarantowanych stronie w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego. Jak chcecie to podam sygnaturę.

 6. Leszek Drugi

  Leszek Drugi   22 lutego 2018, 18:21

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Balthier(...)jakieś śmieszne urzędowskie procedury. Bo skoro egzamin jest nagrywany to dlaczego skoro MY jesteśmy uczestnikami tego egzaminu to czemu nie mamy mieć swobodnego dostępu do nagrania??!!Bo tak stanowi prawo. Polecam zgłębić ustawę o kierujących pojazdami a krzyczenie w eterze nic nie da.

 7. ABC

  ABC   22 lutego 2018, 13:33

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  BalthierPrzepraszam za spóźnienie w tym temacie! Już jestem! Jestem jak najbardziej NA TAK!!! Zdający ma (a przynajmniej powinien mieć) niezbywalne prawo do przejrzenia swojego egzaminu z nagrania. A nie przez jakieś śmieszne urzędowskie procedury. Bo skoro egzamin jest nagrywany to dlaczego skoro MY jesteśmy uczestnikami tego egzaminu to czemu nie mamy mieć swobodnego dostępu do nagrania??!! Mamy zas***e prawo do swobodnego przejrzenia nagrania. Tak samo jak strona procesu sądowego ma swobodny dostęp do przejrzenia i skopiowania sobie akt sprawy i stenogramów z procesów. Powiem więcej nawet i od dawna o tym trąbię!! Powinna istnieć jakaś niezależna komisja regularnie przeglądająca nagrania z egzaminów z celu wyłapywania i zwalniania chamskich egzaminatorów. A ze szanownym Panem Posłem Kobylarzem niezwłocznie się skontaktuje, poprę go w jego pomyśle i zaproponuje też swoje własne autorskie pomysły na zmiany. Czas WORD'ów w obecnym kształcie jest policzony!! Nie denerwuj się młody, nocny, polsko - niemiecki rewolucjonisto. Przepraszasz, że spóźniłeś się ..... o kilka lat.Nagrania na wniosek osoby zainteresowanej osoby są od wielu lat udostępniane bez względu na wynik. To prawo jest stosowane od wielu lat. Często też instruktorzy jako pełnomocnicy osoby zdającej występują o dostęp do nagrań. Również w ramach kontroli są one sprawdzane przez Urz. Marszałkowskie. Natomiast Poseł proponuje "NIEOGRANICZONY dostęp dla osób zdających" czyli na youtub-a czy gdzieś tam wszystko. NADONŻASZ ? By the way. Ktoś Ci już proponował, aby najpierw z kimś dorosłym ... a Ty swoje. Chyba w nocy wymyśliłeś, że sądy dają NIEOGRANICZONĄ możliwość stronom do wglądu do akt prowadzonych spraw, to przepraszam jakaś piramadalna bzdura.

 8. Balthier

  Balthier   22 lutego 2018, 00:54

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Przepraszam za spóźnienie w tym temacie! Już jestem! Jestem jak najbardziej NA TAK!!! Zdający ma (a przynajmniej powinien mieć) niezbywalne prawo do przejrzenia swojego egzaminu z nagrania. A nie przez jakieś śmieszne urzędowskie procedury. Bo skoro egzamin jest nagrywany to dlaczego skoro MY jesteśmy uczestnikami tego egzaminu to czemu nie mamy mieć swobodnego dostępu do nagrania??!! Mamy zas***e prawo do swobodnego przejrzenia nagrania. Tak samo jak strona procesu sądowego ma swobodny dostęp do przejrzenia i skopiowania sobie akt sprawy i stenogramów z procesów. Powiem więcej nawet i od dawna o tym trąbię!! Powinna istnieć jakaś niezależna komisja regularnie przeglądająca nagrania z egzaminów z celu wyłapywania i zwalniania chamskich egzaminatorów. A ze szanownym Panem Posłem Kobylarzem niezwłocznie się skontaktuje, poprę go w jego pomyśle i zaproponuje też swoje własne autorskie pomysły na zmiany. Czas WORD'ów w obecnym kształcie jest policzony!!

 9. Lampo

  Lampo   21 lutego 2018, 14:54

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Panie instruktorze tezy słuszne, lecz wnioski wewnętrznie sprzeczne. Jakieś wyjaśnienie..... obecne realia nie dają wyboru szkolimy lub oglądamy, ale jak zapis będzie dostępny to te realia, co ? Bardzo wiele Word-ów pracuje jedynie w dni powszednie, w godzinach 8-14, 8-15... obejrzenie egzaminu w takim terminie wiąże się potężną wyrwą w zaplanowanym dniu pracy. Jeśli dodamy do tego że instruktor/OSK stacjonuje w innym mieście, a więc musi dojechać, czekać na nadzorującego to obejrzenie pojedynczego egzaminu zajmuje ok 2-3h. Mając do tego dostęp online, instruktor/OSK loguje się w dowolnym miejscu i ogląda, a poświęcony czas ogranicza się do długości oglądanych treści. Zysk, w moim odczuciu, czasowy jest oczywisty. czyli po wyniku pozytywnym kursant jeszcze wracał do OSK na analizę swojego wyniku. Przepraszam, ale o co Panu chodzi ??? Fakt, iż egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym, nie oznacza że wszystko odbyło się idealnie. Nie widzę nic zdrożnego w analizie również takiego materiału. Nie miałoby to wielkiej wartości dla osoby zdającej, ale zawierałoby cenne informacje dla instruktora/OSK.

 10. XXXX

  XXXX   21 lutego 2018, 14:43

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Po wypowiedziach widać,ze udostępnianie się nie podoba bo trzeba będzie zwracać baczniej uwage na swoją pracę i kulturę osobistą. Prawda boli. :-)

 • 1 (current)
 • 2
 • 3

Dodaj komentarz

Twój komentarz został wysłany do Moderatora. Zostanie opublikowany po akceptacji przez Administratorów portalu. Jeżeli chcesz uczestniczyć w dyskusji i publikować swoje opinie bez opóźnień zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w portalu.
Wystąpił błąd podczas dodawania komentarza.
Komentujesz artykuł jako Gość. Twój adres IP będzie zapisany do wiadomości administratora serwisu L-instruktor. Kontynuując zgadzasz się na ten warunek. Zaloguj się, aby Twój komentarz był od razu widoczny.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.