Organizacje branżowe: co z ePUAP?

/ /

Organizacje branżowe: co z ePUAP?

Data publikacji: 27 grudnia 2012, 09:08

Publikujemy pismo, pod którym podpisali się liderzy branżowych organizacji: Ligi Obrony Kraju, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców, Stowarzyszenia Kierowca.pl oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców.

Pan Krzysztof Żarnotal
Prezes Zarządu
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
00-222 Warszawa ul. Sanguszki 1
tel.: (22) 530 20 00 fax: (22) 530 24 50
e-mail: pwpw@pwpw.pl

Zważywszy, że od września br. PWPW przy wsparciu starostw prowadzi na terenie całego Kraju intensywną kampanię akwizycyjną w ramach której oferuje ośrodkom szkolenia kierowców produkt informatyczny w postaci oprogramowania webowego umożliwiającego OSK przesyłanie staroście wymaganych uokp i rozporządzeniem informacji, zawiadomień oraz pobieranie i aktualizowanie danych w Profilu Kandydata na Kierowcę /PKK/, udostępnionym w SI KIEROWCA tj. systemie teleinformatycznym wspomagającym wydawanie praw jazdy, którego właścicielem jest również PWPW - podnosimy co następuje:

1. przedstawiciele PWPW + HP na spotkaniach z OSK kategorycznie twierdzą, że stosownie do uwarunkowań
prawnych aktualizacja PKK o dane dotyczące ukończenia szkolenia będzie możliwa wyłącznie po ich potwierdzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym /bpe/

2. wskazywany przez przedstawicieli PWPW + HP przepis art. 27 ust. 6 ustawy z 05.11.2011 o kierujących pojazdami dotyczy fakultatywnej możliwości przekazywania staroście informacji oraz danych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 3 i 4, a więc nie dotyczy aktualizowania danych w PKK.

3. Tymczasem przepis §15 ust.2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz. U 1019 zawiera alternatywną możliwość potwierdzenia aktualizacji PKK podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie, potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Wskazując na powyższe uprzejmie pytamy:

  • czy oferowane oprogramowanie zostanie zmodyfikowane o funkcjonalność alternatywnej moŜliwości potwierdzania profilem zaufanym ePUAP podpisu w postaci elektronicznej, o którym mowa w §15 ust.2 w/w rozporządzenia?
  • czy przed 19 stycznia 2013r zostanie udostępnione oprogramowanie interfejsowe, o którym mowa w §22 ust.2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Dz. U 1005, szczególnie, Ŝe stosownie do §22 ust.4 zachodzi konieczność poddania go testom akceptacyjnym?

zredagował: Roman Stencel

Do wiadomości: MTBiGM i MAiC


Z poważaniem,

Liga Obrony Kraju z/s w Warszawie
Grzegorz Jarząbek – prezes

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie
Krzysztof Szymański – prezes

Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie
Jan Domasik – prezes

Ogólnopolskie Stowarzyszenie KIEROWCA.PL z/s w Szczecinie
Włodzimierz Zientarski – prezes

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
Roman Stencel – prezes

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.