PFSSK na kadencję 2018-2022

/ /

PFSSK na kadencję 2018-2022

Data publikacji: 10 kwietnia 2018, 10:29
Autor: Jolanta Michasiewicz
PFSSK na kadencję 2018-2022
fot. Jolanta Michasiewicz

W dniach 6-7 kwietnia 2018 r. w Łowiczu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Gościem honorowym XX Zjazdu był Bogdan Oleksiak dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury.

Na zdjęciu (od lewej) Jan Szymczak, Krzysztof Bandos oraz Janusz Ujma – PFSSK w rozmowie z Bogdanem Oleksiakiem, dyrektorem Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. Łowicz, 7.4.2018 r.

Decyzja resortu infrastruktury

Oczekującemu na decyzje resortu środowisku szkoleniowców, Bogdan Oleksiak, przywiózł „gorącą” informację, iż w ostatni piątek właśnie została ona podjęta. Przygotowywany od miesięcy projekt zmian w ustawie o kierujących pojazdami trafi do opiniowania i następnie na posiedzenie rządu. Trafi też do konsultacji. I tutaj dyrektor apelował i zachęcał obecnych do czynnego włączenia się do prac nad projektem także na tym etapie. Dziękował reprezentantom PFSSK za dotychczasową pracę w Zespole doradczym do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Mówił: - To Państwo macie doświadczenie, jesteście na pierwszej linii frontu z kursantem, z instruktorem, z egzaminatorem, z urzędnikiem WORD-u. Dobrze byłoby te wszystkie doświadczenia - odrzucając animozje - przelać do projektu ustawy.

Mijająca kadencja

Prezentując sprawozdanie z mijającego okresu, prezes Krzysztof Bandos, Informując o swoich odbytych podróżach - 50 wyjazdów do 21 Stowarzyszeń - w ramach wizyt w stowarzyszeniach regionalnych mówił: - Moja obecność na spotkaniach w Regionach z całym Zarządem oraz z większością członków danego stowarzyszenia to dla mnie wielka nauka. Poznaje wielu wspaniałych ludzi, właścicieli i instruktorów nauki jazdy, ludzi którzy całe swoje serce wkładają w to co robią, którym bardzo zależy na jakości szkolenia, ludzi którzy na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo ruchu drogowego, a dopiero później biznes, bo oczywiście za coś trzeba żyć i utrzymywać swoje rodziny. Poznaje ich problemy, trudności i kłopoty związane z obecnym prawem, które są dla mnie inspiracją do dalszej pracy i podejmowania prób poprawy tego prawa.

Prezes Bandos mówił także o: proponowanym ustanowieniu „Dnia Instruktora Nauki Jazdy” (7. sierpnia) w połączeniu z konkursem Instruktor Roku, nadchodzącym jubileuszu 20-lecia PFSSK i potrzebie powołania Komitetu Organizacyjnego, wniosku ufundowania sztandaru Federacji. Wskazał na problem braku napływu do stowarzyszeń regionalnych młodych instruktorów. – Muszę przyznać z przykrością (…) że zmniejsza się w niektórych stowarzyszeniach rokrocznie liczba członków. Na spotkaniach widzę niewielu młodych właścicieli OSK, młodych instruktorów, którzy rozmawiając ze mną, nie widzą interesu w działalności społecznej (…). Silne Stowarzyszenia Regionalne to silna PFSSK.

PFSSK na kadencję 2018-2022

Według stanu na dzień sprawozdania PFSSK skupia członków 18. stowarzyszeń i 569 członków. Co istotne - w okresie sprawozdawczym przybyło 121 nowych członków, ubyło - 88. Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad, obecni wysłuchali sprawozdań z działalności swoich organów w okresie marzec 2017 do marzec 2018 r. i podjęli stosowne uchwały zatwierdzając sprawozdania i bilans oraz udzielając ustępującym absolutorium.

Na kadencję 2018-2022 delegaci w drodze głosowania wybrali i organy ukonstytuowały się następująco:

  • Krzysztof Bandos - prezes (na drugą kadencję) (24 głosy za przy 3 głosach wstrzymujących się),
  • Członkowie Zarządu: Jan Szumiał - wiceprezes, Jan Szymczak - wiceprezes, Stefan Rzońca - sekretarz, Marek Stasiak - skarbnik,
  • Komisja Rewizyjna: Grzegorz Łapeta - przewodniczący, Ryszard Gadziński - wiceprzewodniczący oraz Henryk Pantkowski - sekretarz,
  • Sąd Koleżeński: Mirosław Małecki - przewodniczący, Zbigniew Hyży - wiceprzewodniczący oraz Krzysztof Żuk - sekretarz.

Przed wybranymi niełatwy czas budowania struktur i pracy nad zmieniającym się systemem szkolenia. Szczególną uwagę będziemy przykładali na podnoszenie jakości szkolenia - deklarują. (jm)

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.