Proponowana zmiana w ustawie o kierujących?

/ /

Proponowana zmiana w ustawie o kierujących?

Data publikacji: 6 lutego 2020, 08:46
Proponowana zmiana w ustawie o kierujących?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji 30 stycznia br. opublikowało przygotowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami [kliknij]. To zmiany mające za cel poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, a przede wszystkim bezpieczeństwa jego pieszych uczestników. Jedną z propozycji jest zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie określonej prędkości także poza obszarem zabudowanym.

W uzasadnieniu do propozycji zmian czytamy: - Ze względu na wprowadzenie przepisami niniejszego projektu zmiany w art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, dającej podstawę do zatrzymywania prawa jazdy kierującemu pojazdem przekraczającemu dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h poza obszarem zabudowanym, zmianie wynikowej ulega przepis art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 102 ust. 1 pkt 4 starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h, bez względu na to czy przekroczenie prędkości nastąpiło na obszarze zabudowanym czy poza obszarem zabudowanym.

Jak zaplanowano – zmiany mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Do tego terminu powinny też być znowelizowane akty wykonawcze takie jak: rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych czy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Projekt ustawy został skierowany do konsultacji publicznych.

Media informują, a raczej ostrzegają przed zagrożeniem utraty prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym.

Przed nami kampania informacyjna i – przede wszystkim – edukacyjna. Kierowcy muszą znać rozszerzony przepis, musza wiedzieć, że będzie on dotyczył wszystkim dróg, czyli także: krajowych, ekspresowych, autostrad.

Czy taka regulacja spowoduje ograniczenie przypadków rażącego przekraczania dopuszczalnej prędkości? (jm)

***

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (2019.341 z późn. zm.) rozdział 15. Nadzór nad kierującym (…):

Art. 102. 1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy:

1) upłynął termin ważności prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem - jeżeli dokument ten został przesłany przez organy kontroli ruchu drogowego;

2) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem nie przedstawiła w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu:

a) kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 91 ust. 2 pkt 1 lit. a,

b) praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, o którym mowa w art. 91 ust. 2 pkt 1 lit. b,

c) kursów reedukacyjnych, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lub 5;

3) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem nie przedstawiła w wymaganym terminie orzeczenia:

a) o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 79 ust. 2,

b) o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1;

4) kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym;

4)*) kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h;

5) kierujący pojazdem silnikowym przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy przewożenia osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435), o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące.

____________

*) Zmienione brzmienie przepisu.

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.