Robert Dorosz. Nowy system organizacji egzaminów sprawdza się

/ /

Robert Dorosz. Nowy system organizacji egzaminów sprawdza się

Data publikacji: 7 stycznia 2020, 11:19
Robert Dorosz. Nowy system organizacji egzaminów sprawdza się Robert Dorosz, egzaminator, Egzaminator Nadzorujący w WORD w Tarnowie (fot. Jolanta Michasiewicz)

9 osób, a nie 8 maksymalnie będzie mógł przeegzaminować egzaminator w ciągu doby. Autorzy tekstów kolejny raz nie odrobili poprawnie zadania!

Nowy rok przyniósł kolejne zmiany w rozporządzeniu dotyczącym egzaminowania. Kolejny raz w mediach podaje się nie do końca prawdziwe informacje. Zastanawiam się czy tak ciężko jest zaglądnąć twórcom  tekstów do aktu prawnego, na który przecież powołują się powołują?

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. poz. 1206 w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach - bo o nim piszą i na nie powołują się media - wyraźnie określa liczbę tych osób.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku tak naprawdę dotyczą koordynacji, planowania i ograniczenia liczby osób przydzielanych egzaminatorowi w ośmiogodzinnym cyklu dnia pracy.

Aby zrozumieć tę zmianę należy wspomnieć, iż do 31 grudnia 2019 roku jeden egzaminator mógł przeprowadzić na kategorię B prawa jazdy np. 12 egzaminów praktycznych w ciągu ośmiu godzin pracy, a drugi tylko osiem w tym samym czasie. Zależało to w głównej mierze od wyniku egzaminu na placu manewrowym i w ruchu drogowym jakie uzyskiwały osoby egzaminowane .Teraz każdy z nich będzie miał zaplanowane nie więcej niż 9 osób w ciągu ośmiu godzin pracy na dobę.

Oznacza to , iż każdy z nich bez względu na wyniki egzaminu uzyskane przez osoby zdające (pozytywne czy negatywne) będzie miał zaplanowaną i przydzieloną jednakową liczbę osób w ciągu dnia tj. nie więcej niż 9. Będzie to zależało od WORD-ów i ich infrastruktury. W dużych miastach - gdzie jest duże natężenie ruchu drogowego – dotychczas ta liczba była mniejsza. Sądzę, iż właśnie tak pozostanie. Będzie to w granicach np. 7 zdających dla każdego egzaminatora.

Ta zmiana oznacz, iż nie będzie przypadków o jakich pisałem powyżej, tzn. że jeden egzaminator przeprowadzi egzamin 12, a drugi 8 osób. a Powtórzę - od 1 stycznia br. każdy z nich będzie miał zaplanowaną do przeegzaminowania jednakową liczbę osób w ciągu doby – cały czas mówię o egzaminie praktycznym na kategorię B prawa jazdy.

Egzaminy będą ustalane w czasie nie krótszym niż co 50 minut. Można śmiało powiedzieć, iż godziny egzaminów praktycznych na kategorię B będą podobne w całej Polsce. Zależeć to będzie od której godziny ośrodek egzaminowania rozpoczyna pracę. Iloma pasami ruchu i egzaminatorami dysponuje w danym dniu. Dla przykładu poniżej przygotowałem dwa schematy pracy: jeden od godziny 7, a drugi od 7.30. Przykładowy WORD ma w danym dniu 4 pasy ruchu i 8 egzaminatorów. Podzielono egzaminatorów na dwie grupy po 4, aby nie dochodziło do wzajemnego blokowania pasów ruchu. Przykład przypominam dotyczy egzaminu państwowego na kategorii B prawa jazdy.

Podsumowując powyższe rozważania i przechodząc do kolejnych przywołam zapisy z w/w rozporządzenia:

§ 13. 1. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego jest: (…)

5)  przydzielenie przed każdym egzaminem państwowym egzaminatorom wyznaczonym do przeprowadzenia egzaminów państwowych osób zakwalifikowanych na egzamin; przydzielenie odbywa się poprzez losowy dobór osoby egzaminowanej do egzaminatora, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania; nadzór nad przydzieleniem sprawuje koordynator lub egzaminator nadzorujący; w przypadku awarii systemu dopuszcza się ręczny losowy dobór osób egzaminowanych do egzaminatorów; (…)

3.Osoby egzaminowane przydziela się egzaminatorom z zachowaniem następujących warunków:

1) osoba egzaminowana rozpoczyna część teoretyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 4, uwzględniając możliwość późniejszego jego rozpoczęcia, jednak nie więcej niż 15 minut;

2) osoba egzaminowana rozpoczyna część praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 4, uwzględniając możliwość późniejszego jego rozpoczęcia, jednak nie więcej niż 15 minut;

3) egzaminatorowi przydziela się:

a) nie więcej niż dziewięć części praktycznych egzaminów państwowych w ciągu doby, a w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii:

- B+E, C1, C nie więcej niż sześć części praktycznych egzaminów państwowych w ciągu doby,

- C1+E, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T oraz pozwolenia nie więcej niż pięć części praktycznych egzaminów państwowych w ciągu doby,

b) maksymalnie jedną część praktyczną egzaminu państwowego w ciągu pięćdziesięciu minut - w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B,

c) maksymalnie jedną część praktyczną egzaminu państwowego w ciągu godziny i piętnastu minut - w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1, A2, B+E, C, C1, T,

d) maksymalnie jedną część praktyczną egzaminu państwowego w ciągu godziny i trzydziestu minut - w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E oraz pozwolenia

- nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM;

4) egzaminator przeprowadza egzaminy w zakresie części praktycznej egzaminu nie więcej niż przez osiem godzin na dobę.

Jest jednak zapis mówiący, iż liczba ta  może wzrosnąć do 10 osób na, ale tylko w pewnych przypadkach losowych które podaje poniżej.

§ 13. (…) 5. W sytuacjach losowych dopuszcza się zwiększenie liczby części praktycznych egzaminów państwowych przydzielonych egzaminatorowi w ciągu doby do dziesięciu. Za sytuacje losowe uznaje się w szczególności:

1) nieplanowaną nieobecność egzaminatora, dla którego była zaplanowana praca;

2) nieobecność osoby zapisanej na egzamin;

3) przedłużony ze względu na warunki pogodowe lub nietypowe sytuacje drogowe ponad czas określony w ust. 3 pkt 3 czas trwania egzaminów realizowanych przez pozostałych zaplanowanych do pracy egzaminatorów.

Jak widać z powyższych zapisów inna liczba osób do egzaminowania będzie planowana na inne niż B kategorie prawa jazdy. Wiąże się to z innym czasem trwania tych egzaminów. Maksymalnie 5 egzaminów będzie można zaplanować na egzaminatora na kategorie: D - autobus i C+ E - samochód ciężarowy z przyczepą lub ciągnik siodłowy z naczepą. Przy tym ostatnim zespole należy wspomnieć, że od nowego roku uległy również zmianie stanowiska egzaminacyjne. Zostały powiększone - co ułatwi osobom egzaminowanym zaliczyć plac manewrowy. Egzaminy są planowane co półtorej godziny.

Przy pozostałych kategoriach tj.: A1, A2, A, C, C1, B+E i T będzie można zaplanować maksymalnie 6 egzaminów; co godzinę i piętnaście minut.

Poniższe schematy przedstawiają takie planowanie:

Może również dochodzić do zamiany kategorii miedzy egzaminatorami w ciągu dnia. Przykładowo  egzaminator przeegzaminował w 8 godzinach swojej pracy 3 osoby na kat. C i 4 na kat. B. Należy pamiętać, iż w ciągu 8 godzin liczba osób egzaminowanych nie może przekroczyć 9. Nad tym czuwa już system wykorzystywany przez WORD-y.

Po pierwszych dniach obowiązywania nowego rozporządzenia możemy powiedzieć, iż nowy system planowania i przydzielania osób do egzaminowania sprawdza się dobrze. Problem powstaje, gdy dochodzi np. do nieobecności egzaminatora. Ale tu odpowiednia strategia w zarządzaniu ośrodkami i zatrudnianiu egzaminatorów skutecznie rozwiąże te problemy.

Trzeba powiedzieć głośno, iż Ministerstwo podjęło kolejny dobry krok!

Robert Dorosz (Tarnów)

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.