"Ronda" da się lubić…

Data publikacji: 14 czerwca 2013, 21:15
Autor: Mariusz Sztal

Z moich obserwacji, podczas codziennej pracy, wynika, że jednym z trudniejszych zadań, jakie czekają kandydatów na kierowców, podczas części praktycznej egzaminu, jest przejazd przez skrzyżowanie, na którym ruch odbywa się wokół wyspy. Najpowszechniej spotykane są skrzyżowania o ruchu okrężnym, oznaczone na wlocie znakiem A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu) w połączeniu ze znakiem C-12 (ruch okrężny). W dzisiejszym artykule podejmę problematykę owych skrzyżowań i postaram się odnieść do najczęściej pojawiających się wątpliwości związanych z tą tematyką.

Na początek odwołam się do definicji skrzyżowania, jako przecięcia się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenia lub rozwidlenia, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia. Z tego wynika, żeskrzyżowanie z ruchem okrężnym, pomimo że jego geometria odbiega nieco od klasycznej formy skrzyżowania, jest również wpisane w przytoczoną definicję. Niejednokrotnie jest to jednak kwestia sporna, podlegająca często polemice, z mojego punktu widzenia, zupełnie zbędnej. Z oznakowania wynika, że mamy do czynienia z jednym skrzyżowaniem. Stanowisko zakładające występowanie na rondzie wielu skrzyżowań, a konkretnie tylu, ile jest wlotów i wylotów, nie znajduje uzasadnienia merytorycznego ani potwierdzenia w istniejącym oznakowaniu.

Wracając jednak do meritum, symbioza znaków A-7 i C-12, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowi pierwszeństwo przejazdu dla pojazdów znajdujących się na przedmiotowym skrzyżowaniu przed tymi na nie wjeżdżającymi. Bez wątpienia, zaletą takiego skrzyżowania jest stosunkowo niewielka liczba miejsc przecinania się kierunków ruchu. Tym samym, ryzyko ewentualnej kolizji na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym, w porównaniu do skrzyżowań klasycznych, jest również znacznie mniejsze. Ponadto każdy kierujący zbliżając się do takiego skrzyżowania powinien zachować szczególną ostrożność i rozwagę. Po pierwsze, jechać z odpowiednio mniejszą prędkością - wynika to zarówno z obowiązku upewnienia się o możliwości wjazdu na takie skrzyżowanie, ewentualnego ustąpienia pierwszeństwa innym uczestnikom oraz często z racji samej geometrii skrzyżowania.

Na początek skrzyżowanie o ruchu okrężnym, posiadające po jednym pasie dla każdego kierunku oraz jednym pasie wokół wyspy. Moje doświadczenia pokazują, że z takim rozwiązaniem zdający nie mają problemów, gdyż tzw. miejsc kolizyjnych występuje tutaj najmniej, a jedyna trudność związana z przejazdem to umiejętność oceny obszaru wjazdu na takie skrzyżowanie. Natomiast znacznie więcej problemów adepci mają ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym, na którym są po dwa pasy przy wjeździe z każdej strony, dwa wokół wyspy i po dwa zjazdowe w każdym kierunku. Zbliżając się do takiego skrzyżowania należy jak najwcześniej określić kierunek swojej jazdy, a co za tym idzie, zająć odpowiedni pas, stosując się przy tym do ewentualnych znaków zezwalających na poruszanie się w określonym kierunku z danego pasa bądź, jeśli takowe nie występują, należy zastosować przepis art.22 ust.2 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:

1) do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo;

2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo.) i ewentualnie ust.3 w zależności od gabarytu pojazdu jakim się poruszamy.

Z przytoczonego zapisu wynika, że jazda na wprost odbywać się może zarówno z prawego jak i lewego pasa.

Po zajęciu właściwej pozycji przed skrzyżowaniem należy właściwie zasygnalizować swój zamiar. Chcąc skręcić w prawo - używając prawego kierunkowskazu, w lewo czy zawracając - lewego, natomiast jazda na wprost nie wiąże się z koniecznością używania kierunkowskazów przy wjeździe na takie skrzyżowanie, czyli dokładnie tak samo jak w przypadku klasycznych skrzyżowań. Niezwykle istotne jest prowadzenie obserwacji nie tylko względem pojazdów znajdujących się już na skrzyżowaniu, lecz także tych, jadących sąsiednim pasem. O ile skręt w prawo lub jazda na wprost prawym pasem ruchu jest manewrem stosunkowo łatwym, o tyle przejazd w każdym innym kierunku, a także na wprost pasem lewym niesie ze sobą znacznie większe ryzyko. Związane jest ono z wyjazdem ze skrzyżowania z pasa wewnętrznego i co za tym idzie koniecznością ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom, które w tym samym czasie mogą się znaleźć na pasie zewnętrznym i z którymi nasz tor jazdy się krzyżuje. Aby móc wyjechać ze skrzyżowania w sposób bezpieczny, należy swój zamiar poprzedzić zasygnalizowaniem zjazdu prawym kierunkowskazem będąc na wysokości wjazdu poprzedzającego nasz wyjazd. Z formalno-prawnego punktu widzenia nie ma bezwzględnego obowiązku sygnalizowania zjazdu z ronda, gdyż nie jest to zmiana kierunku jazdy a jedynie zmiana kierunku ruchu. Jednak w określonych warunkach konieczność wykonania tej czynności może być podyktowana przepisem art. 3 w zakresie uczynienia go bardziej bezpiecznym. Sygnalizowanie wyjazdu ze skrzyżowania poinformuje innych kierujących o naszym zamiarze a także, co niezwykle istotne, również pieszych przechodzących przez jezdnię w którą chcemy wyjechać. Kierujący, zamierzający wjechać na skrzyżowanie z drogi w którą my wyjeżdżamy, także będzie doinformowany i dzięki temu usprawnimy ruch. Moim zdaniem, należy unikać zmiany pasa na płaszczyźnie skrzyżowania, jeśli nie jest to niezbędne, gdyż martwe pole podczas obserwacji otoczenia pojazdu poruszającego się po okręgu jest proporcjonalnie większe, niż podczas jazdy na wprost, a to oznacza jeszcze większe ryzyko związane ze zmianą pasa. Niestety zdarza się że niekiedy wręcz zmuszeni jesteśmy do zmiany pasa na skrzyżowaniu, a wynika to z mniejszej ilości pasów na jezdni wylotowej niż wokół wyspy.

Podsumowując, pamiętajmy zatem, aby podczas poruszania się po skrzyżowaniu o ruchu okrężnym stosować się do kilku podstawowych zasad:

 1. określmy odpowiednio wcześnie zamierzony kierunek jazdy i dobierzmy właściwie pas ruchu;
 2. zasygnalizujmy swoje zamiary poprzez właściwe użycie kierunkowskazu;
 3. bacznie obserwujmy skrzyżowanie i jego otoczenie;
 4. zmieniajmy pas tylko wtedy, gdy jest to konieczne;
 5. bacznie obserwujmy pieszych znajdujących się w pobliżu jezdni, na którą zamierzamy wyjechać.

Pomimo wielu pozytywnych aspektów pod względem użytkowania kompaktowe skrzyżowania o ruchu okrężnym mają również swoje wady. Moim zdaniem znacznie lepszym rozwiązaniem odnoszącym się do skrzyżowań z ruchem okrężnym, rozwiązaniem szybszym i bezpieczniejszym są tak zwane ronda „turbinowe”. Ale to temat do kolejnych rozważań.

 

 Mariusz Sztal, egzaminator w WORD w Warszawie.

Absolwent Wydziału Transportu radomskiej Politechniki, w latach 2004-2009 instruktor nauki jazdy, od 2009 roku egzaminator w WORD Warszawa. Idealista, pasjonat wszelkich zagadnień mających na celu poprawę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Komentarze

 1. CZYTAJNIAK

  CZYTAJNIAK   30 października 2018, 12:50

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Pan Sztal pisze: Na początek odwołam się do definicji skrzyżowania, jako przecięcia się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenia lub rozwidlenia, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia i z tego wyciąga wniosek, że skrzyżowanie z ruchem okrężnym, pomimo że jego geometria odbiega nieco od klasycznej formy skrzyżowania, jest również wpisane w przytoczoną definicję. Czy aby na pewno? Należy tu dodać, że definicja skrzyżowania wg prawa europejskiego mówi, że skrzyżowaniem jest KAŻDE przecięcie, połączenie lub rozwidlenie dróg w tym samym poziomie, łącznie z obszarem, utworzonym przez takie przecięcie, połączenie lub rozwidlenie. Innymi słowy skrzyżowaniem jest nie tylko miejsce na krzyżujących się drogach lub ulicach, ale także wspólny obszar obejmujący powierzchnie ich jezdni ograniczone liniami przenikania. Skrzyżowaniem nie może być zatem żaden obiekt złożony z oddalonych DOWOLNIE od siebie miejscami przecięcia, połączenia lub rozwidlenia wydzielonych pasów terenu posiadających jezdnię, i nie jest. Np. na biegnącej dookoła placu lub rynku w mieście ulicy mamy tyle skrzyżowań ile jest wlotów i wylotów z palcu lub rynku. Nie ulega wątpliwości, że kierujący pojazdem jadąc dookoła rynku, placu lub np. budynków, po jedno lub dwukierunkowej jezdni, kolejno pokonuje te skrzyżowania i łączące je ulice lub drogi o dowolnej długości. Dalej Pan Sztal stwierdza, że z oznakowania wynika, że mamy do czynienia z jednym skrzyżowaniem. Skąd ten wniosek? O tym, że skrzyżowanie, w naszym systemie prawnym, gdyż w prawie europejskim nie ma tych wyłączeń, jest nim rzeczywiście, decyduje tylko to, że droga twarda nie krzyżuje się w danym miejscu z drogą gruntową, stanowiącą dojazd do do obiektu lub drogą wewnętrzną. Żadne inne kryteria, także dotyczące organizacji ruchu na skrzyżowaniu, czyli jego oznakowanie, nie decydują o tym czy dane skrzyżowanie jest nim czy nie, a tym bardziej o tym, że kilka osobnych skrzyżowań po oznakowaniu staje się jednym.

 2. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   17 października 2016, 23:29

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  To poproszę jeszcze definicję skrzyżowań w kształcie Y K T itp

 3. OBSERWATOREX

  OBSERWATOREX   17 października 2016, 20:26

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  XxxzłośliwyBrak definicji ronda powoduje wzrost agresji dyskutantów. Ależ jest definicja skrzyżowania o ruchu okrężnym - patrz §36.1. §36.1 dotyczy znaku C-12 "ruch okrężny" i jego dyspozycji. Nie ma tam mowy o RONDZIE, podobnie jak nie ma o nim mowy w ustawie PoRD i Konwencji wiedeńskiej. Nigdzie też nie ma definicji "skrzyżowania o ruchu okrężnym" więc twierdzenie, że są to synonimy jest wyssanym z palca WYMYSŁEM IGNORANTÓW.

 4. Xxx

  Xxx   15 października 2016, 19:32

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  złośliwyBrak definicji ronda powoduje wzrost agresji dyskutantów. Tak naprawdę to nie wiadomo co to jest rondo. Czy rondo to przecięcie się dwóch dróg.... ? A może rondo to przecięcie kilku dróg dolotowych w wyniku którego powstał określony rodzaj skrzyżowania? Jest jeszcze jedna teoria reprezentowana przez nielicznych. Rondo to zespół skrzyżowań powstały na skutek przecięcia się dróg dolotowych z drogą na której ruch odbywa się dookoła wyspy centralnej, chyba że znaki stanowią inaczej. Gdyby taki zapis istniał w artykule 2 to nasze dyskusje nie miały by sensu. Wyjaśniła by się sprawa używania kierunkowskazu i zasad pierwszeństwa. Skończyłaby się sytuacja że w jednej miejscowości po rondzie jeździ się z kierunkowskazem a w drugiej nie. Emocje są nie wskazane. Trzeba po prostu doprecyzować definicję ronda.. Ależ jest definicja skrzyżowania o ruchu okrężnym - patrz §36.1.

 5. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   10 października 2016, 08:10

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Brak czytania ze zrozumieniem u Rysia powoduję opad rąk i nie tylko.

 6. OBSERWATOREX

  OBSERWATOREX   9 października 2016, 13:49

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  złośliwyBrak definicji ronda powoduje wzrost agresji dyskutantów. Tak naprawdę to nie wiadomo co to jest rondo. Bardzo dziękuję za udział w dyskusji. Proszę sobie odpowiedzieć na takie pytania. 1. Czy w ustawie PoRD mamy definicję jakiegokolwiek PLACU i dla niego jakieś określone specjalne zasady ruchu? 2. Jak nazywa się okrągły lub owalny plac niezależnie od jego organizacji ruchu? 3. Jak wg ustawy PoRD nazywa się połączenie drogi posiadającej jezdnię z inną drogą posiadającą jezdnię? 4. Czy jakąś inną nazwę pod względem zasad ruchu nosi połączenie drogi podporządkowanej z drogą z pierwszeństwem posiadającą jezdnię jednokierunkową? 5. Czy w ustawie mamy definicję "skrzyżowania o przesuniętych wlotach" albo z kilkoma drogami dolotowymi po tej samej stronie drogi czy każde z nich to osobne "skrzyżowanie" wg art. 2.10 ustawy PoRD? 6. Czy to, że jednokierunkowa droga z pierwszeństwem z wlotami po prawej stronie będzie biegła prosto lub po łuku spowoduje, że te połączenia dróg nawet gdy będą ze sobą sąsiadować przestaną istnieć? Czy w ustawie PoRD jest mowa o zależności ogólnych zasad ruchu na "skrzyżowaniu" od promienia łuku drogi? 7. Jakim znakiem drogowym na drodze dolotowej można powiadomić kierującego, że wjeżdża on na jednokierunkową jezdnię która biegnie okrężnie czyli w kółko po sekwencji łuków w lewo wokół wyłączonej z ruchu wyspy lub placu i na której nie będzie znaków D-3? 8. Jakim znakiem trzeba powiadomić na wlocie kierującego, że ta okrężnie biegnąca jezdnia bardziej lub mniej okrągła, np. o kształcie podpaski, jest uprzywilejowana? 9. Czy jak te dwa znaki zobaczy kierujący na wlocie to ma oczekiwać na tej uprzywilejowanej drodze znaków D-1 lub A-6? 10. Czy w ustawie PoRD nie podano zasad zmiany pasa ruchu i skrętu w prawo z jednej drogi na inną drogę? 11. Są potrzebne tu jakieś inne przepisy? Pozdrawiam.

 7. złośliwy

  złośliwy   9 października 2016, 08:29

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Brak definicji ronda powoduje wzrost agresji dyskutantów. Tak naprawdę to nie wiadomo co to jest rondo. Czy rondo to przecięcie się dwóch dróg.... ? A może rondo to przecięcie kilku dróg dolotowych w wyniku którego powstał określony rodzaj skrzyżowania? Jest jeszcze jedna teoria reprezentowana przez nielicznych. Rondo to zespół skrzyżowań powstały na skutek przecięcia się dróg dolotowych z drogą na której ruch odbywa się dookoła wyspy centralnej, chyba że znaki stanowią inaczej. Gdyby taki zapis istniał w artykule 2 to nasze dyskusje nie miały by sensu. Wyjaśniła by się sprawa używania kierunkowskazu i zasad pierwszeństwa. Skończyłaby się sytuacja że w jednej miejscowości po rondzie jeździ się z kierunkowskazem a w drugiej nie. Emocje są nie wskazane. Trzeba po prostu doprecyzować definicję ronda..

 8. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   8 października 2016, 22:56

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Czytam ze zrozumieniem twoje brednie i dlatego z czystym sumieniem mogę określić ciebie jako dyplomowanego przygłupa, sfrustrowanego chama, który bezpodstawnie obraża egzaminatorów. Nawet nie jesteś po nich wart posprzątać. Co do czytania ze zrozumieniem..ile razy jeszcze mam ci przygłupie napisać w jakim sensie używałem określenia "rondo" ? I ty chcesz dyskutować o przepisach skoro tego nie możesz pojąć ??? Cieszy mnie, że ci poblokowali konta. Do podstawówki...

 9. OBSERWATOREX

  OBSERWATOREX   8 października 2016, 10:59

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Robert ProkopiukPodaję ci, że pisałem o rondzie jako SoRO w ujęciu "potocznym" Kiedy się nauczysz czytać ze zrozumieniem ? Nie masz już innych argumenTUFF ??? Moje pytania są wynikiem twoich kretyńskich wywodów. Podaj, gdzie jest napisane o drodze jednokierunkowej na SoRO ? Umiesz ty czytać ze zrozumieniem ? Masz pojęcie co oznacza określenie SKRZYŻOWANIE w paragrafie 36 ? Również nie masz pojęcia co oznacza C-9, C-10 czy C-11 C-11 to właściwy znak dla ciebie. Zanim zaczniesz hejtować najpierw przeczytaj mego posta, a jak już czytasz to czytaj ZE ZROZUMIENIEM . Potocznie taki osobnik jak ty nazywany jest debilem ale i ja i ty wiesz, że to nie jest prawdą. Jesteś zawodowym hejterem na usługach tego forum któremu nikt nie blokuje konta tak jak to czyni innym. "Skrzyżowanie o ruchu okrężnym" to określenie w związku z zasadami ruchu przy organizacji ruchu wg zasad "ruchu okrężnego". Określenie RONDO to nazwa obiektu budownictwa drogowego i człon jego nazwy własnej co nie ma żadnego związku z zasadami ruchu, gdyż taki obiekt może być zorganizowany w dowolny sposób.

 10. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   8 października 2016, 08:27

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Podaję ci, że pisałem o rondzie jako SoRO w ujęciu "potocznym" Kiedy się nauczysz czytać ze zrozumieniem ? Nie masz już innych argumenTUFF ??? Moje pytania są wynikiem twoich kretyńskich wywodów. Podaj, gdzie jest napisane o drodze jednokierunkowej na SoRO ? Umiesz ty czytać ze zrozumieniem ? Masz pojęcie co oznacza określenie SKRZYŻOWANIE w paragrafie 36 ? Również nie masz pojęcia co oznacza C-9, C-10 czy C-11

Dodaj komentarz

Twój komentarz został wysłany do Moderatora. Zostanie opublikowany po akceptacji przez Administratorów portalu. Jeżeli chcesz uczestniczyć w dyskusji i publikować swoje opinie bez opóźnień zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w portalu.
Wystąpił błąd podczas dodawania komentarza.
Komentujesz artykuł jako Gość. Twój adres IP będzie zapisany do wiadomości administratora serwisu L-instruktor. Kontynuując zgadzasz się na ten warunek. Zaloguj się, aby Twój komentarz był od razu widoczny.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.