Są obiecane zmiany rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców

/ /

Są obiecane zmiany rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców

Data publikacji: 13 lipca 2022, 10:29
Są obiecane zmiany rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców (fot. Jolanta Michasiewicz)

W Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury [kliknij] w dniu wczorajszym opublikowano Projekt rozporządzenia (z dnia 7 lipca br.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy [kliknij]. Autorzy nowelizacji proponują 15 zmian oczekiwanych i wielokrotnie postulowanych przez środowisko szkoleniowców.

W ocenie skutków regulacji znajdujemy informację dotyczącą zakresu proponowanych zmian: Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. poz. 739), wynikające z potrzeby poprawienia procesu szkolenia i egzaminowania kierowców zamierzających wykonywać i wykonujących przewóz drogowy. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Projekt rozporządzenia obejmuje następujące zmiany:

1) możliwość przeprowadzenia ćwiczeń i zajęć praktycznych po zakończeniu zajęć teoretycznych;

2) upoważnienie pracowników ośrodka szkolenia do czynności przewidzianych dla kierowników ośrodka szkolenia;

3) doprecyzowanie dla kogo jest dedykowane szkolenie okresowe;

4) popieranie profilu kierowcy zawodowego bez konieczności składania podpisu elektronicznego;

5) odejście od modułowego prowadzenia szkoleń okresowych w formie kursu okresowego;

6) zmiana redakcyjna w zakresie przepisu dotyczącego prowadzenia zajęć praktycznych przy użyciu symulatora do jazdy w warunkach specjalnych;

7) zwolnienie z modułu szkoleniowego również w zakresie szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć;

8) zmniejszenie wymiaru godzinowego szkolenia okresowego jedynie w zakresie bloku C;

9) wydanie przez ośrodek szkolenia zaświadczenia o uzyskaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej;

10) usunięcie ograniczenia zw. z barierą językową w zakresie obecności tłumacza przysięgłego i tłumacza

języka migowego na teście kwalifikacyjnym;

11) umożliwienie wydania papierowych świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzających ukończenie szkolenia okresowego wydanych dla osób, które rozpoczęły, ale nie zakończyły tego szkolenia przed 6 kwietnia br. oraz możliwość wydania prawa jazdy z kodem 95 lub karty kwalifikacji kierowcy na podstawie tych świadectw.

12) uzupełnienie działu w zakresie bloku D;

13) zmiana w programie kursu kwalifikacyjnego;

14) zmiana nomenklatury w zakresie „temat” / „zagadnienie” stosowanej podczas kursów kwalifikacyjnych; zmiana brzmienia tematu 1.4.10 i 1.5.10 realizowanego podczas kursów kwalifikacyjnych;

15) korekty porządkujące w załącznikach rozporządzenia

Do szkoleń okresowych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie proponowanego rozporządzenia mają być stosowane przepisy tego rozporządzenia. Wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 19 lit. c (tabela nr 3 - załącznika nr 1. Zakres tematyczny i czas trwania bloków programowych kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej), który ma obowiązywać po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Projekt przekazano do uzgodnień resortowych.

 

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.