Światełko w tunelu

Data publikacji: 19 kwietnia 2013, 09:43

Egzaminy na pojazdach OSK. Zmiany w e-learningu. Podpisywanie raportów dla starostw profilem e-PUAP. Brzmi jak sen? Być może wkrótce taka będzie rzeczywistość. Publikujemy notatkę z wnioskami organizacji środowiska szkoleniowego zaakceptowanymi przez wiceministra Jarmuziewicza

O spotkaniach tzw. "specgrupy" czyli organizacji branżowych (OIGOSK, PIGOSK, PFSSK i LOK) z przedstawicielami ministerstwa transportu pisaliśmy na łamach L-instruktora wielokrotnie. Owocem tych spotkań (20, 25 i 28 marca br.) jest notatka dla wiceministra TBiGM Tadeusza Jarmuziewicza. Dokument dotyczy prac nad zmianą przepisów dotyczących szkolenia i wydawania praw jazdy. Postulaty zgłoszone przez organizacje branży szkoleniowej zostały rozpatrzone. Nie wszystkie pozytywnie. Te, które nie zostały zaakceptowane zaznaczyliśmy na czerwono.

Już na samym początku analiza notatki przysparza powodów do zastanowienia.
W pierwszym punkcie czytamy żądanie udostępnienia e-learningu wszystkim OSK.

Odpowiedź strony rządowej jest jednak niejasna:
"(...) najwłaściwszym rozwiązaniem jest likwidacja możliwości prowadzenia zajęć (...) metodą e-learningową w procesie kształcenia kandydatów na kierowców"

Proponowane rozwiązanie proponuje się przyjąć do realizacji, ale nie wskazuje się które?

Rozwagę pozostałej treści dokumentu pozostawiamy Czytelnikom i zapraszamy do komentowania ustaleń podjętych z ministerstwem.

1. Żądamy możliwości korzystania z metody e-learning dla wszystkich OSK.

W trakcie spotkania strona społeczna wskazała, że najwłaściwszym rozwiązaniem jest likwidacja możliwości prowadzenia zajęć teoretycznych metodą e-learningową w procesie kształcenia kandydatów na kierowców.
Zaproponowane rozwiązanie proponujemy przyjąć do realizacji.

2. Żądamy umożliwienia tworzenia "Super OSK" w zakresie posiadanych kategorii.

Postulat może zostać uwzględniony w całości, jednakże wskazano na konieczność dostosowania przepisów ustawy i rozporządzeń w zakresie ustalenia podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzanie corocznych warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy.
Negatywne stanowisko w tym zakresie uwzględnienia postulatu wyraził przedstawiciel Ligi Obrony Kraju.
Zaproponowane rozwiązanie proponujemy przyjąć do realizacji z uwzględnieniem konieczności zmiany przepisów w zakresie szkolenia instruktorów nauki jazdy

3. Żądamy ograniczenia biurokracji i funkcjonowania PKK bez udziału szkół jazdy.

Postulat może być uwzględniony w części. Stwierdzono, że nie można zrezygnować z elektronicznego obiegu dokumentów w procesie kształcenia kandydatów na kierowców, a w szczególności z obsługi Profilu Kandydata na Kierowcę przez ośrodki szkolenia kierowców.
W celu realizacji postulatu:

 1. należy ograniczyć obowiązek zgłaszania kursów i zajęć przez ośrodki szkolenia kierowców jedynie do informowania o terminie, czasie i miejscu prowadzenia pierwszych zajęć teoretycznych
 2. należy rozważyć czy ze względu na działający system teleinformatyczny w tym PKK, konieczne jest informowanie starosty o zakończeniu szkolenia osób w ośrodku szkolenia kandydatów na kierowców
 3. należy umożliwić dokonywanie przekazania wszelkich informacji do starosty przez przedsiębiorców drogą elektroniczną poprzez wskazanie możliwości podpisywania tych informacji i zgłoszeń np. poprzez profil zaufany e-PUAP,
 4. należy umożliwić wykorzystanie profilu zaufanego e-PUAP w systemie obsługującym PKK,
 5. należy ugruntować organom wydającym prawo jazdy zasadę, że sprawy związane z uzyskiwaniem uprawnień do kierowania pojazdami realizuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania a nie zameldowania - w tym zakresie niezbędne jest spotkanie z przedstawicielami starostw,
 6. należy umożliwić złożenie dokumentacji związanej z uzyskiwaniem uprawnień do kierowania pojazdami przez pełnomocnika,
 7. należy tak dostosować przepisy aby wszystkie oryginały dokumentów przedkładane przez osobę ubiegającą się o uprawnienia do kierowania pojazdami pozostawały u osoby występującej z wnioskiem o wydanie prawa jazdy,
 8. należy rozważyć wycofanie się z obowiązku zgłaszania egzaminu wewnętrznego ze względu na i tak ograniczone możliwości prowadzenia kontroli przez organy nadzoru wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zaproponowane rozwiązanie proponujemy przyjąć do realizacji z uwzględnieniem ww. uwag.

4. Żądamy upublicznienia pytań egzaminu teoretycznego i nadzoru organu państwowego nad ich treścią.

Postulat może być uwzględniony częściowo poprzez podjęcie przez resort działań zmierzających do wypracowania mechanizmu formalnego lub prawnego nadzoru nad treściami wchodzącymi w skład pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy.
Ustalono, że upublicznienie "pytań" stosowanych na egzaminie nie wpłynęłoby pozytywnie na jakość szkolenia kandydatów na kierowców.
Dodatkowo wskazano, że w przypadku podjęcia decyzji o upublicznieniu części "pytań" musi się to odbyć ze wskazaniem, że upublicznione pytania nie muszą być wykorzystywane do przeprowadzania egzaminu państwowego.
Zaproponowane rozwiązanie proponujemy przyjąć do realizacji z uwzględnieniem ww. uwag.

5. Żądamy przywrócenia obowiązkowych szkoleń dodatkowych.

Postulat nie może być zrealizowany ze względu na wcześniej występujące negatywne zjawiska w zakresie obowiązkowych szkoleń dodatkowych po 3 niezdanych egzaminach.

6. Żądamy możliwości zdawania egzaminu wszystkich kategorii na pojazdach WORD i OSK.

Postulat może być uwzględniony w całości. W celu jego realizacji niezbędne jest uwzględnienie następujących zagadnień:

 1. wprowadzenie możliwości przeprowadzenia egzaminu państwowego na wniosek osoby egzaminowanej pojazdem przez nią wskazanym będącym w dyspozycji OSK, w którym odbywa szkolenie,
 2. wprowadzenie możliwości odmówienia przez OSK udostępnienia pojazdu do przeprowadzania egzaminu maksymalnie na 5 dni przed egzaminem oraz związanego z tym obowiązku informowania osoby egzaminowanej,
 3. wprowadzenie przepisów określających odpowiedzialność, w tym finansową, ośrodka szkolenia kierowców, który nie podstawił pojazdu na egzamin,
 4. wprowadzenie zasady, że w przypadku wyznaczenia egzaminu teoretycznego i praktycznego w jednym dniu i niezdania przez osobę egzaminowaną egzaminu teoretycznego koszty podstawienia samochodu leżą po stronie OSK,
 5. określenie zróżnicowanej opłaty za egzamin w przypadku egzaminu odbywającego się na pojeździe OSK i WORD,
 6. wprowadzenie wymagań do warunków technicznych dla pojazdów do nauki jazdy w zakresie ich wyposażenia w urządzenia rejestrujące przebieg egzaminu, z możliwością zgrania tuż po egzaminie nagrania dla WORD,
 7. wprowadzenie możliwości udziału przedstawicieli organizacji w tworzeniu przez WORD siwz-u dla nowych pojazdów kupowanych do WORD (dotychczas wyłącznie udział w komisji przetargowej)
 8. wskazanie odpowiedzialności OSK za brak nagrania podczas egzaminu i obciążenie OSK kosztami powtórzenia egzaminu państwowego.

Dalsze prace powinny być prowadzone w porozumieniu ze środowiskiem WORD. Zaproponowane rozwiązanie proponujemy przyjąć do realizacji z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa powyżej

7. Żądamy jasnego podziału obowiązków - OSK szkolą, WORD-y egzaminują.

Postulat ten powinien być uwzględniony w zakresie jednoznacznego wskazania zakazu prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców przez WORD w art. 117 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

8. Żądamy ustalenia urzędowej ceny minimalnej za godzinę szkolenia.

Postulat nie może być uwzględniony ze względu na to, że aktualnie działalność w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców jest prowadzona w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z zachowaniem rynkowych zasad prowadzenia tej działalności.

9. Żądamy wydania uprawnień osobom, które zdały egzamin państwowy kat. A, C, D przed 19 stycznia 2013 roku, a nie osiagnęły wymaganego w obecnych zapisach ustawy wieku.

Postulat nie może być uwzględniony, ponieważ nie znajduje uzasadnienia ze względu na konieczność zachowania zgodności polskich przepisów z przepisami UE.

Dodatkowo podczas spotkań przedstawiciele organizacji stwierdzili, że wskazanym byłoby wprowadzenie możliwości rozpoczęcia szkolenia dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D, D+E z uwzględnieniem niższego wieku przez osoby, które są w trakcie szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej.
Przedmiotowy postulat, ze względów społecznych powinien być uwzględniony priorytetowo.

(oryginał pisma do obejrzenia tutaj plik .pdf, ~2,3MB)

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.