Szkolenie skierowanych na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji - niedopuszczalne

/ /

Szkolenie skierowanych na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji - niedopuszczalne

Data publikacji: 3 czerwca 2020, 07:59
Szkolenie skierowanych na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji - niedopuszczalne (fot. Jolanta Michasiewicz)

- W świetle obowiązujących przepisów nie jest dopuszczalne szkolenie osób skierowanych na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. Podczas prac nad projektem ustawy zmieniającej ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw, zespół doradczy powołany przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, o którym była mowa w odpowiedzi na interpelację nr 7969 z dnia 21 listopada 2016 r., zaproponował w tym projekcie ustawy przepis umożliwiający osobom ubiegającym się o przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym, odbycie szkolenia uzupełniającego do szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy o kierujących pojazdami. Projekt ustawy został zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – z upoważnienia ministra infrastruktury informuje Rafał Weber sekretarz stanu w resorcie.

Przywołaną przez ministra interpelację wystosował Jan Łopata (interpelacja nr 5743 w sprawie stosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym – kliknij). Poseł nawiązał do własnej interpelacji z dnia 21 listopada 2016 r. (interpelacja nr 7969 w sprawie zasad stosowania przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami – kliknij) skierowanej do ówczesnego ministra infrastruktury i budownictwa oraz odpowiedzi na nią z dnia 23 grudnia 2016 r. Aktualna interpelacja odnosi się do zasad stosowania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.) w przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Wówczas też odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu Jerzy Szmit. Odnosząc się do pytania dotyczącego zakazu szkolenia kierowców, którym zatrzymano prawo jazdy informował, że celem tego przepisu jest uniemożliwienie szkolenia się osobom, które nie posiadają np. ważnych badań lekarskich. Przyznał, iż konstrukcja tego przepisu powoduje wątpliwości interpretacyjne zmierzające w kierunku zakazu szkolenia się np. osób skierowanych na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. Mając to na względzie minister dalej ocenił, że przepis ten wymaga głębszej analizy i wypracowania jego właściwego brzmienia tak, aby cel jego stosowania był jasno sprecyzowany. - Obecnie w ministerstwie infrastruktury i budownictwa pracuje powołany przez ministra zespół doradczy, którego zadaniem jest analiza i wypracowanie rozwiązań związanych z systemem uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Wskazany problem zostanie przekazany przedmiotowemu zespołowi w celu analizy i wypracowania odpowiednich zmian - podsumował.

W swojej najnowszej interpelacji poseł Jan Łopata prosił ministra o udzielenie odpowiedzi, czy w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalnym jest szkolenie osób skierowanych na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji? - W przypadku negatywnej odpowiedzi, proszę o wskazanie, jakie rekomendacje w przedmiotowym zakresie zostały przedstawione przez „zespół doradczy”, o którym mowa w odpowiedzi na moją interpelację nr 7969? – dodał.

Rafał Weber odpowiedział jak powyżej: - W świetle obowiązujących przepisów nie jest dopuszczalne szkolenie osób skierowanych na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. (jm)

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.