To tylko zastępstwo?

Data publikacji: 20 maja 2013, 09:57

Na czas nieobecności Tadeusza Jarmuziewicza minister Sławomir Nowak wprowadza w resorcie nowe porządki. Kto kogo i w jakim zakresie zastępuje? Jest zarządzenie ministra w tej sprawie. Fotel Sekretarza Stanu w zakresie polityki transportowej zajmuje obecnie Maciej Jankowski

W Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pojawiło się zarządzenie ministra Sławomira Nowaka w sprawie "tymczasowego ustalenia zakresu czynności Podsekretarzy Stanu oraz zakresu zastępowania Ministra na czas nieobecności Sekretarza Stanu".

Praktycznie wszystkie obowiązki Tadeusza Jarmuziewicza przejął na siebie Podsekretarz Stanu Maciej Jankowski. Zgodnie z zarządzeniem, z upoważnienia Ministra podejmuje on decyzje i zajmuje stanowisko w sprawie polityki transportowej, współpracy z Unią Europejską i organizacjami międzynarodowymi a także w sprawach transportu drogowego i lotnictwa. Pod nieobecność wiceministra Jarmuziewicza Maciej Jankowski odpowiada za współpracę z Sejmem i Senatem (w tym odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w ministerstwie). Do jego obowiązków należy też teraz koordynacja procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawnego i działalności legislacyjnej w Ministerstwie.

Maciej Jankowski może też z upoważnienia Ministra wystąpić o nadanie odznaczeń państwowych, nadawać i wręczać honorowe odznaki resortowe i udzielać w tym zakresie dalszych pełnomocnictw oraz reprezentować Ministra w Komitecie do Spraw Europejskich, uczestniczyć w posiedzeniach stałego komitetu Rady Ministrów i wykonywać zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Departamenty merytorycznie nadzorowane przez Macieja Jankowskiego:

  • Departament Transportu Drogowego (TD)
  • Departament Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej (TP)
  • Departament Prawny (DP)
  • Departament Lotnictwa (TL)

W imieniu Ministra, Maciej Jankowski sprawuje teraz też nadzór nad:

  • Głównym Inspektorem Transportu Drogowego,
  • Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
  • Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”,
  • Polską Agencją Żeglugi Powietrznej,
  • Instytutem Transportu Samochodowego,
  • Transportowym Dozorem Technicznym.

Maciej Jankowski urodził się w 1960 roku w Sieradzu. W latach 80-tych był działaczem solidarnościowych ruchów studenckich na Uniwersytecie Łódzkim. Z resortem transportu związany jest od 2008 roku.

fot.: MTBiGM

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.