Tylko ministerstwo może przełamać kryzys w branży

/ /

Tylko ministerstwo może przełamać kryzys w branży

Data publikacji: 14 marca 2013, 12:15
Autor: Ireneusz Frączek

Apeluję do ministerstwa o szybkie zmiany przepisów w celu ratowania Ośrodków Szkolenia Kierowców, które nie przetrzymają czwartego miesiąca bez klientów. Obecne załamanie w branży szkolenia kierowców jest wynikiem zniechęcenia kandydatów na kierowców do egzaminu państwowego. Do tego dochodzą problemy z koniecznością uzyskiwania profilu kandydata na kierowcę a potem problemy z zapisaniem się na egzamin.

Egzamin już przed zmianami był nieprzyjazny dla kursanta, ale tylko w części praktycznej. Obecnie, po zmianie formy egzaminu teoretycznego i informacjach o bardzo niskiej zdawalności i że nawet doświadczeni kierowcy nie mogą zaliczyć tego egzaminu, wydaje im się tak trudny, że nawet nie starają się szukać dobrej szkoły. Ministerstwo chcąc zmienić tą sytuacje powinno w trybie ekspresowym dać wyraźny sygnał młodym ludziom, że chcą ulżyć im w zdawaniu egzaminu eliminując z rozporządzenia o egzaminowaniu te przepisy, które służyły tylko niepotrzebnemu oblewaniu kursantów. Nie oceniały faktycznej znajomości przepisów ruchu drogowego. Proponuje kilka zmian w rozporządzeniu, które zdejmą z kursantów niepotrzebne ograniczenia. Informacja o tych zmianach spowoduje unormowanie się rynku szkoleniowego.

Po pierwsze, proponuję zmianę §12 i usunięcie punktów, które powodowały, że kursanci na łuku oblewali w pierwszej minucie jazdy. Wszyscy mają świadomość, że 90 procent osób, które oblały na tym zadaniu, nie zdało z powodu stresu. Zapisy te, podobnie jak tabela 1 z załącznika nr 2 są niezgodne z ustawą o kierujących, która przewiduje przerwanie egzaminu tylko w przypadku "gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego". Aby zupełnie ułatwić to zadanie proponuję dodanie jeszcze jednej próby w zadaniu "ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu".

Poniżej przedstawiam proponowane zmiany
(dotyczy rozporządzenia MTBiGM z dn. 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, Dz. U. 2012, poz. 995, zmiany proponowane przez autora wytłuszczone - przyp. red.)

§12.
3. Przez zachowanie osoby egzaminowanej, o którym mowa w ust. 2, rozumie się w szczególności:
 1) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
 2) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
 3) trzykrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w poz. 2-10 tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

§ 28.
1. Osoba egzaminowana uzyskuje:
 2) negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:
   a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne, w przypadku zadania w poz. 2 z tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia - trzykrotnie.

Następną zmianą jest wykreślenie z załącznika 2 do rozporządzenia tabeli nr 1. Oczywiście większość tych punktów odpowiada zachowaniu "zagrażającemu bezpośrednio życiu lub zdrowiu uczestników ruchu drogowego". Egzaminatorzy jednak bezwzględnie wykorzystują zapisy tej tabeli do oblewania za błahe błędy jak np. niezastosowanie się do znaku "stop", gdy kursant zatrzyma się trochę w niewłaściwym miejscu. Podobnie jest z "niezastosowaniem się do sygnałów świetlnych". Egzaminatorzy bezlitośnie oblewają za każde drobne nieprawidłowości np. z nieskorzystanie z sygnału S2 i czekanie do sygnału okrągłego (często kursant w stresie nie zauważa, że tam jest strzałka). Egzaminator powinien przerwać egzamin tylko w przypadku opisanym w ustawie a pozostałe złe zachowania traktować jak błędy, a nie jako rażące naruszenia. Zmiany, które proponuję spowodują, że wynik egzaminu będzie w dużo większym stopniu odzwierciedlał stopień przygotowania kursanta, a nie jego odporność psychiczną.

Ministerstwo powinno przejąć kontrolę nad pytaniami egzaminacyjnymi, ale to wymaga zmiany ustawy. Dlatego proponuję obniżyć próg wymaganych punktów na egzaminie teoretycznym do 66 (może do chwili pełnego uporządkowania pytań tak, aby były jednoznaczne i czytelne).

§19.
9. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania, co najmniej 66 punktów.

graf. własna

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.