Umowę o dzieło należy zarejestrować w ZUS

/ /

Umowę o dzieło należy zarejestrować w ZUS

Data publikacji: 28 grudnia 2020, 22:48
Umowę o dzieło należy zarejestrować w ZUS (fot. ZUS – facebook)

W dniu wczorajszym - 28. grudnia w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycja 2366 opublikowane zostało rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej wprowadzające z dniem 1 stycznia 2021 r. obowiązek rejestrowania w ZUS zawartych umów o dzieło (formularz ZUS RUD).

Już od 1 stycznia 2021 r. zawarcie umowy o dzieło należy zarejestrować w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Taką właśnie informację zobowiązany będzie przekazać płatnik składek lub osoba fizyczna, które zleciła wykonanie dzieła. Obowiązywał będzie nowy formularz ZUS RUD – Zgłoszenie umowy o dzieło. Dopuszczona będzie forma elektronicznego złożenia dokumentu – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Będzie trzeba go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło.

- Od 1 stycznia 2021 roku będziemy gotowi na możliwość przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji o zawarciu takich umów. Liczymy, że rejestr pozwoli przede wszystkim dokładniej oszacować liczbę zawieranych w Polsce umów o dzieło - zapewnia prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. - Zgromadzone w rejestrze informacje będą wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych, także do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości. To rozwiązanie ułatwi także weryfikację istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych - wskazuje szefowa ZUS.

Przepis pomieszczono w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (2020.2366), wydanego na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 266, z późn. zm.).

ZUS wydał następujący komunikat:

Od 1 stycznia 2021 r. trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło

      Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. ZUS musi prowadzić ewidencję takich umów.

      O zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zawiadamia ZUS. Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

- zawartych z własnym pracownikiem,

- wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,

- zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

      Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

      Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

Więcej o obowiązku zgłaszania do ZUS zawartych umów o dzieło

Nowy formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło):

Druk jest krótki. Dotyczy przedmiotu zlecającego dzieło, wykonawcy, samej umowy, terminu jej wykonania i przedmiotu. Składa się z części:

Instrukcja wypełniania

I. Dane zamawiającego (dane ewidencyjne płatnika: REGON, NIP, nazwę lub imię i nazwisko oraz dane adresowe).

II. Dane wykonawcy dzieła (dane ewidencyjne: PESEL lub rodzaj i numer dokumentu tożsamości, datę urodzenia oraz imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, e-mail).

III. Informacja o zawartych umowach o dzieło (data zawarcia umowy, przedmiot wykonywanej umowy, liczba zawartych umów o dzieło).

IV. Oświadczenie, w którym osoba zamawiająca wykonanie umowy o dzieło deklaruje, że podane przez nią dane są zgodne ze stanem faktycznym. W tym miejscu składany jest podpis oraz wpisywana data wniosku.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.