Wznowienie egzaminów CPC - z dniem 16. maja

/ /

Wznowienie egzaminów CPC - z dniem 16. maja

Data publikacji: 7 maja 2020, 07:39

Komunikat Instytutu Transportu Samochodowego:

Wznowienie egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym!

         W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na terenie kraju, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie wstrzymał realizację egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

         Obecnie, po wprowadzeniu przez rząd RP zmian w zakresie obostrzeń w gospodarce i życiu społecznym, Instytut podjął decyzję o wznowieniu egzaminów od dnia 16 maja 2020 r.

         W trosce o komfort i zdrowie kandydatów przystępujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, członków komisji, a także zdrowie zaangażowanych w ten proces pracowników, do egzaminu mogą przystąpić osoby po spełnieniu wymogów określonych w warunkach uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

Certyfikacja Przewoźników Drogowych

Informacje dla przewoźników drogowych, którzy zamierzają uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych. Umieszczone zostały tutaj m.in. niezbędne dokumenty, podstawa prawna certyfikacji, interpretacja przepisów, zakres wymaganej wiedzy oraz próbne testy egzaminacyjne.

UWAGA!!! Wznowienie egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym!

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na terenie kraju, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie wstrzymał realizację egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Obecnie, po wprowadzeniu przez rząd RP zmian w zakresie obostrzeń w gospodarce i życiu społecznym, Instytut podjął decyzję o wznowieniu egzaminów od dnia 16 maja 2020 r. W trosce o komfort i zdrowie kandydatów przystępujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, członków komisji, a także zdrowie zaangażowanych w ten proces pracowników, do egzaminu mogą przystąpić osoby po spełnieniu wymogów określonych w warunkach uczestnictwa.

Procedura prowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym w sytuacji zagrożenia epidemicznego chorobą zakaźną COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2:

Niniejszy dokument wprowadza zasady warunkujące prowadzenie egzaminów w wyjątkowych okolicznościach zagrożenia epidemicznego, dla osób, które uznają potrzebę wzięcia udziału w egzaminie za potrzebę uzasadnioną życiowo i niezbędną. Wszystkie osoby, dla których pilne przeprowadzenie egzaminu nie jest uwarunkowaniem koniecznym, prosimy o rozważenie powstrzymania się od uczestnictwa w egzaminie do czasu zażegnania lub zmniejszenia zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie, mając na uwadze dobro uczestników egzaminu oraz członków komisji egzaminacyjnej i innych osób zaangażowanych w ten proces, prosimy o rozważne i odpowiedzialne postępowanie i podejmowanie decyzji uwzględniając dobro społeczne.

W związku z nadzwyczajną sytuacją, związaną z zagrożeniem epidemicznym występującej choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w świetle obecnych przepisów i wytycznych, Instytut Transportu Samochodowego realizuje egzaminy na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (dalej CPC) z zastosowaniem następujących zasad.

Warunki uczestnictwa w egzaminie na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym:

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym jest spełnienie następujących zasad:

1.1. Warunkiem uczestnictwa w egzaminie na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym jest przesłanie do ITS wypełnionego i podpisanego wniosku (załącznik nr 1).

1.2. Osoby, które złożyły już wcześniej wymagane dokumenty do ITS, w celu zapisania na egzamin proszone są o przesłanie wypełnionego i podpisanego wniosku (załącznik nr 1) na adres email: transport@its.waw.pl.

1.3. Przed przystąpieniem do egzaminu należy komisji przekazać oryginał wniosku o którym mowa w punktach 1.1 i 1.2..

1.4. Kandydat podpisując wniosek, o którym mowa w punkcie 1.1 i 1.2, akceptuje uczestnictwo w egzaminie na własne ryzyko i na własną wyłączną odpowiedzialność, oraz odpowiedzialność cywilną lub karną związaną z nie zastosowaniem się do zawartych w tym wniosku oświadczeń, lub złożeniem wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym.

1.5. Kandydat podpisując wniosek akceptuje konieczność stosowania wszelkich środków bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów i wytycznych, a także do wskazań i poleceń członków komisji w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny.

1.6. Nie zastosowanie się przez kandydata do zasad wskazanych w punkcie 1.1-1.3 będzie skutkowało niedopuszczeniem do egzaminu, bez możliwości usprawiedliwienia.

1.7. Kandydat ma obowiązek przez cały czas trwania egzaminu stosować odpowiednią ochronę twarzy, z wyłączeniem przypadków przeciwwskazań opisanych w przepisach ogólnych. Adekwatną ochronę twarzy stanowi odzież lub jej część, maska, maseczka, przyłbica albo kask ochronny.

1.8. Kandydat ma obowiązek przy każdorazowym wejściu do sali egzaminacyjnej stosować ochronę rąk w postaci odpowiednich rękawiczek lub stosowania środków dezynfekujących.

1.9. Kandydat ma obowiązek odsłonić twarz do weryfikacji tożsamości przy każdorazowym wezwaniu do tego przez komisję.

WNIOSEK o przystąpienie do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.