Związkowcy do dyrektora

Data publikacji: 29 lipca 2019, 12:18
Związkowcy do dyrektora
fot. L-instruktor

Do redakcji L-instruktora trafiło pismo Związku Zawodowego Pracowników WORD i OSK, dotyczące wydanego w stołecznym ośrodku "zakazu oceny wykonywania zadania ruszania z miejsca do przodu na wzniesieniu, z wnętrza pojazdu egzaminacyjnego".

Treść pisma:

Łódź, 28.07.2019 r.

Pan
Dariusz Marek Szczygielski
Dyrektor WORD w Warszawie

Szanowny Panie Dyrektorze,

zwracamy się do Pana w istotnej sprawie dotyczącej organizacji pracy w kierowanym przez Pana ośrodku. Jak wynika z posiadanych przez nas informacji, Kierownik Wydziału Realizacji Egzaminów Państwowych Pan Sławomir Malinowski wydał egzaminatorom zakaz cyt: „(…) zakazuję oceniać wykonanie zadania Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu z wewnątrz pojazdu egzaminacyjnego”. W tym miejscu podnieść należy, że:

  1. Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, WORD jedynie organizuje egzamin, zaś zgodnie z ust. 2 przeprowadza go egzaminator. Wydawanie poleceń służbowych, w zakresie sposobu przeprowadzania egzaminów wykraczają zatem, w naszej ocenie poza kompetencje pracodawcy. Funkcje nadzorcze sprowadzają się natomiast jedynie do kontroli, czy egzaminy przeprowadzane są zgodnie z przepisami.
  2. Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami egzamin m.in. w zakresie kat. B prawa jazdy na placu manewrowym ośrodka jest przeprowadzany w celu sprawdzenia podstawowych umiejętności panowania nad pojazdem. Logicznym zatem jest, że osoba egzaminowana może posiadać podstawowe umiejętności lub też ich nie posiadać. W tym drugim przypadku, egzaminator znajdujący się na zewnątrz pojazdu nie ma żadnej realnej możliwości oddziaływania np. na układ hamulcowy pojazdu - w przypadku utraty kontroli nad pojazdem przez osobę egzaminowaną. W naszej ocenie zatem, to egzaminator powinien decydować czy może bezpiecznie opuścić pojazd czy też nie. Ostatnie, tragiczne wydarzenia, które miały miejsce m.in. w Rybniku wyraźnie pokazały, że sytuacje niebezpieczne dla życia zarówno osób egzaminowanych jak również pracowników WORD zdarzają się w trakcie egzaminów.
  3. Zgodnie z §18 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia (Dz. U. 2019 poz. 1206) egzaminator może przebywać w pojeździe na placu manewrowym ośrodka. Niezrozumiałe jest zatem dlaczego pracodawca samowolnie zmienia treść przytoczonej normy prawnej, wydając inne dyspozycje.
  4. Podległość służbowa egzaminatorów jako pracowników jest oczywista. Natomiast rozpatrując wydane polecenie w tym kontekście podnieść należy, że pracodawca ma również obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Nie sposób zgodzić się zatem także z drugą częścią wydanego polecenia, w której Pan Sławomir Malinowski wyraźnie zaznaczył cyt.: „zakaz dotyczy kategorii B i to bez względu na warunki atmosferyczne”. Abstrahując nawet od wyżej omówionych spraw związanych z bezpieczeństwem pracy, już sam, niczym nieuzasadniony obowiązek przebywania na zewnątrz pojazdu w sytuacji wysokich lub niskich temperatur, bądź silnych opadów atmosferycznych trudno nazwać zapewnieniem właściwych warunków pracy.
  5. Zgodnie z §27 ust. 1 pkt 9 lit. e rozporządzenia (Dz. U. 2019 poz. 1206) egzaminator ma obowiązek zwracać szczególną uwagę na sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem. Natomiast zgodnie z art.  63 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami  jest również obowiązany rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki. Dyspozycja wydana przez pracodawcę wyklucza możliwość zastosowania przytoczonych norm prawnych. Brak jest bowiem możliwości rzetelnej obserwacji i oceny osoby zdającej, przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa pracy. 

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się do Pana z prośbą o uchylenie wydanej dyspozycji oraz zdyscyplinowanie wskazanej osoby. W naszej ocenie, tego typu zachowanie uznać należy co najmniej za nieporozumienie. Na tym etapie nie możemy również wykluczyć, że dyspozycja wydana została za Pana wiedzą i zgodą co jednak wydaje się nam nieprawdopodobne. Zachowując jednak dalece idącą ostrożność, gdyby taka sytuacja miała jednak miejsce, wnosimy o uzasadnienie podjętej decyzji.

Z uwagi na fakt, że duże ilości egzaminów odbywają się codziennie zgodnie z wydanym zakazem, a w naszej ocenie jest to sytuacja skrajnie niebezpieczna, prosimy o potraktowanie przedmiotowej sprawy jako pilnej.

Z poważaniem
Przewodniczący MOZ WORD i OSK
Jacek Łęgocki

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.