Resort mówi: „TAK, ALE…”

/ /

Resort mówi: „TAK, ALE…”

Data publikacji: 23 maja 2019, 06:51
Resort mówi: „TAK, ALE…”
(fot. Jolanta Michasiewicz)
W sprawie zmian w przepisach regulujących zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy do ministra infrastruktury skierowana została interpelacja (nr 30788) posłanki Aldony Młyńczak. Głównym wskazanym problemem była kwestia wyposażenia technicznego samochodów używanych przez ośrodki szkolenia kierowców i egzaminowania, a dokładnie nowinek technicznych w nich montowanych, wspomagających kierowcę. Resort odpowiada – „TAK, ALE…”. Niestety jest szerszy problem.
Pojazdy szkoleniowe i technologie wspomagające. Mówimy tu o systemach ułatwiających jazdę i parkowanie, alarmujących o tzw. martwym punkcie, wspierających podjeżdżanie pod wzniesienie, ułatwiających manewr zmiany pasa ruchu. I właśnie tu mamy problem, otóż stosowanie tego typu technologii stoi w sprzeczności z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Tam § 32 stanowi, że osoba egzaminowana, która korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania w trakcie części teoretycznej egzaminu lub we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych, lub wykonywała te czynności niesamodzielnie, otrzymuje ocenę negatywną na egzaminie. Z kolei §  16 cytowanego rozporządzenia stanowi, że egzamin państwowy zostaje przerwany, jeśli osoba zostaną spełnione przesłanki opisane w §  32 rozporządzenia.

Cyt.: § 32. W przypadku gdy osoba egzaminowana: (…) 2) korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania w trakcie części teoretycznej egzaminu lub we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych, lub wykonywała te czynności niesamodzielnie – osoba ta uzyskuje negatywny wynik egzaminu państwowego.

§ 16. 1.D) Egzaminator: (…) 2) przerywa egzamin państwowy: (…) c) w przypadku, o którym mowa w § 32, (…)

Czyli krótko mówiąc egzamin używając technologii wsparcia kierowcy kandydat na kierowcę może uzyskać wynik negatywny. Posłanka zapytała czy resort prowadzi lub zamierza prowadzić prace legislacyjne, których celem będzie zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach?

Ministerstwo Infrastruktury w sprawie urządzeń wspomagających. Resort informuje, iż rozpoczęto prace nad zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. I to wiemy, analizowaliśmy proponowane zmiany w tekście pt.: „Egzamin będzie bardziej przyjazny” - https://www.l-instruktor.pl/aktualnosci/egzamin-bedzie-bardziej-przyjazny.html#.XOYfxYgzaM8. Przypomnijmy: do użytkowania podczas części praktycznej egzaminu mają być dopuszczone pojazdy wyposażone w niektóre systemy wspomagające jazdę. Przede wszystkim czujniki parkowania.

- Ministerstwo Infrastruktury jest zaangażowane w międzynarodowe prace studyjne dotyczące zasad i sposobu wykorzystania systemów wspomagających jazdę na egzaminach państwowych na prawo jazdy. Z dotychczasowych prac wynika, że znakomita większość krajów Unii Europejskiej podobnie jak Polska nie dopuszcza do użytkowania podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy pojazdów wyposażonych w systemy wspomagania jazdy takie jak: czujniki pola martwego, systemy wspomagania ruszania pod górę, tempomaty i tempomaty adaptacyjne czy systemy automatycznego parkowania. Jednakże w związku z dynamicznym rozwojem tych systemów trwa dyskusja nad umożliwieniem dopuszczenia pojazdów wyposażonych w te systemy do użytku podczas części praktycznej egzaminu państwowego – czytamy w stanowisku resortu.

Niestety pojawia się tutaj szerszy problem związany z brakiem unifikacji w sposobie działania i uruchamiania poszczególnych systemów u rożnych producentów. Rafał Weber, sekretarz stanu w MI, informuje: - W przypadku dopuszczenia pojazdów wyposażonych w różne systemy należy także opracować zasady przeprowadzania egzaminów państwowych w oparciu o takie pojazdy. W szczególności będzie trzeba opracować zasady oceny przez egzaminatora umiejętności kandydata na kierowcę świadomego i bezpiecznego korzystania z poszczególnych systemów wspomagających jazdę. Rozwiązaniem ma być zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Planowane są między innymi zmiany dotyczące pojazdów do szkolenia i egzaminowania w ramach prawa jazdy kategorii C, C+E i D, D+E w zakresie wprowadzenia możliwości korzystania podczas egzaminu z nowoczesnych pojazdów wyposażonych w automatyczna lub zautomatyzowaną skrzynię biegów i konieczności przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kategorii C+E zestawem ciągnik siodłowy z naczepą. Prace nowelizacją rozporządzenia trwają.

Podsumowanie. Czyli resort dostrzega problem, prace trwają, ale… i tu cytujemy kolejny fragment wypowiedzi ministra: - Mając na uwadze brak unifikacji ich sposobu działania, zastosowanie w obecnym czasie może być jedynie w ograniczonym zakresie. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego kupując pojazdy powinny rozważyć możliwość zakupu pojazdów wyposażonych w jak najmniejszą liczbę systemów wspomagających jazdę a w przypadku ich zamontowania powinny opracować metody pozwalające na ich dezaktywację lub uniemożliwienie korzystania z nich przez osoby egzaminowane. Należy także mieć na uwadze, że ww. systemy są montowane w nowo sprzedawanych, nowoczesnych i relatywnie drogich pojazdach.

I jeszcze jeden argument na „ograniczony zakres”: - Kandydaci kierowców uzyskujący uprawnienia do kierowania pojazdami to zwykle osoby młode i rzadko posiadające środki finansowe pozwalające im na zakup pojazdów wyposażonych w nowoczesne systemy wspomagania jazdy. Statystycznie rzecz biorąc osoby takie kupują sprawne ale leciwe pojazdy, które nie są wyposażone w większość dostępnych systemów. Brak umiejętności jazdy bez wykorzystania systemów może stanowić zagrożenie w ruchu drogowym zarówno dla tych osób jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego też możliwość wykorzystania systemów wspomagających jazdę podczas części praktycznej egzaminu państwowego należy wprowadzać z dużą ostrożnością.

Co ważne resort dodatkowo wskazuje: w ocenie Ministerstwa Infrastruktury nie ma podstaw prawnych do unieważnienia uzyskanych uprawnień do kierowania pojazdami w przypadku jeżeli samochody egzaminacyjne były wyposażone w systemy wspomagające kierowcę. (jm)

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.