Taktyka jazdy przez "rondo"

/ /

Taktyka jazdy przez "rondo"

W związku z przybierającą na sile falą nieparlamentarnych komentarzy pojawiających się w rozmowach pod artykułami, redakcja podjęła decyzję o zamknięciu forum dyskusyjnego L-instruktora.
Istniejące posty zostaną zarchiwizowane, treść będzie możliwa do przeglądania, nie będzie jednak możliwości kontynuowania dyskusji.
Autor Wiadomość

Konto usunięte

Konto usunięte
21 czerwca 2017, 08:53

kopan (Zmiana kierunku jazdy wg art. 22 ustawy Prawo o ruchu drogowym) Przepis dotyczy każdego wjazdu i zjazdu z ronda !!!!! Kiedy budowano tylko klasyczne skrzyżowania wskazanie kierunkowskazem kierunku w jakim zamierzało się pojechać pokrywało się z sygnalizowaniem zmiany kierunku jazdy w związku z zamiarem opuszczenia drogi biegnącej na wprost do przeciwległego wylotu. Skręcenie w lewo lub w prawo z drogi którą porusza się kierujący skutkuje zawsze OPUSZCZENIEM TEJ DROGI i wjazdem na inną drogę lub przydrożną nieruchomość. Nie było wtedy "pierwszeństwa łamanego" ani rond spiralnych i odśrodkowych z kilkoma zjazdami i wjazdami po jego jednej stronie. Nie było więc problemu. Były ronda z pierwszeństwem na jednym z kierunków (plac Powstańców Śląskich we Wrocławiu, albo jako kierowane z centralną wyspą i rozsuniętymi wlotami), albo z okrężnie biegnącą jezdnią, jak to nazywa się dziś klasyczne. Dla nich kodeks drogowy, bez wdawania się w dyskusje o skrzyżowaniach, wprost podawał, że nie włącza się kierunkowskazu na wlocie i sygnalizuje zamiar jego opuszczenia, a tak naprawdę opuszczenia jego okrężnie biegnącej jezdni. Dla tych tak zorganizowanych obiektów, poza regulacją pierwszeństwa na wlotach znakami A-7 (od 1984 rok), nic się do dziś nie zmieniło.

Konto usunięte

Konto usunięte
21 czerwca 2017, 19:32

Czyli dalej masz drogę, a nie skrzyżowanie. Proponuję dalej zapoznać się z aktualnymi przepisami.

Konto usunięte

Konto usunięte
21 czerwca 2017, 19:38

PITER...Były ronda z pierwszeństwem na jednym z kierunków (plac Powstańców Śląskich we Wrocławiu,... ten plac jest zespołem skrzyżowań, a nie skrzyżowaniem o ruchu okrężnym (nie ma znaku C-12). faktycznie potocznie nazywany jest rondem, jak z resztą sklep - delikatesy ROND jaki stał między Powstańców a Zaporoską.

Konto usunięte

Konto usunięte
21 czerwca 2017, 21:33

CyrylPITER...Były ronda z pierwszeństwem na jednym z kierunków (plac Powstańców Śląskich we Wrocławiu,... ten plac jest zespołem skrzyżowań, a nie skrzyżowaniem o ruchu okrężnym (nie ma znaku C-12). faktycznie potocznie nazywany jest rondem, jak z resztą sklep - delikatesy ROND jaki stał między Powstańców a Zaporoską. Plac Powstańców Śląskich (przed wojną był to Hindenburg Platz) to budowla drogowa, która pod względem zasad ruchu, tak jak każdy plac, jest zespołem skrzyżowań (art. 2.10 prd) i to niezależnie od jego organizacji ruchu. Gdyby na wszystkich wlotach postawić znaki C-12 nie zniknie żadne z tych skrzyżowań. Jezdnia będzie biegła okrężnie na nich wszystkich, tak jak teraz na czterech z nich i na wszystkich zjazd z ronda będzie wymagał zastosowania się do art. 22.2.1 prd tak jak teraz przy skręcie z jezdni placu na jezdnię ulicy Pretficza czy Zaporowską. Plac Powstańców Śl. był zespołem skrzyżowań, jest i będzie nim nadal. Jest gdzieś w ustawie Prawo o ruchu drogowym jakiś zapis o rondach, jego definicja, specjalne zasadach ruchu na rondach? W dyspozycji znaku C-12 też nie ma słowa o rondach. Nigdzie też nie ma zapisu, że OBIEKT BUDOWNICTWA DROGOWEGO typu RONDO musi mieć na wlotach znaki C-12, albo że RONDO jest RONDEM tylko ze znakami C-12. Nie ma też nigdzie w obowiązującym prawie zapisu, że RONDO (obiekt) to "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" - określenie w związku z zasadami ruchu na "skrzyżowaniu" przed którym ostrzega znak A-8.

Konto usunięte

Konto usunięte
21 czerwca 2017, 21:49

Robert ProkopiukCzyli dalej masz drogę, a nie skrzyżowanie. Proponuję dalej zapoznać się z aktualnymi przepisami. Tak to droga posiadająca jezdnię, która krzyżuje się drogami dolotowymi posiadającymi jezdnię. Na Placu powstańców Śląskich we Wrocławiu jest pod względem ZASAD RUCHU jedenaście "skrzyżowań". Jeżeli ten plac zostanie zorganizowany wg dyspozycji znaku C-12 to te skrzyżowania nie znikną. Zmieni się tylko przepustowość obiektu na kierunku ulicy Powstańców Śląskich, gdyż zjazdy na tą ulicę na skrzyżowaniach wylotowych będą wymagały takiego samego zachowania jak na pozostałych czterech skrzyżowaniach wylotowych. Będzie to skręt w prawo z pasa ruchu leżącego przy prawej krawędzi jezdni (art. 22.2.1 prd). Teraz to jazda na wprost do wylotu dwoma pasami ruchu.

Konto usunięte

Konto usunięte
21 czerwca 2017, 22:55

PITER Dla nich kodeks drogowy, bez wdawania się w dyskusje o skrzyżowaniach, wprost podawał, że nie włącza się kierunkowskazu na wlocie i sygnalizuje zamiar jego opuszczenia, a tak naprawdę opuszczenia jego okrężnie biegnącej jezdni. Dla tych tak zorganizowanych obiektów, poza regulacją pierwszeństwa na wlotach znakami A-7 (od 1984 rok), nic się do dziś nie zmieniło. Prawo od 84 roku się zmieniło zasadniczo, dzisiaj obowiązuje przepis o sygnalizowaniu rzeczywistych zmian kierunków jazdy. W prawie przed 1984 rokiem wpisano konkretnie co sygnalizować a co nie, bo te zmiany kierunków nie były zgodne z rzeczywistymi zmianami a chciano ujednolicić zasady sygnalizowania - czego się nie da zrobić bo geometria rond jest różna. Sygnalizowanie ujednolicono ustawowo, bo tylko tak można z w lewo zrobić prosto w z prosto zrobić w prawo to tak apr.sygnalizowania jazdy po obwiedni i sygnalizowania zjazdów .

Konto usunięte

Konto usunięte
21 czerwca 2017, 22:57

Dzisiaj obowiązuje przepis o sygnalizowaniu rzeczywistych zmian kierunków jazdy i każdy wyjazd należy traktować jak klasyczne skrzyżowanie.

Konto usunięte

Konto usunięte
21 czerwca 2017, 23:05

kopanDzisiaj obowiązuje przepis o sygnalizowaniu rzeczywistych zmian kierunków jazdy i każdy wyjazd należy traktować jak klasyczne skrzyżowanie. Szkoda tylko, że przepisy traktują zupełnie odmiennie.Każdy ma swoją filozofię "bo mi się wydaje" i też pisze o "rzeczywistym faktycznym kierunku jazdy bo widać". I jeszcze taka małą drobnostka-ten każdy wyjazd zawiera się w skrzyżowaniu, jednym, o ruchu okrężnym. Pisanie,że należy każdy wyjazd jak oddzielne skrzyżowanie poddaje pod wątpliwość zasadność posiadania prawa jazdy przez takiego delikwenta. To żart, a nie dyskusja o przepisach.

Konto usunięte

Konto usunięte
22 czerwca 2017, 00:03

Robert ProkopiukkopanDzisiaj obowiązuje przepis o sygnalizowaniu rzeczywistych zmian kierunków jazdy i każdy wyjazd należy traktować jak klasyczne skrzyżowanie. Szkoda tylko, że przepisy traktują zupełnie odmiennie. I jeszcze taka małą drobnostka-ten każdy wyjazd zawiera się w skrzyżowaniu, jednym, o ruchu okrężnym. A jakie to konkretnie przepisy? Z tego co mi wiadomo, nie sygnalizuje się NIERZECZYWISTYCH zmian kierunków jazdy. Sygnalizuje się od zawsze zamiar zmiany kierunku jazdy w związku z opuszczenia jednej drogi, po to by wjechać na inną drogę lub przydrożną nieruchomość. Można to uczynić na skrzyżowaniu w rozumieniu zasad ruchu lub poza nim. Np. wjazd z drogi na pole lub do lasu to zwykle wjazd na drogę gruntową . Można zjechać z drogi, by wjechać na parking, do strefy ruchu lub zamieszkania, lub na drogę wewnętrzną. Nie będzie to opuszczenie drogi na skrzyżowaniu w rozumieniu art. 2.10 prd. Nie wolno mylić określenia "skrzyżowanie" (dróg publicznych) jako budowli drogowej, z określeniem "skrzyżowanie" w rozumieniu zasad ruchu. RONDO jest tym pierwszym, a wloty i wyloty tym drugim i to jak wykazano wyżej nie zawsze. A jeżeli chodzi o tą drobnostkę, to "skrzyżowanie o ruchu orężnym" jest tym drugie i dotyczy wlotowego skrzyżowania w rozumieniu zasad ruchu na dowolny co do wielkości i kształtu obiekt zorganizowany wg dyspozycji znaku C-12, a nie cały OBIEKT i to na dodatek tylko typu RONDO.

Konto usunięte

Konto usunięte
22 czerwca 2017, 05:19

nie bardzo rozumiem co zmieniło się w 1984 roku, dawny tekst: "skręcenia lub zmiany zajmowanego pasa ruchu...po upewnieniu się kierujący pojazdem obowiązany jest zamiar swój zasygnalizować" dzisiejszy: "Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru". nie wiem gdzie tutaj sygnalizowanie rzeczywistych, a gdzie urojonych zmian kierunku, zmieniła się forma przepisu, dodano "zawczasu, wyraźnie" oraz "zaprzestać", ale treść została taka sama. przynajmniej tak samo uczono i tak samo wymagano na egzaminie, bo wtedy uczyłem się i zdawałem na PJ. jedyna różnica w sygnalizowaniu polegała na tym, że na egzaminie najpierw musiałeś spojrzeć w lusterko, a potem włączyć kierunkowskaz, natomiast dzisiaj kolejność nie obowiązuje.

Konto usunięte

Konto usunięte
22 czerwca 2017, 11:01

Cyrylnie bardzo rozumiem co zmieniło się w 1984 roku A to się zmieniało Panie Cyryl, że do 1984 roku była mowa o "zmianie kierunku ruchu, a nie jazdy, i jeździe na wprost." W § 27.2 zapisano wtedy: "Nie wymaga się sygnalizowania zamiaru skręcania w prawo przy wjeździe na skrzyżowanie dróg z ruchem okrężnym". To, że nie sygnalizuje się zamiaru skręcania w lewo było oczywistym, gdyż jest to ideą tego rozwiązania komunikacyjnego. Jednym słowem przy wjeździe na tak zorganizowany obiekt nie sygnalizowało się niczego, co potwierdził ostatnio WSA w Gliwicach. Do 1984 roku znaki nakazu "Obowiązujący kierunek jazdy" wskazywał, że kierujący obowiązany był SKRĘCIĆ w prawo lub lewo, a na wprost jechać przez SKRZYŻOWANIE. Od 1984, że obowiązany jest JECHAĆ w lewo lub w prawo i w nawiasie (skręcać w lewo lub w prawo) oraz jechać na wprost przez skrzyżowanie. Znak C-12 w 1983 roku znalazł się wśród znaków nakazu kierunku jazdy razem ze znakiem C-1 i C-9 jako znak nakazu kierunku jazdy z prawej strony wyspy środkowej na rondzie. Od 2002 roku kierujący jest obowiązany JECHAĆ w lewo lub w prawo, już NIE SKRĘCAĆ, gdyż nie zawsze jest to skręcanie w rozumieniu zmiany kierunku jazdy, a znak C-5 nie dotyczy już tylko skrzyżowania. No i znak C-12 nie jest już znakiem nakazu kierunku jazdy z prawej strony wyspy środkowej, gdyż "ruch okrężny" nigdy nie był skręcaniem w lewo przy wyspie, a znanym od ponad wieku niezmiennym rozwiązaniem komunikacyjnym.

Konto usunięte

Konto usunięte
22 czerwca 2017, 21:28

ZWIDY PROKOPIUKA Robert ProkopiukNie napisali ci biedaku,że skręcając w lewo lub w prawo na skrzyżowaniu zmieniasz kierunek jazdy i masz problem. Nie możesz się doszukać.Specjalnie dla takich jak ty powinni rozpisać Art 22 na skrzyżowania i inne miejsca.Nie każdy ruch kierownicą jest zmianą kierunku jazdy. Tu ty i tobie podobni macie problem, który was przerasta. Specjał to jesteś Ty. Gdzie ja twierdziłem że na skrzyżowaniu skręcając w lewo, w prawo nie zmienia się kierunku jazdy? Szwy po trepanacji popuściły i masz zwidy, odpowiadasz do swoich zwidów, przypisując je .... mi. To twoje wymysły - chorego człowieka. Objawiło ci się też ruchanie kierownicą. Gościu ja nie ruchałem o kierownicy. To Ty ruchasz kierownicę i przepisujesz MI że każdy ruch kierownicą jest zmianą kierunku jazdy. Uspokój się ogarnij , po tej polemice - oczywiście z mojej strony, bo z twojej to horror, zwidy i sex.

Konto usunięte

Konto usunięte
22 czerwca 2017, 21:48

PITER Sygnalizuje się od zawsze zamiar zmiany kierunku jazdy w związku z opuszczenia jednej drogi, po to by wjechać na inną drogę ........ Tak było dawniej gdy nie było łamanego przebiegu drogi z pierwszeństwem. Droga z pierwszeństwem na skrzyżowaniu skręca w prawo ja jadę na wprost (opuszczam drogę) ale nic nie sygnalizuję bo nie zmieniam kierunku jazdy. Obowiązujące przepisy wymagają sygnalizowania rzeczywistych zmian kierunków jazdy.Przepis o sygnalizowaniu opuszczania drogi nigdy nie istniał.

Konto usunięte

Konto usunięte
22 czerwca 2017, 21:52

PITER A jakie to konkretnie przepisy? Z tego co mi wiadomo, nie sygnalizuje się NIERZECZYWISTYCH zmian kierunków jazdy..Nie wiem. Zapytaj sie kopana.

Konto usunięte

Konto usunięte
22 czerwca 2017, 21:53

kopan Specjał to jesteś Ty. To nie ja widzę skrzyżowania przy każdym zjeździe.

Konto usunięte

Konto usunięte
22 czerwca 2017, 22:15

kopanPITER Sygnalizuje się od zawsze zamiar zmiany kierunku jazdy w związku z opuszczenia jednej drogi, po to by wjechać na inną drogę ........ Tak było dawniej gdy nie było łamanego przebiegu drogi z pierwszeństwem. Droga z pierwszeństwem na skrzyżowaniu skręca w prawo ja jadę na wprost (opuszczam drogę) ale nic nie sygnalizuję bo nie zmieniam kierunku jazdy. Obowiązujące przepisy wymagają sygnalizowania rzeczywistych zmian kierunków jazdy.Przepis o sygnalizowaniu opuszczania drogi nigdy nie istniał.Dawniej i dziś ZMIANA KIERUNKU JAZDY wymagająca zbliżenia się do prawej lub lewej krawędzi jezdni lub jej osi była związana z OPUSZCZENIEM drogi w celu wjazdu na inną lub przydrożną nieruchomość. Jadąc dana drogą masz obowiązek jazdy możliwie blisko jej prawej krawędzi i niczego, poza zamiarem zmiany pasa ruchu, nie sygnalizujesz. Dawniej nie było złożonych obiektów budownictwa drogowego i drogi krzyżowały się tylko pod kątem bez "pierwszeństwa łamanego" na "skrzyżowaniach" w rozumieniu zasad ruchu. Wtedy jadąc na wprost nie opuszczałeś drogi, a skręcając wjeżdżałeś na drogę poprzeczną. Teraz gdy droga z pierwszeństwem ZMIENIA SWÓJ KIERUNEK jadąc na wprost na drogę podporządkowaną opuszczasz drogę z pierwszeństwem i masz obowiązek zastosować się do arty. 22.1, art. 22.2 i art. 22.5, gdyż nie kręcąc kierownica zmieniasz swój kierunek jazdy w stosunku do drogi po której się poruszasz - opuszczasz tą drogę. Po to wymyślono takie rozwiązanie, by np. pojazdy komunikacji miejskiej lub pojazdy na drodze przelotowej całą jej szerokością jechały tak jak gdyby droga nie zmieniała swego kierunku. Zastanów się przez chwilę. Droga z pierwszeństwem ma dwa pasy ruchu i zmienia swój kierunek w prawo. Uważasz, że na drogę podporządkowaną jedziesz na wprost więc nie włączasz lewego kierunkowskazu i jedziesz np. z prawego pasa ruchu. Zajeżdżasz drogę jadącemu lewym pasem drogą z pierwszeństwem i popełniasz wykroczenie. Przed skrzyżowaniem dróg publicznych (obiekt) wybierasz kierunek lub konkretny wylot, ale jakie manewry musisz wykonać by zrealizować swój zamiar zależy od złożoności tego obiektu i jego organizacji ruchu.

Konto usunięte

Konto usunięte
22 czerwca 2017, 22:19

kopanPITER Sygnalizuje się od zawsze zamiar zmiany kierunku jazdy w związku z opuszczenia jednej drogi, po to by wjechać na inną drogę ........ Przepis o sygnalizowaniu opuszczania drogi nigdy nie istniał. Skręcając z drogi w lewo lub w prawo, czy ci się to podoba czy nie, OPUSZCZASZ JĄ! Przeczytaj sobie art. 16 Konwencji wiedeńskiej - Zmiana kierunku.

Konto usunięte

Konto usunięte
23 czerwca 2017, 07:01

kopanDzisiaj obowiązuje przepis o sygnalizowaniu rzeczywistych zmian kierunków jazdy i każdy wyjazd należy traktować jak klasyczne skrzyżowanie.No nie....wszystko ok. Jakiś przepis z własnego PoRD...klasyczne skrzyżowanie...mam zwidy.

Konto usunięte

Konto usunięte
23 czerwca 2017, 11:20

Robert ProkopiukkopanDzisiaj obowiązuje przepis o sygnalizowaniu rzeczywistych zmian kierunków jazdy i każdy wyjazd należy traktować jak klasyczne skrzyżowanie.No nie....wszystko ok. Jakiś przepis z własnego PoRD...klasyczne skrzyżowanie...mam zwidy. Trepanowany. 1. Mowa jest o sygnalizowaniu zamiarów zmian kierunków. 2. W tym kontekście napisałem że każdy wyjazd należy traktować jak klasyczne skrzyżowanie. 3. Gdybyś czaił co piszą to dyskusji by nie było, przepraszam nie dyskusji a prostowania twojego spaczonego rozumienia tekstu. 4. Nigdy nie twierdziłem że wyjazdy z ronda są skrzyżowaniami, to tylko wytwór TWOJEJ łepetyny do którego tak chętnie się odnosisz !!!!!!!

Konto usunięte

Konto usunięte
23 czerwca 2017, 11:36

Panie Zasel. Radzi Pan tak:a) jeśli jest jeden pas ruchu - nie zachodzi potrzeba użycia kierunkowskazu, chyba że na torze naszego ruchu, na wylocie, istnieje potencjalny ruch pieszych; No a co z pojazdami wjeżdżającymi na rondo? Przecież informacja że pojazd zjeżdża jest bynajmniej dla mnie istotna, dla Pana bezużyteczna !!!!!!

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.