Taktyka jazdy przez "rondo"

/ /

Taktyka jazdy przez "rondo"

W związku z przybierającą na sile falą nieparlamentarnych komentarzy pojawiających się w rozmowach pod artykułami, redakcja podjęła decyzję o zamknięciu forum dyskusyjnego L-instruktora.
Istniejące posty zostaną zarchiwizowane, treść będzie możliwa do przeglądania, nie będzie jednak możliwości kontynuowania dyskusji.
Autor Wiadomość

Konto usunięte

Konto usunięte
28 czerwca 2017, 00:48

Robert ProkopiukPozwolę sobie zanegować tryb myślenia usera Piter. C-12 nie ma nic wspólnego z wyznaczeniem pasów ruchu. Również nie można pisać o kontynuacji "drogi dolotowej" na skrzyżowaniu, ponieważ tych "dróg dolotowych" może być sztuk cztery. Pogubisz się gościu...zero logiki.Ruch okrężny jako rozwiązanie komunikacyjne jest znany od ponad wieku i jest też znane Panu Panie Prokopiuk. Pan jedynie uwierzył, że skrzyżowanie z wyspą na środku jest nadal tym samym skrzyżowaniem. Tak by było gdyby ta wyspa była całkowicie przejezdnym płytowym progiem zwalniającym leżącym w całości na wspólnej powierzchni krzyżujących się dróg. Wyspa jest wyłączona z ruchu i dzieli jezdnie, które tworzą, w zależności od ich przebiegu osobne skrzyżowania. Okrężnie biegnące pasy ruchu przywołałem gdyż to podłużne pasy jezdni, co ma uzmysłowić jej przebieg dookoła wyspy lub placu. Na wlotach nie ma strzałek kierunkowych, gdyż żaden pas ruchu na wlocie nie biegnie do przeciwległego wylotu, a jadąc okrężnie biegnącą jezdnią nie zmienia się kierunku jazdy, aż do momentu skrętu w prawo z tej jezdni na jezdnię drogi wylotowej lub przydrożną nieruchomość. Każda droga dolotowa biegnie dookoła wyspy lub placu i łączy się samą z sobą na wlocie. Na obwiedni pokrywają się więc jest jedna okrężnie biegnąca, a wlotów może być dowolna ilość. Jadąc na wprost okrężnie biegnąca jezdnią niczego się nie sygnalizuje poza ewentualnym zamiarem zmiany pasa ruchu, zaś skręt w prawo w celu opuszczenia tej okrężnej jezdni to zmiana kierunku jazdy wg art. 22 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Mnie wszystko pasuje. Nie pasuje mi jedynie znak C-12 na wlotach rond które nie są zorganizowane wg nakazu tego znaku. Co Pan na to?

Konto usunięte

Konto usunięte
28 czerwca 2017, 22:56

Trzymam sie jedynie tego co jest napisane w paragrafie 36. Nic nie muszę.Po prostu czytam.Czytam rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi, czytam 220, czytam 170, czytam PoRD i za chińskiego boga nie mogę znaleźć w tych aktach prawnych śladu podstaw prawnych na potwierdzenie fantazji szanownego usera. Jaki problem stanowi zrozumienie,iż w paragrafie 36 napisali o skrzyżowaniu, a nie o drodze ? A jak szanowny ma problem ze zrozumieniem iż pasy ruchu mogą, o zgrozo, przebiegać od wlotu do wlotu to polecam ronda turbinowe, które ku mojemu zadowoleniu są zadrą w ... szanownego i dobitnie pokazują,że szanowny wypisuje dyrdymały. Czas się obudzić i zobaczyć, co aktualnie w prawie. Mamy 2017 rok, a nie 1950.

Konto usunięte

Konto usunięte
28 czerwca 2017, 22:58

Skoro drogi pokrywają się na obwiedni to mamy skrzyżowanie. I co wskazuje,że jedziemy na wprost po obwiedni ? Wizje szanownego ? To trochę za mało.A według której "drogi" jedziemy na wprost ?

Konto usunięte

Konto usunięte
29 czerwca 2017, 03:05

Panie Robercie. W paragrafie 36 napisano o "skrzyżowaniu" w rozumieniu zasad ruchu (art. .10 prd) którym nie jest RONDO, a każde wlotowe "skrzyżowanie" na dowolny co do wielkości i kształtu obiekt budownictwa drogowego zorganizowany wg zasad "ruchu okrężnego", czyli zgodnie z dyspozycją znaku C-12. Taki obiekt to będący w całości jednym złożonym skrzyżowaniem dróg publicznych skanalizowanym wyłączoną z ruchu niedostępną publicznie wyspą środkową lub centralnym zagospodarowanym na cele publiczne placem o dowolnym kształcie i wielkości, w tym typu RONDO. Znak C-12 oznajmia kierującemu, że wjeżdża on na taki obiekt zorganizowany wg zasad ruchu okrężnego opisanego dyspozycją tego znaku, na którym ruch nie odbywa się w prawo, w lewo i na wprost do przeciwległego wylotu, a okrężnie czyli dookoła wyspy lub placu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Reszta to wprost Kodeks drogowy. Tego typu obiekty mogą być obecnie organizowane także wprost wg ogólnych zasad ruchu z podporządkowanymi wszystkimi wlotami (zw ronda odśrodkowe, spiralne i turbinowe), strzałkami kierunkowymi i jednokierunkowymi wielopasowymi jezdniami biegnącymi na wprost do wylotów, co nie ma nic wspólnego z RUCHEM OKRĘŻNYM i znakiem C-12. Znak C-12 stoi na ich wlotach, też pod względem zasad ruchu będącymi osobnymi "skrzyżowaniami", tylko z tego powodu, że jest dodawany bezprawnie do znaku A-7 jako znak nakazu kierunku jazdy z prawej strony wyspy środkowej na RONDZIE, wg Kodeksu drogowego z 1983 roku, czyli zamiast znaku C-1 lub C-9 na wyspie. .

Konto usunięte

Konto usunięte
29 czerwca 2017, 10:49

Robert ProkopiukA jak szanowny ma problem ze zrozumieniem iż pasy ruchu mogą, o zgrozo, przebiegać od wlotu do wlotu to polecam ronda turbinowe, które ku mojemu zadowoleniu są zadrą w ... szanownego i dobitnie pokazują,że szanowny wypisuje dyrdymały. Czas się obudzić i zobaczyć, co aktualnie w prawie.Mamy 2017 rok, a nie 1950. Proszę nie insynuować, że rondo turbinowe jest mi zadrą. Myślę, że znam się na nich dużo lepiej niż Pan. Doceniam zarówno obowiązujące w Europie rozwiązanie z "ruchem okrężnym", jak i to z wyspą środkową i jednokierunkowymi jezdniami biegnącymi w różnych konfiguracjach na wprost do wylotów zapewniającymi dużo większą przepustowość. Są już budowane ronda odśrodkowe, w tym turbinowe nawet o pięciu pasach ruchu na każdym z wlotów oraz ronda turbinowe wielopoziomowe. Ubolewam, że Pan nie zauważa, że to dwa różne rozwiązania komunikacyjne złożonych obiektów budownictwa drogowego. Wyraźnie mówię, że Prawo o ruchu drogowym nie zna określenia RONDO. Obiekt budowlany typu RONDO to tylko jeden z możliwych kształtów placu lub wyspy centralnej o dowolnej wielkości. Są przecież wyspy i place prostokątne i kwadratowe, a nawet w kształcie podpaski lub nerki. Taki skanalizowany centralną przeszkodą obiekt może być dowolnie zorganizowany. Mogą na nim jednokierunkowe jezdnie biec na wprost do wylotów albo tylko okrężnie. To dwie niezależne od siebie organizacje ruchu. Nikt jednak kto przestrzega obowiązującego prawa i zobowiązań międzynarodowych nie postawi na wlocie ronda turbinowego, odśrodkowego z przeplataniem, w tym spiralnego, znaku "obowiązujący ruch okrężny", gdyż takiego tam nie ma, a skręcanie w lewo z jednej drogi na inną nie jest "ruchem okrężnym" wg znaku C-12 w brzmieniu jego dyspozycji z 2002 roku, a nie tej z 1983. Akurat w 1950 roku w polskim prawie nie było znaku "ruch okrężny". Pojawił się w nim dziesięć lat później z poprawnie zredagowaną dyspozycją.

Konto usunięte

Konto usunięte
30 czerwca 2017, 10:42

Robert ProkopiukSkoro drogi pokrywają się na obwiedni to mamy skrzyżowanie. I co wskazuje,że jedziemy na wprost po obwiedni ? Wizje szanownego ? To trochę za mało.A według której "drogi" jedziemy na wprost ? Gdzie Pana nauczono takiej bzdury, że wspólny odcinek kilku dróg między skrzyżowaniami stanowi "skrzyżowanie" w rozumieniu zasad ruchu? Wspólne powierzchnie krzyżujących się dróg w rozumieniu zasad ruchu dotyczą miejsca na drodze w którym się one ze sobą przecinają, łączą lub rozwidlają, a nie wspólnych odcinków dróg między tymi "skrzyżowaniami" (art. 2.10 prd). Dla zasad ruchu te wspólne odcinki poza „skrzyżowaniami” to jedna droga (art. 2.1 prd). W przepisach o zasadach ruchu jest mowa o jednym konkretnym MIEJSCU na drodze, dla którego opisano obowiązujące w tym miejscu zasady ruchu. RONDO, tak jak każdy inny co do kształtu obiekt skanalizowany wyłączoną z ruchu wyspą środkową lub centralnym placem nie jest miejscem na drodze, a złożoną, dowolnie zorganizowaną, co jest zależne od oznakowania, budowlą drogową. Jest jednym skrzyżowaniem, ale nie wg Prawa o ruchu drogowym, a wg Prawa budowlanego.

Konto usunięte

Konto usunięte
1 lipca 2017, 12:13

Robert ProkopiukSkoro drogi pokrywają się na obwiedni to mamy skrzyżowanie. I co wskazuje,że jedziemy na wprost po obwiedni ? Wizje szanownego ? To trochę za mało.A według której "drogi" jedziemy na wprost ? Jedziemy w kierunku wskazanym na znaku C-12. Zrozumiał w końcu?

Konto usunięte

Konto usunięte
1 lipca 2017, 20:03

szkolakrakowska Jedziemy w kierunku wskazanym na znaku C-12. Zrozumiał w końcu? Czekam aż zrozumiesz,że jest napisane iż to ruch sie odbywa w kierunku wskazanym. A to nie jest jednoznaczne z kierunkiem jazdy, którego nie potrafisz wskazać. I nie masz szansy przy swoim kapitale intelektualnym.

Konto usunięte

Konto usunięte
1 lipca 2017, 20:17

Robert Prokopiukszkolakrakowska Jedziemy w kierunku wskazanym na znaku C-12. Zrozumiał w końcu? Czekam aż zrozumiesz,że jest napisane iż to ruch sie odbywa w kierunku wskazanym. A to nie jest jednoznaczne z kierunkiem jazdy, którego nie potrafisz wskazać. I nie masz szansy przy swoim kapitale intelektualnym.Przyglądam się temu bełkotowi mającemu na celu podważenie autorytetu środowiska Ośrodków Szkolenia Kierowców, wykazanie ze to nierozumne istoty które nie potrafią myśleć, mieć swego zdania i właściwej wiedzy teoretycznej. Być może, że to działania na rzecz całkowitego zamknięcia im ust i 100 % podporządkowania NIEOMYLNYM i WSZYSTKOWIEDZĄCYM super ekspertom twierdzącym, że to nie oni, a prawo jest kalekie. Są nawet mądrzejsi od orzeczeń sądów nie potrafiąc udowodnić swoich wymyślonych przed laty racji. Ważne są wpływy i kasa, prawda nie ma tu znaczenia. Dziwię się tylko, że na to bezprawie pozwala kolejna już władza.

Konto usunięte

Konto usunięte
2 lipca 2017, 19:59

PITER W paragrafie 36 napisano o "skrzyżowaniu" w rozumieniu zasad ruchu (art. .10 prd) którym nie jest RONDO .Szanowny, po co powtarzasz po raz enty ten bełkot. Skrzyżowanie to skrzyżowanie, a nie droga jednokierunkowa.

Konto usunięte

Konto usunięte
2 lipca 2017, 20:01

PITERProszę nie insynuować, że rondo turbinowe jest mi zadrą.Ależ są, ponieważ pokazują absurdalność teorii szanownego. Możliwe,że szanowny zna lepiej ode mnie ronda turbinowe. Ja po nich tylko jeżdżę, a nie latam po nich z taczką i łopatą.

Konto usunięte

Konto usunięte
2 lipca 2017, 20:08

PITER Gdzie Pana nauczono takiej bzdury, że wspólny odcinek kilku dróg między skrzyżowaniami stanowi "skrzyżowanie" w rozumieniu zasad ruchu? . Jakoś nie zauważyłem,iż każdy wlot to skrzyżowanie. Kto szanownemu takich bzdur naopowiadał ? Mijając C-12 jesteśmy na skrzyżowaniu. Jadąc pomiędzy wlotami jesteśmy na skrzyżowaniu. Skrzyżowanie zorganizowane w sposób "turbinowy" i oznaczone znakami F-10 na wlotach traktuje o kierunkach jazdy przez skrzyżowanie, a nie o kierunkach jazdy przez wlot.Człowieku, ogarnij się, bo takich bzdur jakie lansujesz nie ma nigdzie.

Konto usunięte

Konto usunięte
2 lipca 2017, 20:13

ZNIESMACZONY Są nawet mądrzejsi od orzeczeń sądów nie potrafiąc udowodnić swoich wymyślonych przed laty racji..Jestem zniesmaczony takim brakiem czytania ze zrozumieniem, skoro zachwycasz się wyrokiem sądu, gdzie bubel na bublu w uzasadnieniu. Toga nie chroni przed głupotą. Weź człowieku przeczytaj ze zrozumieniem zdanie po zdaniu i może dotrze, co jest napisane w wyroku.Sąd m.in napisał,że nie sygnalizuje się wjazdu na skrzyzowanie i to jest prawdą. Sygnalizuje się zmianę kierunku jazdy, a nie ruchu, jak to sąd ujął w swej bezkresnej wiedzy.Sąd również obawiał się,że sygnalizacja lewym kierunkowskazem może sugerować jazdę pod prąd. Szkoda ,że nie ma takich obaw, gdy się skręca w lewo w drogę dwujezdniową dwukierunkową. Jeśli tego nie widzisz to faktycznie można poczuć się zniesmaczonym twoim "poziomem" czytania ze zrozumieniem.

Konto usunięte

Konto usunięte
4 lipca 2017, 09:18

Robert ProkopiukZNIESMACZONY Są nawet mądrzejsi od orzeczeń sądów nie potrafiąc udowodnić swoich wymyślonych przed laty racji..Jestem zniesmaczony takim brakiem czytania ze zrozumieniem, skoro zachwycasz się wyrokiem sądu, gdzie bubel na bublu w uzasadnieniu. Toga nie chroni przed głupotą. Weź człowieku przeczytaj ze zrozumieniem zdanie po zdaniuNa tym forum tylko jeden pyskacz umie czytać ze zrozumieniem, niestety wg kryteriów swojej własnej wiedzy, która w zakresie prawa wg niego przewyższa wiedzę sędziego, wg pyskacza, głupka ubranego w togę.

Konto usunięte

Konto usunięte
4 lipca 2017, 22:03

ZNIESMACZONYuNa tym forum tylko jeden pyskacz umie czytać ze zrozumieniem, niestety wg kryteriów swojej własnej wiedzy, która w zakresie prawa wg niego przewyższa wiedzę sędziego, wg pyskacza, głupka ubranego w togę.Jak widać ty nie jesteś tą osobą, ponieważ masz napisane czarno na białym i dalej nie dociera. Jakie moje kryteria ? Opieram sie tylko na PoRD.

Konto usunięte

Konto usunięte
14 stycznia 2019, 12:41

Panowie i Panie... to jak to jest wreszcie z tymi kierunkowskazami na rondzie? bo tak czytam i jeden tak drugi tak :)

Pozdróweczka :)

Konto usunięte

Konto usunięte
15 stycznia 2019, 11:16

Treść artykułu bardzo skomplikowana, stąd tak dużo komentarzy. Uwag do treści mam bardzo dużo. Ale skupię się tylko na punkcie a: Autor nie zaleca stosowania kierunkowskazu, chyba, że na wylocie są piesi. A co z pojazdami, które mają zamiar wjechać tym samym wlotem na rondo? Przecież im musimy dać znać, że chcemy wyjechać z ronda. W przeciwnym razie będą tam stali do "wieczora". Zasady stosowania kierunkowskazów powinny być jednoznaczne: ZAWCZASU I WYRAŹNIE. Mam wrażenie, że artykuł został napisany na początku lat 60-tych, gdy napotykało się kilka pojazdów na dobę.

Konto usunięte

Konto usunięte
16 stycznia 2019, 16:56

MP , masz poniekąd rację. Mnie też to zastanawiało, przecież używając kierunkowskazu przed wyjazdem z ronda "podpowiadamy" kierowcom o tym co chcemy zrobić i oni wiedzą czy mogą na to Rondo wjechać czy nie...Według mnie użycie Lewego Kierunkowskazu może miałoby jakiś sens ale na Rondach małych, z maleńką wysepką gdzie kierowca z naprzeciwka Cię widzi. Niby i tak nie powinien wjechać skoro tego kierunkowskazu nie włączyłeś ( lewego ) no ale niektórzy próbują na szybko wpaść i przejechać.

Pozdróweczka :)

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.