Zestawienie znaku B-20 z tabliczką t-6a.

/ /

Zestawienie znaku B-20 z tabliczką t-6a.

W związku z przybierającą na sile falą nieparlamentarnych komentarzy pojawiających się w rozmowach pod artykułami, redakcja podjęła decyzję o zamknięciu forum dyskusyjnego L-instruktora.
Istniejące posty zostaną zarchiwizowane, treść będzie możliwa do przeglądania, nie będzie jednak możliwości kontynuowania dyskusji.
Autor Wiadomość

Konto usunięte

Konto usunięte
29 marca 2017, 19:02

Panie KOPAN. Nie ma powodu by się nabzdyczać. ANONIM ma rację, gdyż jedno rozporządzenie dotyczy ustawy Prawo o ruchu drogowym, a drugie ustawy Prawo budowlane, więc nie regulują tych samych zasad. Bublem, nawet w momencie powstawania jest wspomniany przez Pana załącznik 2. NIE POWINNO BYĆ w nim mowy o drodze z pierwszeństwem i drodze podporządkowanej, bo zasady ruchu nie są kompetencją ustawy Prawo budowlane. Wystarczy odwołanie się do przepisów o ruchu drogowym. Na rysunkach nie powinno być znaków drogowych, a jedynie ogólny opis. Na rysunku 1 POLE WIDOCZNOŚCI dotyczy umożliwienia zauważenia pojazdów które mogą stać lub zwalniać na drodze np. w związku z sygnalizacją świetlną, a nie tylko w związku ze znakiem STOP lub z podporządkowaniem. Rysunki 2 i 3 dotyczą widoczności pojazdów nadjeżdżających na skrzyżowaniu z prawej strony, którym należy ustąpić pierwszeństwa. Nie dotyczy to jak na rysunkach tylko drogi podporządkowanej oznaczonej znakiem A-7 lub D-20, ale także skrzyżowania dróg równorzędnych, oraz takich na których droga z pierwszeństwem zmienia swój kierunek, czyli tego o czym jest mowa w tym wątku. Wtedy kiedy powstawało to budowlane rozporządzenie (1999 rok) obowiązywało jeszcze rozporządzenie o znakach z 1983 roku, a w nim nie było jeszcze mowy o skrzyżowaniach na których droga z pierwszeństwem zmienia swój kierunek. Wtedy też w dyspozycji znaku STOP nie było mowy o tym, że może on stać tylko na drodze PODPORZĄDKOWANEJ. Znak "stop'; (rysunek B-20) oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się w celu udzielenia pierwszeństwa pojazdom jadącym drogą z pierwszeństwem przejazdu. Zatrzymanie powinno nastąpić: 1) w miejscu wyznaczonym w tym celu na jezdni, lub 2) w takim miejscu, w którym jest możliwe upewnienie się, że ruch na drodze poprzecznej pozwala wjechać na nią bez powodowania utrudnienia ruchu.

Konto usunięte

Konto usunięte
31 marca 2017, 00:20

Panie w Pana pisaniu co kwestia to nie tak.______ 1. Kto tu twierdzi że w organizacji ruchu drogowego stosujemy rozporządzenie odnośnie budowy dróg!_______2. Piszesz że > No bo drogi projektuje się w oderwaniu od istniejących warunków, ba wręcz nie wolno uwzględniać sytuacji wywołanych zastosowaniem znaków określających pierwszeństwo. Drogowcom wolno wyłącznie zastosować zasady ogólne pierwszeństwa!!! Gratulacje większej bzdury nie słyszałem.________3. W dalszej twórczości jakość bez zmian bzdura na bzdurze! Np. Gość twierdzi że na rys. 1 cytat > chłopie taż pisze jak wół że chodzi o odległość widoczności Lz od ZNAKU stop lub ustąp !!!! _____ Jak można takie głupoty wypisywać!!!!!

Konto usunięte

Konto usunięte
31 marca 2017, 00:24

Panie co kwestia to nie tak.______ 1. Kto tu twierdzi że w organizacji ruchu drogo-wego stosujemy rozporządzenie odnośnie budowy dróg!_______2. Piszesz że ( za-łącznik 2. NIE POWINNO BYĆ w nim mowy o drodze z pierwszeństwem i drodze podporządkowanej) No bo drogi projektuje się w oderwaniu od istniejących warun-ków, ba wręcz nie wolno uwzględniać sytuacji wywołanych zastosowaniem znaków określających pierwszeństwo. Drogowcom wolno wyłącznie zastosować zasady ogólne pierwszeństwa!!! Gratulacje większej bzdury nie słyszałem.________3. W dalszej twórczości jakość bez zmian bzdura na bzdurze! Np. Gość twierdzi że na rys. 1 cytat ( Na rysunku 1 POLE WIDOCZNOŚCI dotyczy umożliwienia zauważenia pojazdów które mogą stać lub zwalniać na drodze) Panie taż pisze jak wół że chodzi o odległość widoczności Lz ZNAKU stop lub ustąp !!!! _____ Jak można takie głupoty wypisywać!!!!! ______ Ps. skrypt zjadł teksty cytatów stąd ponowny wpis.

Konto usunięte

Konto usunięte
31 marca 2017, 00:30

kopanPanie w Pana pisaniu co kwestia to nie tak.______ 1. Kto tu twierdzi że w organizacji ruchu drogowego stosujemy rozporządzenie odnośnie budowy dróg!_______2. Piszesz że > No bo drogi projektuje się w oderwaniu od istniejących warunków, ba wręcz nie wolno uwzględniać sytuacji wywołanych zastosowaniem znaków określających pierwszeństwo. Drogowcom wolno wyłącznie zastosować zasady ogólne pierwszeństwa!!! Gratulacje większej bzdury nie słyszałem.________3. W dalszej twórczości jakość bez zmian bzdura na bzdurze! Np. Gość twierdzi że na rys. 1 cytat > chłopie taż pisze jak wół że chodzi o odległość widoczności Lz od ZNAKU stop lub ustąp !!!! _____ Jak można takie głupoty wypisywać!!!!! Potraktowałem Pana poważnie, i przepraszam za mój błąd. Tego bełkotu nie ogarniam.

Konto usunięte

Konto usunięte
31 marca 2017, 13:54

Wcale mnie to nie dziwi. Pan masz wielki kłopot z rozumieniem "normalnego" tekstu. No a tekst sarkastyczno-prześmiewczy to dla Pana całkowity bełkot. Panie w tym co Pan poprzednio napisał to: co kwestia, to bzdura !!! __Prawdy zero.__ Pan nawet zacytować nie potrafisz!! Po to wpisałem drugi raz odpowiedź by były w niej cytaty no ale Pan walisz tekst ułomny.

Konto usunięte

Konto usunięte
1 kwietnia 2017, 01:24

NORMALNE to jest to, że określone przepisami budowlanymi parametry techniczno-budowlane w związku z budową dróg publicznych nie mają prawa określać zasad ruchu, gdyż te określa ustawa Prawo o ruchu drogowym. O tym która droga będzie drogą z pierwszeństwem decyduje jej oznakowanie, które zarządca drogi może w każdej chwili zmienić, niezależnie od tego czy dana droga biegnie po łuku lub nie i ile ma jezdni czy pasów ruchu. Skrzyżowanie może być równorzędne albo z drogą z pierwszeństwem, która może na nim zmieniać swój kierunek, czego nie ma na rysunkach. Może pojawić się na skrzyżowaniu sygnalizacja świetlna przy której w czasie jej działania znaki A-7 czy D-1 nie mają znaczenia, a pierwszeństwo zmienia się cyklicznie. Wreszcie zatrzymanie może być wymuszone sygnalizacją lub znakiem STOP na łuku drogi poza skrzyżowaniem. ****** Istotą jest to, że w załączniku nr 2, wbrew zapisom o widoczności znaku, chodzi w istocie o POLE widoczności drogi na pewnym odcinku wyznaczonym parametrem odległości od miejsca na drodze. O znaku STOP lub A-7 można przecież poinformować znakiem A-7 z tabliczką odległości.

Konto usunięte

Konto usunięte
2 kwietnia 2017, 12:51

OBSERWATOREXNORMALNE to jest to, że określone przepisami budowlanymi parametry techniczno-budowlane w związku z budową dróg publicznych nie mają prawa określać zasad ruchu, gdyż te określa ustawa Prawo o ruchu drogowym. A kto tak twierdzi ???? O tym która droga będzie drogą z pierwszeństwem decyduje jej oznakowanie, które zarządca drogi może w każdej chwili zmienić, niezależnie od tego czy dana droga biegnie po łuku lub nie i ile ma jezdni czy pasów ruchu. Nie można dowolnie zmieniać podporządkowania na skrzyżowaniach. Te sprawy regulują przepisy. Nie możesz, jak ci się zachce przekopać znaków określających pierwszeństwo. _____ Gościu piszesz bez sensu.

Konto usunięte

Konto usunięte
2 kwietnia 2017, 14:01

kopan Po pierwsze to Pan twierdził, że oba akty normatywne regulują to samo zagadnienie i powoływał się na trójkąty widoczności które nie mają związku z ZASADAMI ruchu. Po drugie zarządca drogi, jeśli uzna to za stosowne, może zmienić organizację ruchu i podporządkowanie dróg. Sporządza projekt stałej lub czasowej organizacji ruchu i po jej zatwierdzeniu zmienia ją. Od tego momentu kierujący mają się stosować do nowego oznakowania. Tu też nie widzi Pan sensu?

Konto usunięte

Konto usunięte
3 kwietnia 2017, 11:02

Przepisy stworzone przez specjalistów od ruchu drogowego. (knot logiczny)______ 1. Zgodnie z rysunkiem widoczność na zatrzymanie przy dojeździe do skrzyżowania wymagana jest widoczność na zatrzymanie wyłącznie z lewej strony co jest ewidentną bzdurą. To z prawej nic nie muszę widzieć?___ 2. Przepis opracowano przy założeniu że kierujący odpowiednio wcześnie musi widzieć pojazdy nadjeżdżające z lewej, na tyle wcześnie by przy prędkości dopuszczalnej móc zatrzymać pojazd przed jezdnią drogi z pierwszeństwem. Czyli założono że kierujący nie widzi znaków podporządkowania lub nie wie co oznaczają.___

Konto usunięte

Konto usunięte
3 kwietnia 2017, 11:09

3. Analizując przepisy stworzone przez znawców prawa o ruchu drogowym wychodzi że na obszarze zabudowanym przy dopuszczalnej prędkości 50 km/h w odległości (s) 40m od jezdni z pierwszeństwem kierujący musi widzieć po lewej skrzyżowania na odległość wyliczoną z wzoru L=(s+l)…. = 40+18,75=58,75 m. jak nie ma takiej widoczności to specjaliści od ruchu drogowego nakazują zastosować znak STOP. Ale tak nie do końca, bo można zmniejszyć prędkość na drodze podporządkowanej powiedzmy do 30 km/h to wtedy jak z odległości (s) 13m będzie widać na odległość L= 53 m to stosujemy USTĄP. Zgodnie z logiką gdy nie ma innej możliwości chcąc zapewnić odległość widoczności zmniejsza się prędkość na drodze z pierwszeństwem.

Konto usunięte

Konto usunięte
4 kwietnia 2017, 09:15

Panie KOPAN. Pańskie rozważania ni jak się mają do tematu dotyczącego znaku STOP ustawionego na drodze z PIERWSZEŃSTWEM. Pytanie dotyczy podstaw prawnych dla takiego działania i znaczenia dyspozycji tego znaku w związku z zasadami ruchu, a nie budową dróg czy inżynierią ruchu. Rozporządzenia określające warunki techniczne dla dróg publicznych, a także dla znaków i sygnałów drogowych nie mają prawa określać zasad ruchu oraz dyspozycji znaków, gdyż te określa ustawa Prawo o ruchu drogowym i rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Oba te akty prawne mają obowiązek być zgodne co do zasady z Konwencjami podpisanymi w Wiedniu o ruchu drogowym oraz o znakach i sygnałach drogowych. Porozumienia europejskie obowiązują wszystkie europejskie kraje do ich przestrzegania. Czy Polska to czyni? Czy polscy drogowcy, WORD-y, Policja, sądy, biegli oraz różnej maści "eksperci", w tym ministerialni urzędnicy, interpretują obowiązujący Kodeks drogowy zgodnie z jego literą i duchem, tak samo jak w innych krajach? A może i tym razem to tylko my czynimy to dobrze, co województwo i co WORD inaczej, a pozostali błądzą?

Konto usunięte

Konto usunięte
4 kwietnia 2017, 16:29

Obserwatorek jesteś pewny że wszyjscy to tak zrozumieją. To jest podobny problem co na jednym słupku znak D 41 i B 20. O czym już tu była kiedyś dyskusja.

Konto usunięte

Konto usunięte
5 kwietnia 2017, 18:20

ouObserwatorex jesteś pewny że wszyscy to tak zrozumieją? Problemem polskich drogowców oraz uchodzących za wyrocznię z racji pełnionej funkcji dyrektorów WORD, a za nimi egzaminatorów i biegłych sadowych, jest to że obowiązujące prawo bezprawnie interpretują, lub na jego nieuprawnionych interpretacjach opierają swa wiedzę, w oparciu o jego NIEOBOWIĄZUJĄCE od dwóch dekad zapisy z 1983 roku. Dotyczy to m.in. także znaku B-20 STOP. Nieszczęściem było to, że nowa ustawa Prawo o ruch drogowym prostująca nieuprawnione wymysły z 1983 roku, powstała w 1997 roku, a rozporządzenie o znakach i sygnałach drogowych zastąpiło to z 1983 roku dopiero w roku 2002. Twórcy i interpretatorzy prawa z 1983, w wielu miejscach sprzecznego z Konwencją wiedeńską, w obawie o utratę pozycji i autorytetu w nowej rzeczywistości, od samego początku kwestionowali nowe prawo zapowiadając publicznie rychły powrót do starych norm prawnych, w czym pomagały im "stare" dyspozycje znaków. Z uporem lansowali jako poprawne rozumienie nowego po staremu. Stare nie wróciło, a bałagan interpretacyjny mamy od dwóch dekad po dziś dzień, co widać w bazie pytań, praktyce WORD i drogowców oraz aktach wykonawczych. Niemcy i Czesi w 2006 roku znowelizowali swoje prawo, a my nie mamy nawet oficjalnego tłumaczenia na język polski obowiązującej nas od 2006 roku nowelizacji Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym. Przypadek? Obowiązujące prawo należy rozumieć zgodnie z obowiązująca nas Konwencją wiedeńską o ruchu drogowym, a nie zgodnie z wymysłami ekspertów z czasów PRL.

Konto usunięte

Konto usunięte
5 kwietnia 2017, 18:54

Zgodnie z obowiązującym prawem, także z tym z 1961 roku obowiązującym do roku 1983, znak B-20, tak jak znak A-7, może stać przed lub w obrębie skrzyżowania tylko na drodze podporządkowanej. Obowiązujący przepis pozwala też na to, by znak ten stał przed torowiskiem pojazdów szynowych oraz w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Chodzi o miejsca inne niż "skrzyżowanie" w rozumieniu zasad ruchu (art. 2.10 prd) w których wymagane jest zatrzymanie się kierującego w celu upewnienia się, że nie utrudni on ruchu na drodze z pierwszeństwem, co nie zwalnia go z przestrzegania przepisu o włączaniu się do ruchu. Podobnie jest ze znakiem A-7 poza "skrzyżowaniem". Ostrzega kierującego który zamierza włączyć się do ruchu przed drogą z pierwszeństwem przejazdu.

Konto usunięte

Konto usunięte
7 kwietnia 2017, 11:17

OBSERWATOREX z taką logiką możesz sobie na jednym słupku powiesić A7 I B20 a potem zastanawiać się co zrobić.

Konto usunięte

Konto usunięte
7 kwietnia 2017, 12:49

ouOBSERWATOREX z taką logiką możesz sobie na jednym słupku powiesić A7 I B20 a potem zastanawiać się co zrobić. A skąd taki absurdalny wniosek o stawianiu A-7 z B-20 na jednym słupku? To co napisałem wynika wprost z OBOWIĄZUJĄCYCH przepisów ruchu drogowego. Np. wyjazd ze stacji benzynowej czy przydrożnego parkingu to nie "skrzyżowanie" w rozumieniu art. 2.10 prd, tu obowiązuje art. 17 prd "włączanie się do ruchu", a znak A-7, rzadziej B-20, co do zasady stoi na każdym z wylotów (§6 i odpowiednio §21 ust. 4 rzsd).

Konto usunięte

Konto usunięte
7 kwietnia 2017, 19:42

Czy przypadkiem coś się nie zmieniło w przepisach ?

Konto usunięte

Konto usunięte
9 kwietnia 2017, 10:45

Robert ProkopiukCzy przypadkiem coś się nie zmieniło w przepisach ? A może by tak konkretniej i na temat? ***** https://www.google.pl/maps/@51.2352516,22.4910927,3a,24.6y,27.02h,92.06t/data=!3m9!1e1!3m7!1sUyMSCx-YrW4s6-vLaSgysA!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i47!6m1!1e1 ***** https://www.google.pl/maps/@51.2422843,22.5415421,3a,15.9y,132.55h,72.75t/data=!3m9!1e1!3m7!1svr0DaduEDAOX-ZSn3jO5Gg!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i47!6m1!1e1 ****

Konto usunięte

Konto usunięte
24 kwietnia 2017, 12:33

wczoraj w teleexpresie pokazali na jednym słupku znak D-3 i D-4a .zgodne z przepisami .Zgodne!!!

Konto usunięte

Konto usunięte
24 kwietnia 2017, 22:25

PITERRobert ProkopiukCzy przypadkiem coś się nie zmieniło w przepisach ? A może by tak konkretniej i na temat? ***** *Zapoznaj się z obecnie obowiązującymi przepisami na temat stawiania A-7 czy B-20 przy wyjeździe z obiektów przydrożnych.Zmiana nicka nie powoduje wzrostu wiedzy.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.