O zawracaniu przy strzałce

/ /

O zawracaniu przy strzałce

W związku z przybierającą na sile falą nieparlamentarnych komentarzy pojawiających się w rozmowach pod artykułami, redakcja podjęła decyzję o zamknięciu forum dyskusyjnego L-instruktora.
Istniejące posty zostaną zarchiwizowane, treść będzie możliwa do przeglądania, nie będzie jednak możliwości kontynuowania dyskusji.
Autor Wiadomość

Konto usunięte

Konto usunięte
21 września 2016, 22:10

Nie ważne czy istnieje "kierunek zawracania", ale ważne, że istnieje sygnalizator z sygnałem kierunkowym do zawracania oraz sygnalizator kierunkowy w lewo i do zawracania. Zakres uprawnień kierującego wynika więc z intencji stosowania sygnalizatora opisanej w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych. Warto pamiętać, że: "Jeżeli przy zastosowaniu sygnału kierunkowego dla skręcających w lewo możliwe jest bezkolizyjne zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, na sygnalizatorze kierunkowym wskazuje się kierunek w lewo i do zawracania zgodnie z opisem do rys. 4.2.5. " (DU220 z dn. 23 grudnia 2003 Poz.2181, zał. 4.2.1). Przypominam, że jest to obrócony o 90 stopni w lewo symbol z sygnałem na wprost i do zawracania.

Konto usunięte

Konto usunięte
21 września 2016, 23:01

Nikt nie podał właściwej odpowiedzi, więc ja jej udzielę. Oto podstawa prawna: "Stosując sygnalizację na skrzyżowaniu, należy objąć nią wszystkie grupy uczestników i wszystkie strumienie ruchu. Nie dopuszcza się pozostawienia jakiegokolwiek wlotu, pasa lub strumienia ruchu w obszarze skrzyżowania bez sygnalizacji." /pkt. 6.2.1.1. "Zasady ogólne" zał. nr 3 do rozporządzenia Dz.U. z roku 2003 Nr 220 poz. 2181). Innymi słowy, musimy czekać na sygnał, który nas dotyczy a jeżeli takiego nie ma (strzałka do zawracania na sygnalizatorze S-3), to nie możemy wjechać za sygnalizator, bo organizator ruchu nie przewidział takiej możliwości przy domniemaniu, iż każdy strumień ruchu jest objęty sygnałami świetlnymi. Podstawą prawną ogólną, będzie oczywiście art. 3 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 3. (treść rozporządzenia) ustawy Prawo o ruchu drogowym. Natomiast zawrócenie przy nadawaniu lewej strzałki kierunkowej nie nosi w sobie znamion niezastosowania się do sygnału drogowego.

Konto usunięte

Konto usunięte
22 września 2016, 07:21

haha debil,nawet się nie umie podpisać normalnie,raz krzysztof,raz ireneusz,to o czym my tu w ogóle rozmawiamy

Konto usunięte

Konto usunięte
22 września 2016, 10:17

"W procesie szkolenia i egzaminowania na prawo jazdy ustawodawca przewidział trzy rodzaje zawracań: a) na skrzyżowaniu, b) z wykorzystaniem infrastruktury przy użyciu biegu wstecznego, c) na trzy". Po pierwsze nie ustawodawca a prawo zwyczajowe bezprawnie obowiązujące w WORD-ach. W obowiązującym Polskę prawie międzynarodowym (Konw. wied.) zawracanie jest manewrem opisanym razem z manewrem cofania a nie z manewrem zmiany kierunku ruchu a to z tej prostej przyczyny, że ten przepis tak jak nasz art. 22 dotyczy tylko zmiany kierunku jazdy w związku z zamiarem opuszczenia drogi na której wykonuje się ten manewr. ----- W ustawie PoRD zawracanie jest w Oddz. 4. ZAWRACANIE wg polskiego prawa dotyczy zatem tylko takiego manewru zawracania który jest zmianą kierunku jazdy na przeciwny bez opuszczania drogi lub jej jezdni co jest skręcaniem w lewo zgodnie z art. 22.1, 22.2.2 ew. 22.3 i 22.5 pomijając wszystkie inne jego odmiany. Zawracanie związane z cofaniem wymaga zastosowania się do art. 23 ustawy PoRD a z wykorzystaniem infrastruktury wymaga opuszczenia drogi.---- Dlatego sygnalizator S-3 z jedną strzałką w lewo zapewnia na skrzyżowaniu bezkolizyjne skręcenie w lewo w związku z zamiarem opuszczeniem drogi a z dwiema strzałkami w lewo także bezkolizyjne wykonanie kolejno po sobie dwóch skrętów w lewo na jezdnię drogi lub jej część przeznaczoną do jazdy w przeciwnym kierunku.

Konto usunięte

Konto usunięte
22 września 2016, 19:01

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych: § 87.1. Znaki: 1) P-8a "strzałka kierunkowa na wprost", 2) P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania", 3) P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania" oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi. 2. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3. To wyżej cytowany przepis zabrania zawracania w tym miejscu !!!

Konto usunięte

Konto usunięte
22 września 2016, 19:11

CYTAT: "4. Policja drogowa karząc mandatem za zawracanie na sygnalizatorze S-3 + znak F-10 + P-8b jako podstawę prawną podaje: nie stosowanie się do znaku F-10." Krakowska Policja jest innego zdania ;-) Jest to nagrane w odcinkach programu Jedź Bezpiecznie, gdy zawracającym na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym S-3 nakładają mandat za niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Tak wypisany i przyjęty mandat zasługuje na uchylenie.

Konto usunięte

Konto usunięte
22 września 2016, 19:42

Gdyby tam był znak poziomy P-8b "strzałka kierunkowa w lewo” sytuacja byłaby jasna. Wtedy jest zakaz zawracania zgodnie z art § 87. 2. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3. Ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3 i koniec dyskusji. Ale w tym wypadku faktycznie jest problem bo tam nie ma P-8b. Opowiadałbym się że zawracanie w tym wypadku za sygnalizatorem S-3 jest dozwolone, bo przecież żaden akt prawny w tej konkretnej sytuacji tego nie zakazuje. Argument że nakaz jazdy w kierunku wskazanym strzałką odpada. Do jakiego momentu ta jazda ma być skuteczna do pierwszego skrzyżowania, do pierwszego przejścia dla pieszych do momentu przejazdu przez skrzyżowanie czy wystarczy wjechać za sygnalizator i skręcić w lewo? Niestety nie jest to sprecyzowane. Pojechał w kierunku wskazanym strzałką? Pojechał i skręcił w lewo czyli w kierunku wskazanym strzałką. Wypełnił tym samym § 95 czyli zezwolenie wjazdu za sygnalizator, § 97 jedynie informuje kogo dotyczy i że nie ma kolizji. Będąc jeszcze na skrzyżowaniu ma możliwość ponownie wykonać manewr skrętu w lewo a tego już żaden akt prawny niestety nie zabrania. Uważam że oznakowanie skrzyżowania jest złe.

Konto usunięte

Konto usunięte
22 września 2016, 23:26

Leszek DrugiCYTAT: "4. Policja drogowa karząc mandatem za zawracanie na sygnalizatorze S-3 + znak F-10 + P-8b jako podstawę prawną podaje: nie stosowanie się do znaku F-10." Krakowska Policja jest innego zdania ;-) Jest to nagrane w odcinkach programu Jedź Bezpiecznie, gdy zawracającym na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym S-3 nakładają mandat za niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Tak wypisany i przyjęty mandat zasługuje na uchylenie. Słuszna uwaga. Zielony sygnał na każdym sygnalizatorze oznacza pozwolenie na wjazd za sygnalizator. Dalsze zachowanie kierującego ma być zgodne z zasadami ruchu obowiązującymi w danym miejscu drogi z uwzględnieniem obowiązującego oznakowania.

Konto usunięte

Konto usunięte
23 września 2016, 21:24

RAVOpowiadałbym się że zawracanie w tym wypadku za sygnalizatorem S-3 jest dozwolone, bo przecież żaden akt prawny w tej konkretnej sytuacji tego nie zakazuje. Argument że nakaz jazdy w kierunku wskazanym strzałką odpada..Nie musi zakazywać. Czytanie ze zrozumieniem paragrafu się kłania.

Konto usunięte

Konto usunięte
23 września 2016, 21:26

OBSERWATOREXSłuszna uwaga. Zielony sygnał na każdym sygnalizatorze oznacza pozwolenie na wjazd za sygnalizator. Dalsze zachowanie kierującego ma być zgodne z zasadami ruchu obowiązującymi w danym miejscu drogi z uwzględnieniem obowiązującego oznakowania. Wjedż za sygnalizator i stosuje się do znaków określających pierwszeństwo lub do Art 25.1... ciąg dalszy farsy w twoim wykonaniu.

Konto usunięte

Konto usunięte
23 września 2016, 22:05

Ten temat można uogólnić do sytuacji, w której widząc strzałkę w lewo na S-3 nadającym sygnał czerwony kierujący stoi przed dylematem: wjechać za sygnalizator czy nie? (z zamiarem poruszania się w kierunku innym niż wskazuje strzałka). Czy Autor odważyłby się np. pojechać na wprost?

Konto usunięte

Konto usunięte
23 września 2016, 22:22

O czym dyskusja ? Jest strzałka kierunkowa do zawracania ? Jest.

Konto usunięte

Konto usunięte
23 września 2016, 22:38

Robert ProkopiukOBSERWATOREXSłuszna uwaga. Zielony sygnał na każdym sygnalizatorze oznacza pozwolenie na wjazd za sygnalizator. Dalsze zachowanie kierującego ma być zgodne z zasadami ruchu obowiązującymi w danym miejscu drogi z uwzględnieniem obowiązującego oznakowania. Wjedż za sygnalizator i stosuje się do znaków określających pierwszeństwo lub do Art 25.1... ciąg dalszy farsy w twoim wykonaniu. Oto kolejny popis osobnika który zarzucając innym brak umiejętności czytania ze zrozumieniem sam nie rozumie co czyta. "Zgodnie z OBOWIĄZUJĄCYMI w danym miejscu zasadami ruchu z uwzględnieniem OBOWIĄZUJĄCEGO oznakowania. Przy czynnej sygnalizacji świetlnej znaki określające pierwszeństwo NIE OBOWIĄZUJĄ. Czy rzeczywiście robienie z siebie BŁAZNA sprawia ci przyjemność?

Konto usunięte

Konto usunięte
23 września 2016, 22:57

Robert ProkopiukNie musi zakazywać. Czytanie ze zrozumieniem paragrafu się kłania. To proszę napisać jak należy rozumieć i o który artykuł lub paragraf chodzi. Inaczej to tylko nic nie wnosząca do tematu :-)

Konto usunięte

Konto usunięte
24 września 2016, 10:08

Robert ProkopiukO czym dyskusja ? Jest strzałka kierunkowa do zawracania ? Jest. Znów Prokopiuk ma problem z czytaniem ze zrozumieniem? Pierwsze pytanie brzmi: Skoro wg ogólnych zasad ruchu przy strzałce w lewo namalowanej na lewym pasie ruchu i braku zakazu zawracania (znak B-23) wolno też zawrócić to dlaczego strzałka do skrętu w lewo na sygnalizatorze S-3 nie pozwala też na zawrócenie? Pytanie drugie. Dlaczego sygnał zielony do skrętu w lewo nie zezwala na zawracanie skoro po wyłączeniu sygnalizacji i braku zakazu zawracania wolno to uczynić? Odpowiedź jest prosta i nie ma nic do tego sygnalizator S-3 do zawracania. Wiemy, że sygnalizator S-3 do skrętu w lewo pozwala na bezkolizyjne wykonanie tego manewru co przy zawracaniu nie musi być zapewnione. Dlatego w §87.2 wprost zapisano, że strzałka w lewo tak jak znak B-23 zakazuje zawracania jeżeli ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3. Swoja drogą skoro zawracanie przy włączonej sygnalizacji jest zabronione to dlaczego jest dozwolone przy wyłączonej? Konkluzja i zamkniecie tematu. Zakaz zawracania powinien być regulowany tylko znakiem B-23.

Konto usunięte

Konto usunięte
24 września 2016, 17:50

OBSERWATOREXPierwsze pytanie brzmi: Skoro wg ogólnych zasad ruchu przy strzałce w lewo namalowanej na lewym pasie ruchu i braku zakazu zawracania (znak B-23) wolno też zawrócić to dlaczego strzałka do skrętu w lewo na sygnalizatorze S-3 nie pozwala też na zawrócenie? Ponieważ taki jest zapis w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych § 87.1. Znaki: 3) P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania" oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; 2. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3. Ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3 i byłby zakaz zawracania, gdyby był tam znak P-8b. Ale przypominam, że tam nie ma znaku P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania" To nie sygnalizator S-3 zabrania zawracania tylko znak P-8b zabrania zawracania w przypadku gdy ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3

Konto usunięte

Konto usunięte
24 września 2016, 18:15

Można zawrócić i to obojętnie jaki sygnał jest wyświetlany. Sygnał kierunkowy dla jadących w lewo dotyczy jadących w lewo i nie zabrania zawracania - zawracanie to nie jazda w lewo. Strumień pojazdów zawracających nie jest objęty sygnalizacją a to błąd. Wszystkie pozostałe wloty na skrzyżowanie mają strzałki kierunkowe. Tu mamy do czynienia z błędnym oznakowaniem i rozważanie może czy nie może zawrócić jest czysto teoretyczne. Zarządca drogi do ukarania.

Konto usunięte

Konto usunięte
24 września 2016, 23:05

OBSERWATOREX Oto kolejny popis osobnika który zarzucając innym brak umiejętności czytania ze zrozumieniem sam nie rozumie co czyta. "Zgodnie z OBOWIĄZUJĄCYMI w danym miejscu zasadami ruchu z uwzględnieniem OBOWIĄZUJĄCEGO oznakowania. Przy czynnej sygnalizacji świetlnej znaki określające pierwszeństwo NIE OBOWIĄZUJĄ. Czy rzeczywiście robienie z siebie BŁAZNA sprawia ci przyjemność?A znaki okeślające pierwszeństwo nie są OBOWIĄZUJĄCYMI w danym miejscu zasadami ruchu z uwzględnieniem OBOWIĄZUJĄCEGO oznakowania ? I co błaźnie ? Masz problem ze zrozumieniem paragrafu 97.1 ? Nie rozumiesz ,że jak dotyczy jadących w kierunku wskazanym strzałką to nie dotyczy innych?

Konto usunięte

Konto usunięte
24 września 2016, 23:09

OBSERWATOREX Skoro wg ogólnych zasad ruchu przy strzałce w lewo namalowanej na lewym pasie ruchu i braku zakazu zawracania (znak B-23) wolno też zawrócić to dlaczego strzałka do skrętu w lewo na sygnalizatorze S-3 nie pozwala też na zawrócenie? Pytanie drugie. Dlaczego sygnał zielony do skrętu w lewo nie zezwala na zawracanie skoro po wyłączeniu sygnalizacji i braku zakazu zawracania wolno to uczynić? Odpowiedź jest prosta i nie ma nic do tego sygnalizator S-3 do zawracania.. 1.Paragraf 87.2, którego nie pojmujesz przy swoim IQ 2. Bo nie ma sygnalizacji. 3. A twoje wizje są tyle samo warte co wytyczne.

Konto usunięte

Konto usunięte
24 września 2016, 23:11

RAV To nie sygnalizator S-3 zabrania zawracania tylko znak P-8b zabrania zawracania w przypadku gdy ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3 Treść paragrafu 97.1 jest jasna. Dotyczy jadących w kierunku wskazanym strzałką. Nie dotyczy pozostałych.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.